IISUSE…Acatistul ÎNVIERII

 

Din “Acatistier/Sinaxar – Sfinții Români”

Editie ingrijita si adaugita de Ierom. Ghelasie Gheorghe si monah Valerian Paslaru

Editura Platytera

Acatistul ÎNVIERII

Se citeşte de Ziua cea Mare a ÎNVIERII şi până la Înălţare. Poate fi citit şi ca un Acatist adresat direct MÂNTUITORULUI.

Condacul 1

Numai Tu, FIUL Lui DUMNEZEU, ai putut birui moartea păcatului şi aşa ÎNVIEREA ai Dăruit lumii, VEŞNICIA în care pe toate Le-ai Zidit şi în BUCURIA IUBIRII DUMNEZEIEŞTI iarăşi Le-ai întemeiat, de care şi noi ne ÎMPĂRTĂŞIM Cântând:

IISUSE, Cel ce ai ÎNVIAT din morţi, înviază şi Sufletele noastre!

Icosul 1

Negrăită este „Taina Facerii Lumii” şi asemenea este Taina prin care „lumea iese din moartea păcatului”, când se Arată prin ÎNVIEREA Ta, IISUSE, Chipul ADEVĂRAT. în care totul ai Zidit.

IISUSE, CUVÂNTUL DUMNEZEIESC prin Care toate S-au făcut;

IISUSE, FIUL Lui DUMNEZEU, IUBIREA Cea Absolută;

IISUSE, Cel ce CHIPUL Tău de FIU peste Lume L-ai PECETLUIT;

IISUSE, Cel ce Făptura Curată ai Zidit;

IISUSE, Cel ce şi păcatul Făpturii îl CURĂŢEŞTI;

IISUSE, Cel ce prin ÎNVIEREA Ta moartea ai biruit;

IISUSE, Cel ce ai ÎNVIAT din morţi, înviază şi Sufletele noastre!

Condacul al 2-lea

Lumea ai Zidit, chiar dacă ai Ştiut că în păcat va cădea, Tu însuţi făcându- te din VEŞNICIE si MÂNTUITORUL ei, şi aşa iată că prin ÎNVIEREA Ta aceasta se ÎMPLINEŞTE, în Cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 2-lea

Păcatul a rupt lumea în „Viaţă şi moarte” şi a făcut intrarea în stricăcioasa vremelnicie, în lupta dintre Bine şi rău, dintre Naştere şi ucidere.

IISUSE, Care cu VEŞNICIA iarăşi în lume ai coborât;

IISUSE, Care vremelnicia ai oprit;

IISUSE, Cel Care păcatul L-ai dezlegat;

IISUSE, Cel Care blestemul L-ai iertat;

IISUSE, Cel Care CHIPUL Cel Dintâi L-ai Refăcut;

IISUSE, Cel Care cu Taina VIEŢII ai Venit;

IISUSE, Cel ce ai ÎNVIAT din morţi, Inviază şi Sufletele noastre!

Condacul al 3-lea

VIAŢA a fost Chipul ZIDIRII şi moartea doar după păcat a apărut, ca o despărţire de IUBIREA Ta şi o cădere în „proprie plăcere”, fară Cântarea de: ALILUIA!

 

Icosul al 3-lea

Îngerii căzuţi, Cerul în două au rupt, în LUMINĂ şi întunericul cel mai adânc, şi Omul-Adam dc asemenea păcătuind, Sufletul de trup s-a despărţit şi aşa moartea în lume a apărut.

IISUSE, Cel ce Răsări iarăşi LUMINA;

IISUSE, Cel ce UNEŞTI iarăşi Sufletul cu trupul;

IISUSE, Cel ce prin ÎNTRUPAREA Ta, iarăşi toate le PREFACI;

IISUSE, Cel ce în IUBIREA DUMNEZEIASCĂ pe toate le Aduni;

IISUSE, Cel ce VIAŢA iarăşi o Aduci;

IISUSE, Cel ce PLĂMADA VEŞNICIEI ne DĂRUIEŞTI;

IISUSE, Cel ce ai ÎNVIAT clin morţi, Inviază şi Sufletele noastre!

