Dar Hristos? Era din Fecioară, dar a venit la nuntă, ba încă a adus şi dar

din COMENTARII LA ISAIA. OMILII LA OZIA

de Sfantul Ioan Gura de Aur

Editura Doxologia

Aşadar, care sunt cele pe care le-am spus ieri? Căci şi noi ieri ne-am bucurat de masă, iar cei care au lipsit n-au pierdut firul povestirii.

„Şi a fost în anul în care a murit regele Ozia, că văzut-am pe Domnul şezând pe un tron înalt şi preaînălţat”.

Cine spune acestea? Isaia, văzătorul serafimilor, cel ce a avut relaţii de căsătorie, dar care nu a stins harul. Şi dacă aţi luat aminte la profet [ieri], ascultaţi pe profet şi astăzi. „Ieşi tu şi fiul tău Iasoub”. Este necesar să nu trecem cu vederea acestea. „Ieşi tu şi fiul tău”. Avea vreun fiu profetul? Aşadar, dacă are fiu şi soţie e ca să afli că nunta nu e rea, ci rea e desfrânarea.

Dar când vorbim cu unii oameni şi le zicem: Pentru ce nu trăieşti drept, pentru ce nu duci un trai auster? Cum aş putea, zice, dacă nu mă pot despărţi de femeie, dacă nu mă pot despărţi de copii, dacă nu mă pot despărţi de treburile lumeşti.

Pentru ce spui aceasta? Nu cumva nunta este o piedică? Ajutor ţi-a fost dată femeia, nu uneltitor.

Profetul nu avea femeie? Dar nunta nu i-a fost piedică împotriva Duhului. Ci avea şi relaţii de căsătorie cu soţia şi era profet.

Moise nu avea soţie”? Şi totuşi despica stânca şi schimba văzduhul” şi vorbea cu Dumnezeu” şi potolea dumnezeiasca mânie.

Avraam nu avea soţie? Şi a devenit părinte al multor neamuri şi al Bisericii. Căci a avut fiu pe Isaac. Şi acesta nu i-a devenit temei pentru atâtea fapte bune? Nu l-a adus el jertfă pe fiul lui, rodul căsătoriei? Nu a fost el şi tată, şi iubitor de Dumnezeu? Nu s-a putut vedea un preot născându-se din cele mai dinlăuntru ale sale? Preot şi tată? Firea biruită şi evlavia păzită? Inima călcată în picioare şi faptele evlaviei biruitoare? Tatăl nimicit şi iubitorul de Dumnezeu încununat? Nu l-ai văzut pe el deplin iubitor de fiu şi deplin iubitor de Dumnezeu? Nu cumva nunta l-a împiedicat [de la iubirea de Dumnezeu]?

Ce oare? Maica Macabeilor nu era femeie? Nu a dat şapte fii, sobor de sfinţi? Nu i-a văzut pe ei martirizaţi? Nu a stătut ea ca un munte neclătit? Nu a stătut ea murind cu fiecare dintre ei? Şi maică mucenicilor, de şapte ori mucenicindu-se? Căci atunci când se chinuiau aceia, ea însăşi primea rana. Căci nu purta acestea fără pătimire, fiindcă era mamă şi sfidarea firii îşi arăta propria putere. Dar nu a biruit-o. Căci mare zbuciumată de valuri era. Şi aşa cum marea dezlănţuită se potoleşte, la fel şi firea răscolită era ţinută în frâu de frica de Dumnezeu. Cum a uns ea cu untdelemn pe aceşti atleţi? Cum i-a crescut? Cum a adus ea lui Dumnezeu şapte temple, statui de aur sau mai degrabă, mai de preţ decât aurul.

3. Căci aurul nu străluceşte atât de tare pe cât sufletele mucenicilor. S-a ridicat tiranul, dar, biruit de o femeie, a dat înapoi. Acela împresura cu arme, iar ea biruia cu râvna. Acela aprindea cuptor, iar ea ardea de virtutea Duhului. Acela flote întregi punea în mişcare, iar ea arunca ancora la ţărmul îngerilor. Vedea aici jos pe tiran, dar îşi înălţa cugetul la Cel ce împărăţea sus. Vedea chinurile de jos, şi număra cununile de sus, vedea osânda de aici, dar cugeta la nemurirea ce avea să vie.

Pentru aceea şi Pavel zicea: „necăutând la cele ce se văd, ci la cele ce nu se văd”. Nu cumva nunta i-a fost obstacol?

Ce să mai spunem de Petru, stâlpul Bisericii, iubitorul nebunesc al lui Hristos, cel cu totul neînvăţat care pe retori a biruit în cuvânt, cel cu totul neştiutor care a închis gurile filosofilor, cel ce a risipit ca pe o pânză de păianjen religia elinilor, cel ce a cutreierat întreaga lume în lung şi-n lat, cel ce şi-a aruncat undiţa în mare şi a pescuit lumea, nu a avut şi el femeie? Da, a avut. Că a avut, ascultă-l pe evanghelist. Ce zice? „A venit Iisus la soacra lui Petru care avea friguri”. Unde este soacră, acolo este şi soţie, şi unde este soţie, acolo este şi căsătorie.

Dar Filip? Nu avea patru fiice? Iar unde sunt patru fiice, acolo este şi soţie, şi căsătorie.

Dar Hristos? Era din Fecioară, dar a venit la nuntă, ba încă a adus şi dar. Căci zice: „Nu mai au vin”, şi apa în vin a prefăcut, prin feciorie, nunta cinstind, iar prin dar, făcând minunat lucrul, ca să nu te scârbeşti de nuntă, ci să urăşti curvia.

Asumându-mi eu toate riscurile, îţi garantez mântuirea, chiar dacă ai soţie.

Ia aminte la tine însuti! Dacă soţia este de folos pentru tine, ajutorul tău va fi.

Dar ce se întâmplă dacă nu este de folos? Fă-o să-ţi fie de folos! Sau n-au existat femei bune şi femei rele, ca să nu ai nici o scuză.

Ce fel era femeia lui Iov? Dar Sara era bună. îţi voi arăta femeie rea şi vicleană. Femeia lui Iov nu l-a rănit pe bărbatul ei? Vicleană era şi rea, fiindcă îl îndemna să hulească.

Ce oare? A clătinat turnul? A îndoit oţelul? A sfărâmat piatra? A doborât ostaşul? A găurit corabia? A dezrădăcinat copacul? Nimic dintre toate acestea, ci cu cât ea lovea mai tare, cu atât turnul devenea mai neclintit. Ea a ridicat valurile, dar corabia nu s-a scufundat, ci plutea mânată de vânturi prielnice. Rodul lui a fost cules, dar pomul nu s-a clătinat. Acestea le spun ca să nu cauţi pretext în răutatea femeii.

Este rea femeia? îndreapt-o pe ea!

Da, zice, dar m-a scos afară din rai! Dar tot ea te-a înălţat la ceruri. Aceeaşi fire, dar diferită voia.

Era vicleană femeia lui Iov? Dar Suzana era bună!

Desfrânată, egipteanca? Dar Sara, cinstită. Ai văzut-o pe aceea? Vezi-mi şi pe cealaltă!

Fiindcă şi printre bărbaţi, unii sunt răi, dar alţii plini de râvnă.

Bun era Iosif, dar bătrânii erau destrăbălaţi. Ai văzut că în ambele părţi este virtute şi răutate, acestea deosebite fiind nu prin fire, ci prin voie liberă.

Să nu mai cauţi pretexte!

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s