Femeile, ca să arate atâta iubire faţă de bărbaţii lor şi să nu pre­fere nimic mai mult decât salvarea lor! Bărbaţii, la rân­dul lor, să aibă în acelaşi chip, multă iubire faţă de femeile lor, ca şi cum ar fi un singur suflet şi un singur trup, şi astfel să săvârşească orice lucru!

din CUVINTE DE AUR III- Nunta, familia şi problemele lor

de Sfantul Ioan Gura de Aur

Editura Egumenita

Urmarea acestei legături

într-adevăr, femeii i s-a dat ca ajutor bărbatul, încât avându-l pe acesta sprijinitor, să poată înfrunta toate câte i se întâmplă. Pentru că atunci când este vir­tuoasă şi chibzuită, nu va oferi soţului ei mângâierea care vine doar din convieţuire, ci şi în toate problemele îşi va arăta marele ei folos, făcându-le pe toate lesne şi uşor, şi nelăsându-l să încerce nici greutăţile din afară, nici pe acestea care apar în fiecare zi în familie. Femeia, ca un cârmaci iscusit, în felul acesta, prin înţelepciunea ei, va linişti tulburarea sufletului lui, şi prin chibzuinţă ei îi va oferi o mare mângâiere. Prin urmare, pe aceştia care sunt astfel uniţi, nimic nu îi va supăra în conti­nuare, şi nu le va distruge fericirea.

înţelegerea şi iubirea sunt de neapărată nevoie

Atunci când între bărbat şi femeie există înţele­gere, pace şi iubire, atunci prisosesc toate bunurile şi rămân neatinse de orice cursă, având ca un zid mare şi de netrecut înţelegerea, care este după voia lui Dumnezeu. Aceasta îi va face mai puternici şi decât diamantul, mai statornici şi decât fierul, aceasta îi va ajuta mai mult decât orice bogăţie şi avere, aceasta îi va înălţa întru slava cea mai mare, aceasta le va dărui din prisos şi bunăvoinţa lui Dumnezeu.

Să facem toate şi să ne îngrijim încât să existe pace şi linişte în familie

Aşadar, rogu-vă, să nu socotim că există ceva mai preţios decât aceasta, şi să facem totul şi să ne îngrijim să existe pace şi linişte în familie. Pentru că atunci co­piii care se vor naşte vor deveni următorii virtuţii pă­rinţilor lor, şi slujitorii îi vor urma pe aceştia, şi familia va propăşi în orice direcţie, şi bunăstarea lor va fi foarte mare. Pentru că atunci când preferăm cele care simt bineplăcute înaintea lui Dumnezeu, toate celelalte ne vor veni de la sine, şi nu vom mai încerca deloc tris­teţea, de vreme ce bunătatea lui Dumnezeu ni le va dărui pe toate din prisos.

Deci, ca să vieţuim şi noi în viaţa de aici fără tris­teţe, şi pentru ca să dobândim bunăvoinţa lui Dumnezeu, să ne îndeletnicim mai mult cu virtutea, să ne îngrijim să aducem în familia noastră înţelegerea şi pacea, să ne interesăm de buna purtare a copiilor noştri, să ne îngrijim de bunele moduri de vieţuire ale slujitorilor noştri, încât, de vreme ce primim răsplătiri bogate pentru toate acestea, să ne învrednicim şi de bunurile cele făgăduite, cu harul şi cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu al Său Părinte şi cu Sfântul Său Duh, Căruia Se cuvine slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii veci­lor. Amin. (Omilii la Facere, 38, E.P.E. 3, 606-608, P.G. 53, 360).

Trupul nu poate să se răzvrătească împotriva lui însuşi

„Iar Abimelec, regele Gherarei, a trimis şi a luat pe Sarra” (Facerea 20,2). Cugetă, rogu-te, la tulburarea minţii pe care a suferit-o Dreptul, văzând-o pe femeia lui răpită şi neputând s-o ajute deloc! într-adevăr, pe toate le-a răbdat în tăcere, pentru că ştia că Domnul nu-l va trece cu vederea, ci-i va trimite degrabă ajuto­rul Său.

Trebuie însă să ne minunăm şi de multa iubire a Sarrei, pentru că a dorit în orice chip să-l salveze pe Drept de primejdia morţii. Ar fi putut să se prefacă şi să evite astfel atacul sigur. Dar ea le-a răbdat cu curaj pe toate, ca să reuşească să-l salveze pe Drept. Şi s-a împlinit astfel ceea ce s-a spus, cuvintele Scripturii: „că cei doi vor fi un trup” (Facerea 2, 24). Deci, de vreme ce au fost ca un singur trup, de aceea s-au îngrijit atât de mult unul pentru salvarea celuilalt, şi atâta iubire au avut între ei, ca şi cum erau un trup şi un suflet.

Şi bărbaţii şi femeile să asculte aceste cuvinte! Femeile, ca să arate atâta iubire faţă de bărbaţii lor şi să nu pre­fere nimic mai mult decât salvarea lor! Bărbaţii, la rân­dul lor, să aibă în acelaşi chip, multă iubire faţă de femeile lor, ca şi cum ar fi un singur suflet şi un singur trup, şi astfel să săvârşească orice lucru!

într-adevăr, aceasta este adevărata convieţuire: când există atâta înţelegere, când este o legătură atât de mare, când se arată atât de legaţi prin iubire. Adică, aşa cum un trup nu poate să se revolte împotriva lui însuşi şi la fel şi sufletul, în acelaşi fel şi bărbatul şi fe­meia nu trebuie să se afle în vrăjmăşie, ci să rămână uniţi. Atunci vor putea să adune bunuri nebănuite.

Adică, acolo unde există înţelegere multă, acolo se adună şi toate bunurile, acolo se află pacea, iubirea şi desfătarea duhovnicească. Acolo nicicând nu există război, nu este luptă, duşmănie şi ceartă, ci toate aces­tea dispar, de vreme ce înţelegerea, rădăcina tuturor bunătăţilor, le pierde pe toate (Omilie la Facere, 45, E.P.E. i 132-l34, P.G. 54,416-417).

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s