Nu de aici se răstoarnă familiile?

Cuvantari despre viata de familie
Sfântul Ioan Gură de Aur
Traducere: Pr. Marcel Hanches
Prefata: PS Lucian Lugojanu
Editura “Invierea”
2005

Fragment din omilia:”A celui intre sfinti parintele nostru Ioan Gura de Aur arhiepiscopul Constantinopolului, omilia catre cei ce lasa Biserica si se intineaza la hipodrom si teatru

 

Bătrânii au făcut de ruşine cărunteţea şi tinerii au zvârlit jos tinereţea şi părinţii i-au crescut pe copii ducându-i de la început, din vârsta lipsită de răutate, prin gropile răutăţii, încât nu ar păcătui cineva dacă i-ar numi pe unii ca aceştia ucigaşi de copii în loc de părinţi şi pierzători, prin răutate, ai sufletului odraslelor lor.

– Şi ce fel de răutate, ar zice careva?

– De aceea mă şi îndurerez că, bolnav fiind, nu ştii că eşti bolnav ca să cercetezi un doctor. Eşti plin de adulter şi te aprinzi de iubire trupească [şi spui]: „Ce fel de răutate?” Sau nu ai auzit pe Hristos Care zice: „Cel ce se uită la femeie ca s-o poftească deja a făcut adulter cu ea?” (Matei 5, 28)

– Dar dacă nu o voi privi spre a o pofti, [spui tu]?

– Şi cum vei putea să mă convingi? Căci cel care nu se înfrânează de la a privi, ci pune atâta sârguinţă pentru un astfel de lucru, cum va putea, după ce a privit, să rămână nepătat? Nu cumva e piatră trupul tău? Nu cumva e fier? Carne te înconjoară, carne omenească care se aprinde de poftă mai cumplit ca iarba.

Dar ce zic de teatru? Dacă în for, adesea, întâlnim o femeie, ne tulburăm. Iar tu, şezând sus [în tribune], unde este atâta îndemnare spre necuviinţă, şi privind o desfrânată cu capul gol, intrând cu multă neruşinare [pe scenă), îmbrăcată cu haine aurite, făcând gesturi molatice şi dezlânate, cântând cântece desfrânate şi având mădulare unduioase şi rostind cuvinte de ruşine şi lăsând asemenea necuviinţe, pe care cel ce le priveşte, primindu-le în minte, se pleacă în jos de ruşine, tu îndrăzneşti, dar, să spui că nu pătimeşti nimic omenesc?

 

Nu cumva e piatră trupul tău? Nu cumva e fier? Căci nu voi spune iarăşi aceleaşi lucruri. Nu cumva eşti tu mai filosof decât acei mari şi adevăraţi bărbaţi care au fost doborâţi dintr-o simplă privire? Nu ai auzit ce zice Solomon? „Va umbla cineva pe cărbuni de foc şi nu se va arde pe picioare’?” (Pilde 6, 28) Va da cineva foc în sân şi nu vor arde hainele? (cf. Pilde 6, 27) .Aşa e şi cel ce intră la femeie străină. Căci chiar dacă nu ai îmbrăţişat pe desfrânată, însă ai fost împreună cu ea prin poftă şi ai lucrat păcatul cu voia.

 

Şi nu numai în vremea aceea [când priveşti], ci şi când se termină teatrul şi ea pleacă, imaginea [idolul] [to eidolon] aceleia zace în sufletul tău, asemenea şi vorbele, gesturile, privirile, mersul, modul ei de a gândi şi de a se purta [diakrisis kai rytmos], mădularele ei cele desfrânate, şi pleci [de acolo] după ce ai primit mii de răni.

 

Nu de aici se răstoarnă familiile?

 

Nu de aici se nimiceşte întreaga înţelepciune?

 

Nu de aici se despart căsniciile?

 

Nu de aici sunt lupte şi războaie?

 

Nu de aici neplăceri care nu au sens? Pentru că fiind plin [în suflet] de aceasta [de desfrânata văzută] şi venind robit de ea, şi femeia ţi se pare mai neplăcută, şi copiii mai împovărători, şi slugile o greutate, şi familia de prisos, şi grijile obişnuite pentru orânduirea celor necesare par că sunt apăsătoare, şi fiecare merge acasă apăsat şi îngreuiat.

 

3. Iar pricina este că nu se întoarce singur acasă, ci având-o pe desfrânată cu sine, desigur nu pe faţă – căci asta ar fi fost mai uşor, fiindcă degrabă ar fi alungat-o soţia -, ci [în minte] şi voinţă [gnome], aşezată în chip conştient [în om] şi aprinzând înăuntru cuptorul Babilonului, ba unul cu mult mai cumplit. Căci nu smoala şi butucii, ci cele spuse [mai înainte] sunt hrana focului6 şi toate se dau cu susul în jos.

