Sînt lucruri pe care oamenii le fac cît e ziua de lungă, fără să-L deranjeze cîtuşi de puţin – dorm, se scoală, mănîncă, fac dragoste, se joacă, se roagă, muncesc


Din „”Scrisorile lui Zgândărilă – Sfaturile unui drac bătrân către unul tânăr”
de CS Lewis

Editura LOGOS
XXII.  Dragul meu Pelinişor,
Aşa deci! Omul tău e îndrăgostit – şi încă în modul cel mai rău în care ar fi putut s-o
facă  –  şi  de  o  fată  care  nici  măcar  nu  apare  în  raportul  pe  care  mi  l-ai  trimis!  Poate  te
interesează  să  afli  că  acea  mică  neînţelegere  cu  Poliţia  Secretă,  pe  care  ai  încercat  s-o
stîrneşti în legătură cu nişte expresii scăpate într-una din scrisorile mele, s-a aplanat. Dacă
contai pe asta ca să te asiguri de bunăvoinţa mea, vei afla că te-ai înşelat. Vei plăti pentru
asta la fel ca şi pentru celelalte gafe alte tale. Pînă atunci, anexez scrisorii şi o mică broşură
tocmai  apărută  despre  noua  Casă  de  Corecţie  pentru  Ispititorii  Incompetenţi.  E  bogat
ilustrată şi nu vei găsi în ea nici o pagină plictisitoare.

Am căutat dosarul acestei fete şi sînt îngrozit de ce aflu: nu numai o creştină, dar ce
creştină  –  o  domnişoară  josnică,  servilă,  afectată,  monosilabică,  tăcută  (ca  un  peşte),
insipidă, insignifiantă, originală, o mironosiţă. Mica bestie, mă face să vomit. Duhneşte şi
frige  chiar  şi  prin  filele  dosarului.  Felul  în  care  s-a  înrăit  lumea  mă  înnebuneşte!  În
vremurile vechi am fi dus-o în arenă. Pentru asta e făcut soiul ei. Nu că ar face acolo mult
bine, o prefăcută cu două feţe (cunosc eu  soiul asta), care arată gata să leşine la vederea
sîngelui  şi  apoi  moare  zîmbind.  O  prefăcută  în  toate.  Arată  de  parcă  nici  untul  nu  i  s-ar
topi în gură şi totuşi are spirit satiric.

Felul de creatură care mă găseşte pe mine comic! Mironosiţă scîrboasă şi nesărată – şi totuşi gata să cadă în braţele prostănacului ăstuia la fel ca orice animal de prăsilă. De ce
n-o distruge Vrăjmaşul pentru asta, dacă El e atît de nebun după virginitate – în loc să se
uite la asta rînjind?

El este un hedonist în adîncul inimii. Toate posturile astea şi priveghiurile, rugile şi
crucile sînt doar o faţadă. Ori ca spuma pe malul mării. În larg, pe marea Lui, se găseşte
plăcere  şi  iar  plăcere.  El  nu  face  nici  un  secret  din  asta.  La  dreapta  Lui  sînt  „plăceri
veşnice”.
Phui! Nu cred că are cît de cît habar de misterul superior şi auster spre care ne
ridicăm noi în Viziunea Mizerifică. El e vulgar, Pelinişor, are o minte burgheză, a umplut
lumea  Lui  cu  plăceri.
Sînt  lucruri  pe  care  oamenii  le  fac  cît  e  ziua  de  lungă,  fără  să-L
deranjeze  cîtuşi  de  puţin  –  dorm,  se  scoală,  mănîncă,  fac  dragoste,  se  joacă,  se  roagă,
muncesc.  Totul  trebuie  deformat  pentru  a  ne  fi  nouă  de  vreun  folos.
Noi  luptăm  avînd
crîncene dezavantaje. Nimic nu e în mod natural de partea noastră. (Nu că asta te scuză pe
tine. Am să rezolv eu cu tine curînd. Întodeauna m-ai urît şi ai fost obraznic cînd ai îndrăz-
nit.)

Şi apoi, bineînţeles, el ajunge să cunoască familia acestei femei şi tot cercul ei. Nu ţi-
ai putut da seama că tocmai casa în care locuieşte ea e cea în care el n-ar fi trebuit să intre
niciodată?  Totul  duhneşte  de  mirosul  acela  ucigător. Chiar  şi  grădinarul,  deşi  acolo  de
cinci ani, începe să-l primească. Chiar şi musafirii, după o vizită de week-end, duc cu ei
ceva  din  mirosul  ăsta.  Cîinele  şi  pisica  sînt  atinşi  de  el.  O  casă  plină  de  mister  de
nepătruns.  Sîntem  siguri  (e  o  chestiune  de  principii  elementare)  că  fiecare  membru  al
familiei profită de ceilalţi – dar nu putem afla cum. Ei păstrează acest secret care zace în
spatele acestei pretinse iubiri dezinteresate cu tot atîta gelozie ca Vrăjmaşul însuşi. Toată
casa şi grădina e o vastă obscenitate. Are o asemănare îngreţoşătoare cu descrierea pe care
un om scriitor a făcut-o Cerului: „Locul unde există numai viaţă şi deci tot ce nu e muzică
e linişte”.

Muzică şi linişte – cît le detest pe amîndouă! Cît de recunoscători trebuie să fim că,
de  cînd  Tatăl  Nostru  a  intrat  în  Iad  –  deşi  mai  demult  decît  ar  putea  spune  oamenii
socotind în ani-lumină – nici un centimetru pătrat de spaţiu infernal şi nici un moment din
timpul infernal nu a fost cedat vreuneia din aceste forţe abominabile şi totul a fost ocupat de Zgomot – zgomotul, măreţul dinamism, expresia sonoră a tot ce exaltă şi e barbar, viril
–  Zgomotul,  singurul  ce  ne  apără  de  remuşcări  prosteşti,  scrupule  disperate  şi  dorinţe
imposibile. La sfîrşit, vom transforma întregul univers în zgomot. Am făcut deja paşi mari
în direcţia asta, în ce priveşte Pămîntul. Melodiile şi tăcerile Cerului vor fi acoperite în cele
din  urmă,  dar  recunosc  că  nu  sîntem  încă  nici  pe  departe  destul  de  sonori.  Cercetarea
continuă, între timp tu, mică şi dezgustătoare… (aici manuscrisul se întrerupe şi e reluat cu un
scris diferit)

În căldura redactării am aflat că m-am lăsat, din nebăgare de seamă, să iau forma
unui  uriaş  miriapod.  Ca  atare,  dictez  restul  secretarului  meu.  Acum  că  transformarea  e
completă,  o  recunosc  ca  un  fenomen  periodic.  Unele  zvonuri  despre  asta  au  ajuns  la
oameni,  cu  completarea  ridicolă  făcută  de  poetul  Milton,  că  astfel  de  schimbări  ale
înfăţişării sînt o „pedeapsă” impusă nouă de către Vrăjmaş. Un scriitor mai modern – unul
cu numele Pshaw, parcă – a înţeles totuşi adevărul. Transformarea începe din interior şi e
o manifestare glorioasă a acelei Forţe a Vieţii căreia i s-ar închina Tatăl Nostru, dacă el s-ar
închina la altceva decît la sine însuşi. În actuala mea formă sînt şi mai nerăbdător să te văd,
să mă unesc cu tine într-o îmbrăţişare indisolubilă.

semnează Teriuţ,
pentru Subsecretarul Subgemităţii Sale,
Prof. Dr. Zgîndărilă

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s