Contemporaneitatea se sileşte să provoace, în orice fel, sexualitatea din noi, să ne distrugă echilibrul sufletesc, să ne tulbure şi să ne agite

boy-and-girl.jpg

din “CONVORBIRI CU TINERII DESPRE SEXUALITATE
de V.V. ZENKOVSKY
Editura Bizantina

2. CONVORBIRI CU TINERII DESPRE SEXUALITATE

Doresc să vă vorbesc despre unele probleme despre care, în general, nu se prea discută cu tinerii, probleme de o însemnătate covârşitoare pentru viaţa lor, care îi interesează şi chiar îi pasionează.
Nu mi-am propus să analizez dacă atitudinea generaţiilor anterioare faţă de astfel de probleme, pe care le ocoleau în mod tacit, ca şi cum s-ar fi temut de ele, era sau nu justă. Ştiu însă că în timpul nostru, când problemele legate de viaţa sexuală sunt dezbătute în presă, în teatre şi cinematografe sau în diferite producţii literare, nu mai este cu putinţă şi nu mai este îngăduit celui chemat să fie prieten al tinerilor să tacă cu privire la ele, mai ales când mă gândesc că tineretul acesta este prins cu totul de torentul impetuos al vieţii.

Problemele sexuale i-au chinuit întotdeauna pe oameni şi îi chinuie deopotrivă şi astăzi. Socot că nu este câtuşi de puţin lipsit de importanţă ca tineretul să ia aminte la cuvintele acelora care doresc sâ-şi spună opiniile, nu cu intenţia de a-i alimenta interesul, ci de a-1 ajuta să se orienteze şi să se descurce, să găsească drumul cel drept în viaţă şi modul cuviincios de a se purta.Personal, am ţinut mult să scriu o carte voluminoasă pentru tineret, pe care aş fi dorit să o intitulez „Ceea ce este important în viaţă”, şi în care aş fi voit să înfăţişez întreaga experienţă pe care am avut-o în educarea tineretului şi să abordez acele greutăţi pe care le întâlnesc adesea adolescenţii şi tinerii.

In cartea aceasta, chestiunile privitoare la sex trebuiau tratate foarte amănunţit, ţinând seama de însemnătatea lor extraordinară în ceea ce priveşte dezvoltarea sufletului şi a trupului, precum şi de primejdiile mari printre care lunecă viaţa sexuală. Aş fi voit să arăt de ce acest domeniu al vieţii sexuale ascunde în el atâtea dificultăţi şi atâta zbucium, astfel încât nu rareori îi determină pe oameni să săvârşească greşeli de neiertat.

Răspunsul la întrebarea aceasta, ca şi multe alte lămuriri în legătură cu problemele ridicate de sexualitate, nădăjduiesc că cititorul le va putea găsi şi în această lucrare.

Din introducere chiar, aş vrea să arăt că „sexualitatea” concentrează în sine ceea ce este mai întunecos şi mai înfiorător în om, ca şi ceea ce este mai luminos şi mai creator în el. Sexul este, am putea spune, interferenţa înălţimilor senine şi a adâncurilor întunecoase. De pe platforma lui, fie ne înălţăm şi devenim nişte aştri strălucitori de lumină şi sfinţenie, fie cădem în prăpastia întunecată a păcatului şi a crimelor.

Rânduirea corectă a vieţii sexuale apare, aşadar, ca o problemă pe lângă care nu se poate să    trecem nepăsători. Nu trebuie nici să ne comportăm superficial şi uşuratic, nici să recurgem la materiale ocazionale, adeseori indecente şi echivoce, sau de-a dreptul respingătoare, pe care le găsim la tot pasul.

In ceea ce mă priveşte, aş fi deosebit de bucuros dacă cei ce s-ar întâmpla să citească această lucrare şi-ar putea forma o părere hotărâtă despre importanţa şi dificultatea problemei pe care o tratăm aici. Câte nenorociri, adeseori cu deznodăminte fatale, nu s-au petrecut (şi desigur, se vor mai petrece) din cauza neînţelegerii sau a atitudinii neglijente şi uşuratice a celor care nu-şi dau seama ce înseamnă viaţa sexuală pentru om!

In timpurile din urmă s-a dezvoltat o întreagă şcoală psihologică în legătură cu relele din societate. Aceasta vede în  incorectitudinile  de  tot felul şi în neorânduiala vieţii sexuale, cea mai importantă, aproape unica sursă a îmbolnăvirilor psihologice şi a celor organice, legate de ele. Dacă aceasta poate fi o exagerare, totuşi, nu se poate tăgădui adevărul imens evidenţiat de această şcoală. Nimic nu este mai important de ştiut, când dorim să facem o apreciere justă asupra cuiva, decât modul în care acel cineva şi-a orânduit viaţa sexuală. Aici se află cheia faptelor fundamentale din viaţa noastră.