Condacul al 4-lea

Pe Lazăr L-ai făcut primul Chip al ÎNVIERII din morţi, şi din stricăciune L-ai scos şi la VIAŢĂ din Nou L-ai Chemat şi aşa moartea ai biruit în Cântarea de: ALILUIA!

 

Icosul al 4-lea

Ruptura păcatului aşa ai vindecat şi Adevăratul Chip al Zidirii Tale ai Arătat, că IUBIREA DUMNEZEIASCĂ este VIAŢĂ VEŞNICĂ şi feră împuţinare.

IISUSE, Biruieşte şi păcatul nostru;

IISUSE, Arvuna ÎNVIERII Dăruieşte-ne şi nouă;

IISUSE, scoate-ne şi pe noi din adâncul morţii;

IISUSE, vindecă-ne şi pe noi de „rana strămoşească”;

IISUSE, Cheamă-ne şi pe noi la Viaţă, ca pe Lazăr;

IISUSE, nu ne mai lăsa pe „drumul morţii”;

IISUSE, Cel ce ai ÎNVIAT din morţi, înviază şi Sufletele noastre!

Condacul al 5-lea

Negrăită este Taina ÎNTRUPĂRII Tale în lume, că păcatul se biruieşte şi la Chipul Cel dintâi se ajunge, mai mult chiar, cu CHIPUL Tău ce pe toate le ÎMPLINEŞTE, în Cântarea de: ALILUIA!

 

Icosul al 5-lea

Înfricoşătoare a fost „căderea în păcatul morţii”, iar acum Mare BUCURIE este în ÎNVIEREA Ta, ce aduce LUMINA Nemuririi, care de nimic nu mai poate fi risipită.

IISUSE, IUBIREA DUMNEZEIASCĂ ce trece peste păcat;

IISUSE, IUBIREA ce trece „prăpastia morţii”;

IISUSE, IUBIREA care preface CRUCEA în ÎNVIERE;

IISUSE, Care PREFACE totul din Nou;

IISUSE, IUBIREA Care Creşte iarăşi VIAŢĂ;

IISUSE, IUBIREA ce Izvorăşte în Nemurire;

IISUSE, Cel ce ai ÎNVIAT din morţi, înviază şi Sufletele noastre!

Condacul al 6-lea

Păcatul are „drumul Crucii morţii” şi Fiecare trebuie să mergem pe el, dar Tu prin CRUCEA Ta Cea DUMNEZEIASCĂ PUTEREA Biruinţei ne-ai dat, în Cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 6-lea

Ne ÎNCHINĂM CRUCII Tale DUMNEZEIEŞTI şi aşa „crucea noastră” o purtăm cu NĂDEJDEA ÎNVIERII, pe care Tu ne-o DĂRUIEŞTI de acum.

IISUSE, Cel ce ai luat mai întâi CRUCEA morţii;

IISUSE, Cel ce ai purtat mai întâi păcatele noastre;

IISUSE, Cel ce mai întâi pe „şarpele morţii” ai călcat;

IISUSE, Cel ce ne-ai dat şi nouă PUTEREA CRUCII;

IISUSE, Cel ce ne-ai DĂRUIT prin CRUCE MÂNTUIREA;

IISUSE, Cel ce de acum ne-ai Primit şi în ÎNVIEREA VEŞNICĂ;

IISUSE, Cel ce ai ÎNVIAT din morţi, înviază şi Sufletele noastre!

Condacul al 11-lea

Mare şi înfricoşată a fost „JERTFA CRUCII” Tale, IISUSE HRISTOASE, de s-a înspăimântat Cerul şi s-a cutremurat Pământul, dar şi MARE BUCURIE şi LUMINĂ este ÎNVIEREA TA, în Cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 7-lea

Ne ÎNCHINĂM Patimilor CRUCII Tale, IISUSE, totodată cu ÎNCHINAREA ÎNVIERII, prin care moartea s-a biruit şi păcatul s-a dezlegat şi Făptura de blestemul amarnic a scăpat.

