Epistola către Efeseni [ Cap. 4 ] – FRUMOS

1 De aceea eu, cel întemniţat întru Domnul a, din suflet vă rog să umblaţi cu vrednicie b, potrivit chemării cu care aţi fost chemaţi,

2 cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, întru iubire îngăduindu-vă unii pe alţii,

3 străduindu-vă să păstraţi unitatea duhului întru legătura păcii.

4 Un singur Trup cşi un singur Duh, aşa cum aţi şi fost chemaţi la o singură Nădejde a chemării voastre;

5 un singur Domn, o singură Credinţă, un singur Botez,

6 un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor d, Care este peste toţi şi prin toţi şi’ntru toţi.

7 Dar fiecăruia dintre noi i s’a dat harul după măsura darului lui Hristos.

8 Pentru aceea zice: Suindu-Se la înălţime, robit-a robia şi daruri datu-le-a oamenilor.

9 Iar aceea că S’a suit – ce înseamnă decât că El mai întâi S’a pogorîtîn părţile cele mai de jos ale pământului?

10 Cel ce S’a pogorît, El este şi Cel ce S’a suit mai presus de toate cerurile, pentru ca să umple totul e. –

11 Şi El i-a dat pe unii să fie apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii binevestitori, pe alţii păstori şi învăţători,

12 ca să-i pregătească pe sfinţi pentru lucrarea slujirii, spre zidirea trupului lui Hristos,

13 până ce toţi vom ajunge la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârşit, la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos;

14 ca să nu mai fim copii, clătinaţi de valuri şi purtaţi de orice vânt de’nvăţătură încoace şi’ncolo prin viclenia oamenilor, prin meşteşugul lor de a atrage’n rătăcire;

15 ci’n iubire trăind după adevăr, în toate să creştem întru El Care este Capul, Hristos,

16 dintru Care întregul trup, bine alcătuit şi bine încheiat prin toate legăturile care-l hrănesc după lucrarea fiecărei părţi la măsura ei, îşi face creşterea spre a se zidi el însuşi întru iubire f.

17 Aşadar, aceasta spun şi mărturisesc întru Domnul: de acum să nu mai umblaţi aşa cum umblă păgânii în deşertăciunea minţii lor,

18 întunecaţi fiind la minte, înstrăinaţi de viaţa lui Dumnezeu, din pricina necunoştinţei care este în ei, din pricina împietririi inimii lor;

19 fiind ei în nesimţire, s’au dat pe ei înşişi neruşinării, spre nesăţioasa săvârşire a tot felul de necurăţii.

20 Voi însă nu aşa L-aţi primit în învăţătură pe Hristos g,
21 dacă într’adevăr L-aţi ascultat şi dacă aţi fost învăţaţi întru El aşa cum este adevărul întru Iisus:
22 Să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi al fostului vostru fel de viaţă, care se strică prin poftele înşelăciunii,

23 să vă înnoiţi în duhul minţii voastre

24 şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel zidit după Dumnezeu în dreptatea şi sfinţenia adevărului.

25 Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiţi adevărul fiecare cu aproapele său,căci unul altuia ne suntem mădulare.

26 Mâniaţi-vă, dar nu păcătuiţi h; peste mânia voastră să nu apună soarele,

27 nici să-i daţi diavolului prilej.

28 Cine-a furat să nu mai fure, ci mai degrabă să se ostenească lucrând cinstit cu mâinile sale, ca să aibă să dea celui ce are nevoie.

29 Nici un cuvânt rău să nu iasă din gura voastră, ci numai cel care este bun spre zidirea cea de trebuinţă, pentru ca el să dea har celor ce-l aud.

30 Să nu întristaţi Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru Care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.

31 Să piară de la voi toată amărăciunea şi întărâtarea şi mânia şi strigarea şi blasfemia împreună cu toată răutatea.

32 Ci fiţi buni între voi, milostivi, iertându-vă unul altuia, aşa cum şi Dumnezeu v’a iertat vouă întru Hristos.
Acest articol a fost publicat în Biblia. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s