PROBLEMA FEMININĂ: Meseria pedagogică

volunteer_docent_teacher_with_children.jpg

Din „Îndrumarea vieţii”
De Dr. Fr. W. Forster
Editura Panaghia 2006

Meseria de dăscăliţă, în timpul din urmă, a pierdut mult puterea de atracţie faţă de femei, deoarece atât pregătirea, cât şi exerciţiul meseriei, sunt tot mai împovărate cu ştiinţă abstractă, în vremurile de odinioară, educaţia casnică stă mai mult decât astăzi în centrul întregii educaţii a omului.

În chipul acesta, activitatea femeiască avea de la sine un câmp mai larg. Astăzi făurirea unei inteligenţe abstracte le absoarbe tinerilor aproape tot timpul; de aceea, în educaţie precumpăneşte înrâurirea inteligenţei bărbăteşti.

 

E drept că dăscăliţele au răzbit în mare număr în şcolile moderne; până acuma însă numai cât au primit scopurile şi mijloacele educative ale bărbaţilor, fără să impună însă o pedagogie feminină şi astfel să completeze îngustimea pedagogică a bărbaţilor.

 

Tocmai această reacţie s-ar cuveni însă să fie adevărata sarcină a activităţii pedagogice a femeii. Ea ar trebui, faţă de îndrumarea spre învăţătură, să înfăţişeze îndrumarea spre iubire şi, pornind de aici, să pătrundă în întreaga pedagogie, spre a o însufleţi şi reforma.

 

După cum aşezământul Pestalozzi-Froebel din Berlin o ia de la gospodărie, de la îngrijirea copiilor şi de la grădina de copii şi îmbină întreaga educaţie a femeii cu educaţia muncii, punând-o astfel în cea mai strânsă legătură cu activitatea profesională şi cu viaţa reală – impunând, din acest centru de feminism concret, metode ale întregii pedagogii, spre a lega pregătirea ştiinţifică cu viaţa – tot aşa lumea feminină ar trebui să-şi înalţe îndeletnicirea pedagogică până la o reacţie hotărâtă şi conştientă împotriva despotismului îngust al bărbatului pe tărâmul pedagogic.

 

Şi anume: aducând la cea mai mare perfecţiune tehnică, morală şi pedagogică, metodica şcolilor feminine de gospodărie şi îndemnând astfel un număr tot mai mare de părinţi să privească aceste aşezăminte ca adevărata încheiere a unei educaţii mai înalte pentru fetele lor.

 

De aici, apoi, metodele pedagogice ale educaţiei muncii, ale îmbinării ştiinţei cu scopurile concrete ale vieţii, ar răzbi încetul cu încetul, într-o mare parte a pedagogiei bărbăteşti, în primul rând în pregătirea pentru meseriile practice (îmbinarea, bunăoară, a învăţământului complementar rural cu grădinăritul).

 

Chiar în cadrul şcolii abstracte de astăzi, tot sunt felurite prilejuri pentru o îngrijire sufletească mai adâncă, cum şi pentru îndemnuri practice. Este datoria specială a dăscăliţelor să se exercite şi să se formeze anume pentru această înviorare morală a şcolii întregi.

 

Cu cât o dăscăliţă se pricepe să înrâurească asupra sufletului şi caracterului şi se foloseşte de orice materie de învăţământ pentru educaţia conştiinţei, cu atât mai mult se apără pe sine însăşi de uscăciunea sufletească nedespărţită de orice activitate şcolară abstractă.

 

În legătură cu aceasta, trebuie să combatem aici prejudecata păgubitoare că o cultură academică completă şi-o cultură didactică ar fi unul şi acelaşi lucru. Studiile universitare sunt pentru treptele superioare ale câtorva specialităţi de o valoare netăgăduită, iar din cauza unor cerinţe de stat sunt nelipsite. Numai să nu ne închipuim că aici se învaţă adevărata artă a educaţiei; orice studiu abstract mai îndelungat distruge în noi destoinicia de-a înrâuri asupra tineretului, ne răpeşte de puterea reprezentării intuitive, ne înstrăinează de viaţa reală şi tulbură, astfel destoinicia, de-o nesfârşită însemnătate pentru pedagog, de-a deosebi lucrurile de căpetenie de cele de-a doua mână, lucrurile rodnice de cele sterpe şi de-a semăna grâu în loc de pietre.

 

O reală şi înaltă pregătire pedagogică se capătă la acele cursuri şi-n acele aşezăminte, care le-a strâns ştiinţa cu viaţa, cum e aşezământul Pestalozzi-Froebel, mai sus pomenit, şi pretutindeni unde curg izvoarele cunoştinţei adevărate ale vieţii şi-a omului: în primul rând, în literatura religioasa, apoi în operele marilor poeţi, în bucăţile adunate din marii clasici ai pedagogiei; o mai capeţi, în sfârşit, prin legături personale cu copiii în afara şcolii, lucru pe care femeile îl pot face mai uşor decât bărbaţii.

Cu cât un om are mai mult imbold să se concentreze asupra esenţialului, cu cât propăşeşte în iubire şi se învaţă să observe şi să prindă mai concret realitatea, cu atât creşte puterea şi destoinicia pedagogică. Să dea Dumnezeu ca femeile să înţeleagă în chipul acesta meseria lor pedagogică, s-o organizeze în aşezăminte model, ca de aici să reformeze apoi întregul învăţământ! Numai femeia are un adânc instinct pentru ceea ce este într-adevăr educativ. Vai de ea şi vai de cultură, dacă instinctul acesta îşi pierde credinţa în sine şi lasă să precumpănească spiritul de cultivare exclusivă a inteligenţei!…

Printre sarcinile pedagogice ale femeii, cea mai importantă şi mai plină de nădejde este conlucrarea profesională la îngrijirea orfanilor şi la educaţie, în înţelesul cel mai larg.

Întocmirile americane sunt modele în această privinţă. Acolo se întinde tot mai mult obiceiul de a se încredinţa femeilor mature şi culte slujba de „probation officer” (funcţionari de încercare): aceştia exercită un fel de tutelă pedagogică asupra delincvenţilor tineri, discută cu dânşii interesele lor, le supraveghează felul de trai şi munca, îi controlează, la nevoie, la şcoală, şi în chipul acesta scapă în fiecare an, de pieire, o mulţime de băieţi şi fete fără creştere şi fără stăpânire.

Întocmirea pedagogică şi duhovnicească a acestei meserii, conlucrarea-i organică cu părinţii, cu dascălii, cu tribunalele, ca şi cu alte îndeletniciri înrudite, pentru ocrotirea copiilor şi izbăvirea tineretului, este de foarte mare importanţă în legătură cu o „maternitate” mai largă. Tot aşa, amintim nevoia grabnică arătată în timpurile din urmă de cercurile conducătoare de a se numi femei culte în serviciile superioare din închisorile feminine.

Acest articol a fost publicat în Îndrumarea vieţii, Bărbat/Femeie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s