IISUSE, ne ÎNCHINĂM CRUCII Tale Biruitoare;

IISUSE, ne ÎNCHINĂM ÎNVIERII Tale VEŞNICE;

IISUSE, suferinţa păcatului de acum nu ne mai deznădăjduieşte;

IISUSE, prin ÎNVIEREA Ta şi noi putem ieşi din păcat;

IISUSE, prin ÎNVIEREA Ta şi noi CREDEM în VEŞNICIE;

IISUSE, ÎNVIEREA Ta de acum ne este totul;

IISUSE, Cel ce ai ÎNVIAT din morţi, înviază şi Sufletele noastre!

Condacul al 8-lea

Noi încă ne zbatem în păcate şi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi ne pândesc cu vicleşug, dar Tu, Izvorul MÂNTUIRII noastre, nu ne Iaşi, şi aşa în NĂDEJDEA Ta Cântăm şi noi: ALILUIA!

Icosul al 8-lea

Veniţi să bem BĂUTURĂ Nouă, nu din piatră seacă, ci din IZVORUL Nestricăciunii, că MORMÂNTUL Tău, IISUSE, S-a făcut UŞA ÎNVIERII Celei Veşnice.

IISUSE, DOMNUL şi MÂNTUITORUL nostru;

IISUSE, ÎNVIEREA de acum a lumii;

IISUSE, ÎNVIEREA ce a rupt „hotarul” morţii;

IISUSE, ÎNVIEREA, Bucuria cea negrăită;

IISUSE, Cântarea cea mai plăcută;

IISUSE, IZVORUL Vieţii tuturor Făpturilor;

IISUSE, Cel ce ai ÎNVIAT din morţi, înviază şi Sufletele noastre!

Condacul al 9-lea

Toată Firea prin Tine s-a PREFĂCUT cu Plămada ÎNVIERII, Arvuna VEŞNICIEI ce va să fie, prin care de acum putem Birui toate boldurile morţii, Cântând: ALILUIA!

Icosul al 9-lea

O, Soarele DUMNEZEIESC, păcatul ne-a învăluit în întunericul morţii şi iată acum VII cu LUMINA Vieţii, în care şi pe noi ne Primeşte.

IISUSE, LUMINA DUMNEZEIASCĂ;

IISUSE, LUMINA, Cea dincolo de toate;

IISUSE, LUMINA, din care iese şi „Lumina lumii”;

IISUSE, LUMINA neapusă a VEŞNICIEI;

IISUSE, LUMINA, însuşi CHIPUL Tău de FIU DUMNEZEIESC;

IISUSE, LUMINA, prin Care toate s-au făcut;

IISUSE, Cel ce ai ÎNVIAT din morţi, înviază şi Sufletele noastre!

Condacul al 10-lea

Slavă Ţie, Celui ce ai MÂNTUIT Lumea de moarte! Slavă Ţie şi noi cu îngerii Cântăm şi cu toţi Sfinţii, cu neîncetata Laudă de: ALILUIA!

Icosul al 10-lea

De acum cele din morminte s-au risipit, BISERICA VEŞNICIEI s-a ÎNTEMEIAT şi MARELE ARHIEREU Te-ai făcut în Cer şi pe Pământ.

IISUSE, Zidirea TEMPLULUI Celui Nou;

IISUSE, Zidirea BISERICII-Templul ÎMPLINIT;

IISUSE, însuşi ALTARUL DUMNEZEIESC;

IISUSE, Însăşi DUMNEZEIREA ÎNTRUPATĂ;

IISUSE, Însăşi PREOŢIA de Taină;

IISUSE, însăşi DĂRUIREA;

IISUSE, Cel ce ai ÎNVIAT din morţi, înviază şi Sufletele noastre!

Condacul al 11-Iea

ÎNVIEREA Ta este Biruinţa CRUCII Mântuitoare, prin care de acum toate se Sfinţesc şi NUMELE Tău Cel mai Scump Se Vesteşte pe înălţimile cele mai de Sus, în Cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 11-lea

Şi noi ne ÎNCHINĂM CRUCII Tale ÎNVIATE şi cu glas de Cântări mărim IUBIREA Ta DUMNEZEIASCĂ, prin care şi pe noi ne ridici la ÎMPĂRĂŢIA Ta.