 

Şi după cum cei ce au friguri, dacă nu au nimic cu ce să-i învinovăţească pe cei ce le slujesc, din pricina răutăţii bolii sunt ţâfnoşi faţă de toţi, respingând mâncarea şi făcând rău doctorilor, şi pornindu-se asupra casnicilor, şi luptându-se contra celor ce le slujesc, aşa şi cei ce bolesc de această boală cumplită, se schimbă şi nu pot suferi dacă nu privesc pururea pe acea desfrânată.

 

O, lucruri cumplite! Lupul şi leul şi celelalte sălbăticiuni, când sunt săgetate, fug de vânător, iar omul cel prea mintos, când e rănit, aleargă după ceea ce l-a rănit ca să primească mai mult cumplita săgeată şi să se îndulcească cu rana lui. Cu adevărat asta este mai amar decât toate şi face boala de nevindecat. Căci cel ce nu urăşte rana şi nici nu vrea să scape de ea, cum va căuta doctor?

 

De aceea mă îndurerez şi mă frâng, fiindcă primind atâta vătămare, [tot] acolo vă duceţi, şi pentru o mică plăcere răbdaţi o necontenită durere. Căci şi mai înainte de gheenă şi pedeapsă, aici vi se va face cea mai aspră judecată. Sau nu este cea mai aspră pedeapsă, spune-mi, a hrăni o asemenea poftă şi a te aprinde neîncetat, şi a fi purtat pretutindeni de cuptorul iubirii nelalocul ei, şi a avea osânda conştiinţei?

Deci nimeni care rămâne în aceeaşi desfrânare să nu mai calce în biserică, ci şi de voi să fie certaţi şi comună să ne fie războirea. „Că dacă cineva”, zice, „nu se supune cuvântului nostru prin epistolă pe acesta, însemnaţi-l şi nu vă mai amestecaţi cu el” (II Tesaloniceni 3, 14). Asta să faceţi. Nici de vorbă cu el nu staţi, nici în casă nu-l primiţi, nici la masă cu el nu staţi, nici să nu aveţi ceva comun cu el: nici intrare, nici ieşire, nici chiar pe stradă. Şi aşa cu uşurinţă îi vom recâştiga. Şi precum gonacii nu le fugăresc pe fiarele greu de prins dintr-o singură parte, ci din toate le împing spre cursă, aşa şi noi să fugărim pe cei sălbăticiţi, şi degrabă îi vom împinge în plasa mântuirii: noi de aici, voi de acolo.

Deci, pentru ca să se întâmple asta, luptaţi şi voi împreună cu noi şi mai mult îndureraţi-vă pentru legile lui Dumnezeu şi întoarceţi câte puţin pe aceşti bolnavi şi fraţi nelegiuiţi de la unele ca acestea ca să-i ţineţi neîncetat [spre voi]. Că nu osândă mică veţi avea dacă treceţi cu vederea o atât de mare pierzanie a lor, ci veţi avea cea mai mare pedeapsă. Căci dacă în casele oamenilor, dacă o slugă sustrage aur sau argint, nu numai el este pedepsit, ci şi cei care au ştiut şi nu au spus, cu mult mai mult în Biserică. Căci îţi va spune Dumnezeu: „Dacă ai văzut că se fura din casa Mea nu vas de argint sau aur, ci întreaga înţelepciune adunată, şi [ai văzut] pe cel care a primit cinstitul Trup şi s-a împărtăşit de o asemenea jertfă, ducându-se în ţara diavolului şi făcând asemenea fărădelegi, pentru ce ai tăcut? Cum ai suferit? Cum nu ai vestit preotului?”. Şi [să ştiţi] că nu vă va cere socoteală mică.

De aceea şi eu, deşi mă întristez, nu voi cruţa pe nici unul din cei mai îndărătnici. Căci cu mult mai bine este ca aici să fim întristaţi şi să scăpăm de judecata viitoare decât, dăruindu-vă [aici numai] cu vorbe, atunci să fiu pedepsit împreună cu voi. Căci nu ne este fără primejdie şi alunecare să tăcem unele ca acestea. Căci fiecare dintre voi va da socoteală numai pentru sine, eu însă voi da socoteală pentru mântuirea tuturor.

De aceea nu voi înceta să tac şi să spun aceasta, chiar dacă trebuie să mă întristez, chiar dacă trebuie să mă arăt supărat, chiar dacă par înfricoşător, ca să pot să mă înfăţişez la acel înfricoşat scaun de judecată neavând pată sau întinăciune sau ceva din acestea. Şi fie ca, prin rugăciunile sfinţilor, şi cei deja stricaţi degrabă să se întoarcă şi cei ce au rămas nevătămaţi spre mai mare cuviinţă şi întreagă înţelepciune să înainteze, ca şi voi să vă mântuiţi şi noi să ne veselim şi Dumnezeu să fie slăvit acum şi pururea şi în nesfârşiţii veci ai vecilor. Amin.

Acest articol a fost publicat în Adulter, Copii, Cuvântări despre viaţa de familie, Căsătorie, Educaţie, Familie, Sf.Ioan Gură de Aur. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s