TĂGADA UCIGAŞA..?!!!

 436m.jpg

din “Mama”, de PS Ioan Suciu

Las să apese aceste gânduri pe conştiinţa şi pe inima ta. Este adevărat: copilul nu trăieşte în tine, tu nu i-ai curmat viaţa, nu l-ai ucis, sângele lui nu poate să strige asupra ta; căci nu l-ai smuls din trupul tău, unde nu-şi înfiripase vinele şi nervii, oasele şi carnea. Este adevărat: nu ai comis un omor în sensul strict, pentru că n-ai vărsat sânge şi nu ai curmat o viaţă începută. însă ai ucis un prunc în inima ta, unde trebuie să existe înainte de-a fi în trup, adică ai refuzat gândul unui copil care ar vrea să ţi se aşeze în trup. L-ai ucis în gândul tău, l-ai ucis în inima ta, l-ai omorât în sufletul tău. Şi odată asasinat acolo pruncul, nimeni nu-i va putea da viaţă, pentru că uliţa lui spre viaţă în trup trece numai pe acolo, prin dorinţa ta, prin voinţa ta, prin dragostea ta. Iar acolo erau numai prunci morţi. Intenţia ta, voinţa ta, întregul tău suflet era o tăgadă înverşunată a copilului, un refuz de a-l avea în sânul iubirii ca de acolo să-l aşezi în iubirea trupului, în dragostea sânului. Iuda era vânzător din clipa în care era hotărât să-L vândă pe Isus; de-atunci Satana era în el. Toate relele ies din inimă. în inima ta era refuzul unei vieţi de om.

Şi a zis îngerul Domnului: „Iată, vei lua în pântece şi vei naşte prunc…”.
Şi a răspuns femeia: „Să nu fie mie această ocară! Iată-mă: refuz! Să nu-mi fie mie după cuvântul tău!” Aceasta este parodia ironică şi păgână a Buneivestiri din viaţa mamelor care tăgăduiesc viaţa pruncului.

Este ucigaşa tăgadă! Copilul are drept la viaţă în clipa în care soţii s-au întâlnit după orânduiala divină. Să frângi rânduiala, nu cumva să capete viaţa la care are drept, căci aşa cum plămânul e făcut să respire, întâlnirea intimă a soţilor e făcută de acelaşi Creator ca să aducă o nouă răsuflare de viaţă – înseamnă să încalci viaţa însăşi.

A lua din braţe omului pâinea cu care se nutrea sau a-i nimici putinţa de a şi-o câştiga este acelaşi lucru, acelaşi păcat, aceeaşi neomenie, acelaşi furt. A lua omului oxigenul pe care-l are, sau a nu i-l da pe acela ce-i revine de drept, este una şi aceeaşi faptă păcătoasă. A vărsa apa din olul florilor ca să se usuce, sau a nu stropi florile cu apa necesară, este una şi aceeaşi acţiune de stârpire a florilor.

A înlătura viaţa unui prunc conceput sau născut, sau a-i tăgădui viaţa la care are drept prin consumarea căsătoriei, este una şi aceeaşi acţiune cu acelaşi efect, fiind deosebită numai în aparenţă. Dacă fapta dintâi o numim omor, nu-i de ce să refuzi acelaşi cuvânt faptei din urmă, identică şi în intenţie şi-n obiect, şi în efectul la care ţinteşte.

Ba, îndrăznesc să afirm că „uciderea preventivă”, „omorul prin anticipare”, cum este numită frauda conjugală a păcatului onaniei, este mult mai răutăcioasă decât omorul de rând, din motivul că în crima prin acţiune violentă nimiceşti temporar împreunarea doar a trupului cu sufletul, înlături trupul de sub însufleţirea spiritului şi dărâmi viaţa trupească, rămâne însă sufletul pe care nimeni nu-l va ucide.

Orice omor e o crimă parţială, un fel de amputare a întregului trup de suflet, nu a unei părţi de-a lui. Viaţa rămâne şi viaţa care rămâne va redobândi ce a pierdut, la înviere, viaţa care rămâne va izbândi şi omorul nu va intra în veşnicie. Pe când onania este prevenirea unei existenţe printr-un refuz. Nu-i o simplă sau radicală amputare aici, dimpotrivă, este despărţirea unui om în puterea de-a fi de însăşi existenţa. Nu tăgăduieşti trupul, nu i-l desparţi de suflet, ci-i tăgăduieşti şi trupul şi sufletul.

