Mir este nunta

sf-nicodim-aghioritul

din Hristoitia

Sfantul Nicodim Aghioritul

23. Organele şi jocurile se împotrivesc alcătuirei Tainei Nunţii

Acum  noi,  de  vom  voi  să  socotim,  aflăm  că  organele,  jocurile  şi  cântecele  din
gură, se împotrivesc acestor trei pricini de mai sus, şi prin urmare vatămă Taina Nunţii.

a)  Organele,  jocurile  şi  cântecele  din  gură,  vatămă  iubita  unire  într-un  suflet  a
bărbatului şi a femeii. Deoarece mirele văzând alte femei acolo şi jucând cu ele, se trage
cu  sufletul  şi  cu  inima  la  dragostea  şi  pofta  acelora;  şi  mai  cu  seamă  când  acestea  se  întâmplă să fie mai tinere şi mai frumoase decât femeia sa. Asemenea şi mireasa văzând
alţi bărbaţi, şi jucând cu ei, se trage cu sufletul şi cu inima spre dragostea şi pofta lor, când
aceştia  se  întâmplă  să  fie  mai tineri şi mai frumoşi decât bărbatul ei. Şi aşa acolo unde
nunta  este  spre  unirea  sufletelor  a  bărbatului  şi  a  femeii,  cu  drăceştile  muzici  şi  cu
jocurile, se face despărţirea sufletului acestei uniri a bărbatului şi a femeii.

b) Muzicile, jocurile şi cântecele din gură, care se fac la nuntă, se împotrivesc şi
vatămă închipuirea duhovniceştii uniri a lui Hristos cu Biserica. Iar cum vatămă aceasta,
ascultă  tu,  ori şi  care  vei  fi  mire  la  orice nuntă: Hristos a sfinţit şi a curăţit Biserica cu
sfântul Botez, precum zice Pavel: „Ca pe ea să o sfinţească curăţind-o cu baia, apoi prin
cuvânt”  (Efeseni  5,  26);  iar  tu  bărbatul  mire,  chemând  la  nunta  ta  fluiere şi  trâmbiţi, şi lăsând  a  se  face  jocuri  şi  cântece  din  gură  la  casa  ta;  în  loc  să  curăţeşti  şi  să  sfinţeşti femeia şi mireasa ta, tu o întini şi o faci necurată la suflet, ba chiar şi tu te întini şi te faci asemenea necurat.

Hristos  a  întemeiat  întru  sine  preaslăvita  şi  frumoasa  Biserică,  fără  să  aibă  vreo
zbârcitură ori întinăciune, sau vreo pată; că aşa strigă însuşi Pavel: „Ca să pună înainte pe
ea Lui-şi slăvită Biserică, neavând întinăciune, nici prihană, sau altceva de acest fel; ci să
fie sfântă şi fără prihană” (Efeseni 5, 27); iar tu bărbate, cu organele, horele şi cântecele
curveşti, pe care le laşi să se facă la nunta ta, strici podoaba, frumuseţea şi slava femeii
tale,  şi  o  arăţi  pe  ea  urâtă,  neslăvită,  cu  multe  pete şi  întinăciuni,  ba  chiar  te  faci şi  tu  asemenea ca ea, urât şi fără podoabă.

Hristos a iubit atât de mult Biserica, încât pentru dragostea ei s-a dat pe Sine la
moarte. „Bărbaţilor, iubiţi-vă femeile voastre, precum şi Hristos a iubit biserica, şi pe Sine
s-a  dat  pentru  dânsa”  (Efeseni  5,  25);  iar  tu  bărbate,  nu-ţi  iubeşti  femeia  ta  cu  aceeaşi  dragoste adevărată, ci o urăşti, căci dacă ai iubi-o în adevăr, n-ai aduce la nunta ta acele  sataniceşti  pricini  vătămătoare  sufletului  ei,  care  sunt:  muzicile, jocurile şi cântecile din  gură. Ce zic? Chiar tu însuţi nu te iubeşti în adevăr pe tine însuţi, ci îţi eşti vrăjmaş ca un nepriceput; pentru că laşi să se facă la casa ta acelea care îţi vatămă sufletul.