Trebuie să recunoaştem că viaţa sexuală este ceva intim, ceva delicat, care se teme de lumină şi care are nevoie de amurgurile ei psihice. Şi dacă contemporaneitatea noastră spirituală şi culturală ar fi clădită pe temelii cu desăvârşire sănătoase, ar fi foarte posibil să nu mai avem nevoie de cărţi care să trateze problemele sexualităţii. Situaţia este însă cu totul alta. Contemporaneitatea noastră este otrăvită cu multe feluri de veninuri: ne irită, ne ademeneşte şi ne chinuie, făcând să se nască în sufletul nostru un dor şi o sete nestinsă de emoţii şi de simţiri acute şi tari.

Contemporaneitatea se sileşte să provoace, în orice fel, sexualitatea din noi, să ne distrugă echilibrul sufletesc, să ne tulbure şi să ne agite. Şi aceasta mai ales în oraşele mari. în ultimii douăzeci de ani, în toată lumea, se remarcă o creştere neobişnuită a oraşelor mari, care înghit o mulţime de tineri, originari în mare parte de la sate. Ei bine, oraşele cele mari, cu aglomerările lor de oameni, crează o atmosferă citadină cu totul deosebită, pe care nimeni nu o poate respira nepedepsit.

De aceea avem nevoie de ajutor, care să ne facă să ne înţelegem pe noi înşine şi să ne ajute să biruim în noi, la vreme, mişcările care se trezesc de pe urma veninului inhalat şi care se revarsă în afară, fără voia noastră.

In legătură cu viaţa sexuală şi cu rânduirea corectă a acesteia, mai există o latură asupra căreia este cu neputinţă să nu ne îndreptăm atenţia. Este vorba despre trezirea prematură, deşi adesea ascunsă, a interesului faţă de problemele sexuale. Voi vorbi, la locul potrivit în această lucrare, despre rolul imaginaţiei în viaţa sexuală; totuşi, voi sublinia şi acum că de nimic nu suferă mai mult tineretul în această privinţă, decât de curiozitatea tainică, de încordarea aceea internă, pe care ştie, de alminteri, să o ascundă cu grijă. Cei maturi, în aparenţă, neglijează problemele sexului, dar nu este mai puţin adevărat că în tineri se trezeşte foarte de timpuriu o curiozitate pasionantă faţă de problemele sexuale. Şi nimic nu mi se pare mai primejdios decât acest fenomen. Sufletul şi sănătatea spirituală şi psihonervoasă sunt afectate de setea febrilă după iritaţii, de obicei ascunsă, care se dezvoltă pe terenul duplicităţii amintite: a tăcerii exterioare şi a curiozităţii interne acute, pe tema sexului.

Nu cred că este necesar să dăm libertate deplină la tot ce începe să clocotească în sufletul tânărului. Cred însă că datoria noastră, a celor maturi, este să venim în întâmpinarea tânărului în această problemă şi să purtăm cât mai dese convorbiri cu el. Sunt convins de posibilitatea unei orientări spirituale a tineretului, care, nefiind vorba nici să înăbuşe şi nici să slujească o mişcare naturală, va putea să asigure o dezvoltare normală, sănătoasă, atât a impulsurilor sexuale, cât şi a celorlalte forţe din om.

Cred – şi ştiu – că drumul castităţii nu este nici o utopie, nici o naivitate şi nici o tăgăduire a vieţii. Dimpotrivă, drumul castităţii este făgaşul rânduirii sănătoase şi vitale în noi a puterii tainice şi creatoare a sexului.

Astfel, nu numai interesul sănătăţii, ci şi al creaţiei şi al descoperirii de către persoana umană a lumii sale interioare ne îndeamnă să apucăm pe calea aceasta, a curăţiei trupeşti.

Rostul lucrării de faţă este tocmai acela de a descoperi, de a arăta că drumul castităţii, fiind o cerinţă a conştiinţei morale, este dictat, o dată cu această conştiinţă morală, şi de ştiinţa modernă. Nu intenţionez să vorbesc despre toată mulţimea problemelor care ne stau în faţă; doresc totuşi, să nu scap din vedere nimic esenţial şi important.

In marea mea dorinţă de a veni în întâmpinarea tineretului în cea mai dificilă, cea mai delicată, dar şi cea mai importantă problemă cu care se confruntă şi pe lângă care nu poate să treacă nepăsător, dedic această lucrare tuturor prietenilor mei tineri, cărora le datorez atât de mult, în întreaga mea viaţă.

Acest articol a fost publicat în Convorbiri despre sexualitate. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s