Orice alt omor lasă neatinsă existenţa sufletului, „omorul prin anticipare” face cu neputinţă existenţa şi a trupului şi a sufletului. Omul întreg carne şi spirit, este dărâmat în neant din putinţa imediată de-a fi şi din voinţa Domnului de a fi. Onania este tot atât cât a opri glasul Domnului să răsune peste nimic ca să-l cheme la existenţă şi încă la existenţa în care El Insuşi, Domnul şi Dumnezeul firii, vrea să-şi întipărească solemn chipul şi asemănarea Sa.

Orice crimă de omucidere atacă trupul, păcatul fraudei conjugale atacă şi trupul şi sufletul. Este un asasinat radical, unic în felul lui, singurul în care se năruie deopotrivă trup şi suflet. E mult să lipseşti pe cineva de viaţa trupului,  dar mult mai mult este să-l lipseşti de viaţa sufletului şi a trupului.

Fătul din  trupul mamei, chiar şi  numai  de o  zi, odată conceput, are viaţă de om, are sufletul neamurilor în el. Această existenţă chiar şi numai de o zi, aici pe pământ, este nespus mai scumpă decât inexistenţa celui neconceput prin refuzul părinţilor.

Iată, deci, de ce tăgada prin frauda conjugală a onaniei este o tăgadă ucigaşă, a cărei culpabilitate nu o va înregistra decât conştiinţa soţilor de căsătorie şi Dreptatea lui Dumnezeu.

Acest păcat, pe care atâţia soţi şi soţii îl privesc cu ochii blajini ai celui ce vrea să-şi justifice fărădelegea, este un multiplu refuz. Mai întâi de toate este înnoirea refuzului de a servi scopurilor lui Dumnezeu, cu care Lucifer dintru început se făcu potrivnicul lui Dumnezeu: „Nu slujesc!” Refuză să pună în lucrare sânul chemat la aceasta prin căsătoria contractată şi prin legitima apropiere de bărbat. Refuză legătura cu râul vieţii care vrea să facă popas în sânul ei, chemat prin săvârşirea unei acţiuni hărăzite de natură spre aceasta.

Refuză legăturile cele mai misterioase în ordinea naturală cu Autorul vieţii, care, în prima clipă a conceperii – acum evitată fraudulos – ar fi creat sufletul nemuritor în sânul mamei. Zădărniceşte astfel o aşteptare divină, o speranţă dumnezeiască, un prilej de creaţie oferit Atotputernicului.

Refuză misiunea ce i-a fost încredinţată în ora în care s-a apropiat prin binecuvântare de viaţa bărbatului. Dezertează fraudulos de la îndatoriri mari, lipseşte cerul de un cetăţean, pe Dumnezeu de un adorator şi pământul de prezenţa neînlocuibilă a unui fiu al împăratului veşnic.

Refuză să dureze în timp prin fiii pe care îi dăruieşte lumii şi neamului; îşi limitează existenţa multor însuşiri la răstimpul scurt al unei vieţi de om, tăgăduind să fie continuat prin odraslele ei.

Refuză să biruie moartea prin împrospătarea vieţii; refuză să întinerească, refuză să devină veşnică de mai multe ori, cu fiecare prunc al ei. Refuză ofranda bărbatului, făcând sterp darul pe care natura l-a creat şi rezervat sânului ei de soţie legitimă; refuză imensul dar ce vrea să i-l facă de a deveni mamă.

În schimb, renunţând în acest act la prestigiul ei de persoană, de făptură raţională cu chip dumnezeiesc, primeşte să fie socotită un simplu şi josnic obiect de plăcere, o roabă a poftei trupeşti, hrană proaspătă pentru o destrăbălare care a ucis Sodoma şi Gomora, a pustiit pământul cu diluviu de ape pe vremea lui Noe, şi de atâtea ori atrage după sine tot prăpădul de foc ale mistuitoarelor guri de tun şi bombe…

Refuză să se renască din copil, care aduce mamei frumosul dar al unei vieţi neştiute, proaspete şi pline de bucurii şi valori care-i sunt străine fără copil. Refuzând sporul vieţii, ea invită sicriele să vină şi cimitirul să se apropie. înmulţeşte morţii, care vor dobândi întâietatea asupra celor nou născuţi, şi, cât o priveşte, lipseşte viaţa de anotimpul primăverii cu prospeţimi şi al toamnei cu roduri.

Acest refuz şi împotrivire puterii creatoare a lui Dumnezeu, acest dispreţ faţă de rosturile organelor proprii a căror funcţiune o începe, întrerupând-o apoi violent şi păcătos, nu cumva să ajungă la deznodământul firesc, această pângărire a unei alese funcţii trupeşti,   fiind  totodată  şi  o  profanare  a  membrelor  devenite Biserica Spiritului Mângâietor, dătător de viaţă şi a toate plinitor.

Acest articol a fost publicat în Mama, Păcat. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s