Şi  ca  să  zic  în  scurt,  câte  beţii,  câte  neorânduieli,  câte  răutăţi  laşi  să  se  facă  la
nunta ta omule, toate acestea se abat şi se aduc la duhovniceasca nuntă a lui Hristos şi a
Bisericii, a cărei nuntă, chip şi icoană este nunta ta. Fiindcă după marele Vasile: „cinstea
sau necinstea icoanei, trece la chipul cel dintâi” (Pentru Sfântul Duh, cap. 18). Zice însă şi
dumnezeiescul Hrisostom pentru nuntă: Dacă nu te ruşinezi de nuntă, ruşinează-te măcar
de Hristos şi de Biserică, al cărei chip este nunta şi nu aduce organe şi dansuri la aceasta.
„Nu cumva nunta este teatru? Taină este şi închipuire de mari lucruri (a lui Hristos
şi a Bisericii); şi dacă nu te cucerniceşti de această taină, măcar cucerniceşte-te de cel ce
este  chipul  acesteia…  la  tainele  Elinilor  sunt  jocurile;  iar  la  ale  noastre  tăcerea  şi  buna rânduială,  evlavia  şi  cucernicia.  Mare  Taină  se  săvârşeşte  aici!  Afară  curvele,  afară  cei pângăriţi…

Mir  este  nunta;  deci  pentru  ce  bagi  putoarea  mocirlei  în  alcătuirea  mirului
(adică  în  locul  unde  se  săvârşeşte  nunta)?  Toate  trebuie  să  fie  pline  de  întreagă înţelepciune,  toate  cu  cucernicie,  toate  cu  podoabă.  Acum  văd  însă  din  contră:  săriţi asemenea cămilelor şi cailor; pentru aceasta voiesc a curăţi nunta, încât s-o aduc la cinstea cea potrivită ei, şi să astup gura ereticilor, fiindcă s-a ocărât darul lui Dumnezeu, rădăcina  (tainei) renaşterii noastre… Spune-mi mie săvârşeşti Taină şi chemi pe diavolul?” (Cuvânt 12, la cea către Coloseni).

c)  Organele,  jocurile  şi  cântecele  din  gură,  care  se  fac  la  nuntă,  strică  şi  se
împotrivesc  darului  ce-l  are  Taina  nunţii  al  cărei  scop  este  a  dezlega şi  a  depărta  de  la păcatul curviei pe bărbat şi pe femeie. Pentru că aceste drăceşti organe, jocuri şi cântece,
silesc  nunta  să  se  facă  nu  dezlegarea  curviei şi  a  păcatului,  ci  chiar  înlesnire,  pricină  şi prilej  curviei,  preacurviei şi  altor  păcate.  Şi  nu  se  fac  din  acestea  la  nunţi  atâtea  curvii ascunse, atâtea tainice preacurvii în inimă? Nu curvesc cu pofta sufletului, precum a zis Domnul, şi cei ce cântă cu organe, şi cei care joacă şi cântă din gură? Nu preacurvesc cu
mintea  lor  cei  ce  se  adună  la  nuntă  şi  privesc  cu  iscodire  feţele  femeilor,  şi  ascultă
curveştile acelea şi amoroasele cântece şi se prind de mâini?

Las  să  zic  pe  celelalte  păcate  care  se  fac  la  nunţi  din  cauza  acestor  organe  şi  a
dansurilor,  a  necuviincioaselor  cuvinte,  zic,  a  celor  neruşinaţi  glumeţi,  neruşinoasele
cuvinte ale beţivilor, curveştile împodobiri ale hainelor, muiereiasca ungere a mirurilor şi a
parfumului  şi  a  celorlalte  mii  de  neorânduieli,  pe  care  de  va voi  cineva  să  le  scrie  cu
amănuntul, poate să umple o carte întreagă. Şi mai ales când nunţile se întind nu numai
într-o zi sau două ci până la opt zile, iar în multe locuri şi până la 15 zile, atunci, cine poate
să mai numere răutăţile şi păcatele care se fac? Milostiv, milostiv fii Dumnezeule!

Pentru aceea, ca să împreun într-un cuvânt cele zise mai sus, nunţile creştinilor
celor  de  astăzi,  pentru  nepotrivitele  şi  necuviincioasele  lucruri  care  se  fac  la  nuntă,  se  primejduieşte să nu mai fie Taină sfântă, Taină plină de dar şi cinstită, — precum şi este cu  adevărat  —  precum  hotărăşte  sfânta  Biserică  a  lui  Hristos;  ci  să  fie  ca  o  ceremonie  păgânească  şi  elinească,  necuviincioasă  şi  necinstită,  sau ca o meşteşugire şi mreajă a  vrăjmaşului  de  obşte,  cu  care  adună  pe  oameni  spre  a-i  face  să  păcătuiască  şi  să  se muncească.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s