IISUSE, VIAŢA noastră Cea Nestricăcioasă;

IISUSE, MÂNTUIREA noastră; IISUSE, CREDINŢA noastră cea neclintită;

IISUSE, MĂRTURISIREA noastră cea mai Mare;

IISUSE, însăşi Lauda Creştinilor;

IISUSE, Temelia DUMNEZEIASCĂ a Bisericii;

IISUSE, Cel ce ai ÎNVIAT din morţi, înviază şi Sufletele noastre!

Condacul al 12-lea

O, Bucurie fară seamăn a ÎNVIERII, o, Veselie dincolo de toate, o, ÎMPĂRTĂŞIRE de Cele DUMNEZEIEŞTI, o, ICOANA Cea mai de SUS, şi noi Cântăm: ALILUIA!

Icosul al 12-lea

Cerul şi Pământul acum sunt în Veselia VEŞNICIEI Celei fără moarte şi Tu, FIUL Cel DUMNEZEIESC, eşti Izvorul Nemuririi, Cel nesecat.

IISUSE, Bucuria VEŞNICIEI;

IISUSE, Bucuria ÎMPĂRĂŢIEI DUMNEZEIEŞTI;

IISUSE, Bucuria Chipului însuşi al VIEŢII;

IISUSE, Bucuria CHIPULUI IUBIRII;

IISUSE, Bucuria CHIPULUI DUMNEZEIESC însuşi;

IISUSE, la Bucuria ÎNVIERII Tale, aşa, şi noi alergăm;

IISUSE, Cel ce ai ÎNVIAT din morţi, înviază şi Sufletele noastre!

Condacul al 13-lea

ÎNVIERII Tale ne ÎNCHINĂM, DOAMNE IISUSE HRISTOASE, şi cu Vestirea cea mai Mare o MĂRTURISIM şi Bucuria noastră în Slăvirea Ta o facem, Rugându-Te ca şi pe noi să ne înviezi şi din moarte să ne scoţi, în Cântarea de: ALILUIA!

ÎNVIERII Tale ne ÎNCHINĂM, DOAMNE IISUSE HRISTOASE, şi cu Vestirea cea mai Mare o MĂRTURISIM şi Bucuria noastră în Slăvirea Ta o facem, Rugându-Te ca şi pe noi să ne înviezi şi din moarte să ne scoţi, în Cântarea de: ALILUIA!

ÎNVIERII Tale ne ÎNCHINĂM, DOAMNE IISUSE HRISTOASE, şi cu Vestirea cea mai Mare o MĂRTURISIM şi Bucuria noastră în Slăvirea Ta o facem, Rugându-Te ca şi pe noi să ne înviezi şi din moarte să ne scoţi, în Cântarea de: ALILUIA!

Icosul 1

Negrăită este „Taina Facerii Lumii” şi asemenea este Taina prin care „lumea iese din moartea păcatului”, când se Arată prin ÎNVIEREA Ta, IISUSE, Chipul ADEVĂRAT. în care totul ai Zidit.

IISUSE, CUVÂNTUL DUMNEZEIESC prin Care toate S-au făcut;

IISUSE, FIUL Lui DUMNEZEU, IUBIREA Cea Absolută;

IISUSE, Cel ce CHIPUL Tău de FIU peste Lume L-ai PECETLUIT;

IISUSE, Cel ce Făptura Curată ai Zidit;

IISUSE, Cel ce şi păcatul Făpturii îl CURĂŢEŞTI;

IISUSE, Cel ce prin ÎNVIEREA Ta moartea ai biruit;

IISUSE, Cel ce ai ÎNVIAT din morţi, înviază şi Sufletele noastre!

Condacul 1

Numai Tu, FIUL Lui DUMNEZEU, ai putut birui moartea păcatului şi aşa ÎNVIEREA ai Dăruit lumii, VEŞNICIA în care pe toate Le-ai Zidit şi în BUCURIA IUBIRII DUMNEZEIEŞTI iarăşi Le-ai întemeiat, de care şi noi ne ÎMPĂRTĂŞIM Cântând:

IISUSE, Cel ce ai ÎNVIAT din morţi, înviază şi Sufletele noastre!

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

2 răspunsuri la IISUSE…Acatistul ÎNVIERII

  1. Eugen zice:

    De Dumnezeu purtătorule şi cuvântătorule Părinte Ghelasie, roagă-te lui Hristos să se mântuiască sufletele noastre!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s