Predică despre prefacerea apei în vin

sf-nicolae-v5.jpg

din „Proloagele de la Ohrida”

Sfantul Nicolae Velimirovici

Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii (Ioan 2: 11).

Domnul Dumnezeul nostru este Atotputernic, iar puterea Lui cea negrăită nu are hotar. El a făcut toate cele cîte le-a făcut prin Cuvîntul Lui: Cu Cuvîntul Domnului cerurile s-au întărit, şi cu duhul Lui toată puterea lor (Psalmul 32: 6).

Cu Cuvîntul Lui, Dumnezeu a zidit trupul omenesc.

Cu Cuvîntul lui Dumnezeu ţarina neînsufleţită se preface în trup omenesc, ea se preface în animale şi în plante.

Cu Cuvîntul lui Dumnezeu, apa curgătoare se preface în vapori, iar vaporii în gheaţă şi în zăpadă.

Tot cu Cuvîntul lui Dumnezeu, apa care urcă în mlădiţele viţei se preface în vin, iar vinul veseleşte inima omului (Psalmul 103: 16). Prin urmare, să-I fost greu Fiului lui Dumnezeu să prefacă apa în vin la Nunta din Cana Galileii?

Nouă, oamenilor celor trupeşti şi îmbolnăviţi de păcat, această minune ni se pare mare; căci firii noastre omeneşti, slăbite de păcat, aceasta îi pare o minune care îi depăşeşte puterea. Cu toate acestea, ceea ce noi numim minuni este modul obişnuit de lucrare al Făcătorului.

Cînd slujitorul a umplut cele şase vase cu apă, Domnul Hristos i-a zis: Scoateţi acum şi aduceţi nunului (Ioan 2: 8). El nici măcar nu a zis: „Să se prefacă acum apa în vin,” ci doar a gîndit. Căci la Dumnezeu, gîndul Lui are aceeaşi putere ca şi cuvîntul.

Dar de ce este această minune începutul minunilor, cînd se pare că, cu mult înainte de minunea aceasta, Domnul a mai lucrat alte minuni?

Pentru că, fraţilor, schimbarea apei în vin este taina fundamentală a lui Hristos, ea este esenţa tuturor minunilor Lui.

Firea umană a fost diluată de lacrimile plîngerii ei, şi a fost necesar ca ea să se prefacă în vin. Scînteia dumnezeiască din om se stinsese, şi a fost necesar ca ea să se aprindă din nou. Infirmitatea este ca şi apa, iar sănătatea se aseamănă cu vinul; necurăţia duhurilor rele este ca o apă chioară, pe cînd curăţia este ca vinul; moartea este ca o apă moartă, pe cînd viaţa este precum vinul; ignoranţa este ca o apă plată, pe cînd adevărul este ca vinul. Prin urmare, ori de cîte ori Domnul a însănătoşit bolnavii, a curăţit leproşii, a înviat morţii, i-a luminat pe fiii risipitori, El în esenţă a prefăcut apa în vin.

O Stăpîne Doamne Iisuse Hristoase, Cela Ce în chip minunat apa în vin mereu o prefaci, aprinde întru căminul stins al inimilor noastre focul Tău cel dumnezeiesc, ca să putem începe să ne asemănăm Ţie, şi ca lupta cea bună luptînd, să cîştigăm mîntuirea întru a Ta nemuritoare împărăţie, împreună cu sfinţii îngeri, în veci.

Căci numai Ţie se cuvine toată cinstea şi slava acum şi pururea, Amin.

Acest articol a fost publicat în Sf.Nicolae Velimirovici, Tâlcuiri. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s