Venind acasă, soţia mi-a dat bineţe. Este lucrarea Harului lui Dumnezeu. Îţi mulţumesc, Doamne!

Din “Calea pocaintei – jurnal duhovnicesc needitat”
Sfantul Ioan de Kronstadt
Editura Evanghelismos

1) Despre viaţa lui de familie

Viaţa de familie. Membrii familiei.
– Soţia – Elisabeta Constantinovna Nesviţcaia – Serghieva
– Sora Ana Constantinovna (Nesviţcaia – Ţvetcova) -sora soţiei, văduva părintelui Grigorie Ţvetcov, a locuit până la căsătorie şi în perioada văduviei în apartamentul Părintelui Ioan.
– Copiii – două fete mici ale Anei Constantinovna -Fratele Alexei – cumnatul – fratele soţiei Elisabeta Constantinovna

Şezând la un ceai împreună cu Alexandra Petrovna Silina şi Alexandru Stepanovici Kedrov, în apartamentul lui Leapardavo, am întrebat din politeţe, fără un interes sincer, cum se mai simte Ana Petrovna Lamanova. Şi mi s-a răspuns că e bine, sănătoasă. Eu, în loc să mă bucur pentru ea, am simţit în inimă mâhnire (iată, câtă strică¬ciune!) pentru însănătoşirea ei, pentru tămăduirea de melancolia în care se afundase, de tristeţea şi deznădejdea cu care eu credeam că a fost pedepsită pentru limba ei ascuţită, cu care-i taie pe toţi şi pe fiecare în parte. O, inimă rea, invidioasă şi meschină, care te bucuri de neno¬rocirea altuia! De câte chinuri nu eşti vrednică, unealtă a diavolilor! Plin de amărăciune, apăsat, tulburat şi ruşinat am rugat cu umilinţă pe Domnul să mă miluiască, iar El m-a izbăvit, alungând de la mine aceste ticăloase simţiri şi dăruindu-mi pace. Mai fă, după aceasta, voia inimii tale ticăloase! Să păzească Dumnezeu! în nimic rău să nu o urmezi! Dacă eu aş şti că şi mie îmi doresc alţii acelaşi rău, ce aş face? Cum m-aş simţi? Aşadar, cum vrei să se poarte oamenii cu tine, astfel să te porţi şi tu cu ei. Bine pentru bine!

Dă-mi, Doamne, să trăiesc în bună înţelegere cu mem¬brii familiei mele! Dă-i, Doamne, soţiei mele, Elisabeta, să mă asculte pe mine, soţul ei, întrucât de ascultarea ei atârnă pacea noastră. Dă-i surorii ei, Ana, înţelepciune, să nu-i despartă pe soţi, că Tu eşti Cel ce ne-ai unit pe noi doi şi-ar fi prea dureros pentru mine, Doamne. Fie ca Ana, sora ei şi a mea, să se mulţumească cu ceea ce primeşte în dar: casă, masă şi toate celelalte. Doamne, fa să nu mă scârbesc de ea, dă-mi răbdare!

Dă-mi să mă bucur de dragostea soţiei şi a cumnatei mele. Ajută-le lor să facă treburile casei, iar nu să şadă fără rost.

îţi mulţumesc, Doamne, că m-ai izbăvit de nenumărate ori de răutate şi furie împotriva surorii Ana Constantinovna, când toate privirile şi mişcările ei îmi păreau izvorâte din răutate şi mândrie, din rea-voinţă şi din împotrivire. Şi chiar dacă ar fi fost aşa, ce era? Nu e ea de vină, ci diavolul se năpusteşte asupra mea, pentru păcatele mele. Iar eu trebuie să biruiesc răul cu binele, mândria cu smerenia, toate neplăcerile cu răbdarea. Şi, ce este cel mai important, e că eu, în mine însumi, nu trebuie să am nici urmă de răutate. Diavolul mi-i cleveteşte continuu înlăuntrul meu pe semenii mei, în special pe văduvă şi pe orfane, pe soţie şi pe cerşetori. Mă aţâţă împotriva lor, iar eu mă enervez şi mă supăr pe ei. Trebuie să mă înarmez împotriva mea şi a patimilor mele, iar nu împotriva oamenilor.

Doamne, dă-mi să ţin minte mereu făgăduinţa pe care am făcut-o în biserică pe data de 14 septembrie, în ziua prăznuirii înălţării Sfintei Tale Cruci. Am promis atunci să-mi schimb cu desăvârşire modul de vieţuire, să tac mai mult acasă. Doamne, pune pază gurii mele! Prea cu ar¬doare doresc ca să muncească şi Ana Constantinovna, care trăieşte ca un trântor. Şi asta nu-i bine, de vreme ce eu, din pricina acestei dorinţe pătimaşe, şi stăruitoare, simt faţă de ea antipatie şi duşmănie, ca şi faţă de o leneşă, o trândavă şi-o scandalagioaică. De ce nu am faţă de ea sentimente creştineşti: blândeţe, nerăutate, îngăduinţă, răbdare, dragoste şi pace? Doamne, Tu toate le cunoşti. Miluieşte-ne pe noi! îndreptează calea vieţii noastre după voia Ta! 16 septembrie, ora 1.00, la amiază.

Dacă supa nu e proaspătă, ci e făcută de ieri, chiar dacă-i din carne, să nu mănânci, căci irită nervii. Dulciu¬rile, la fel – au aceleaşi consecinţe. Cafeaua – şi ea trebuie evitată.

Un uragan cumplit m-a potopit azi, chiar înainte de Privegherea pentru Duminică. Bine ar fi fost dacă n-aş mai fi trecut pe acasă: eu mă grăbeam să mă întorc la biserică, iar soţia m-a-ncuiat în casă. Toată Privegherea n-am fost în apele mele, ci indispus, tulburat. Abia făcând pocăinţă, mi-am redobândit pacea. (Nu trebuia să trec pe acasă să-mi schimb centura!).

Mulţumesc Domnului, Care cu puterea Sa a oprit Duminică dimineaţă zbuciumul patimilor din mine, pentru lacrimile de pocăinţă din timpul citirii canonului, a Acatistului preadulcelui Iisus şi a Rugăciunilor dinaintea împărtăşaniei. Pacea s-a sălăşluit în mine.

Dăruieşte-mi, Doamne, dragoste pentru cei de aproape ai mei, care trăiesc împreună cu mine. Dă-mi să rabd neputinţele lor, căderile şi răutăţile lor. Dă-mi să mă îmbogăţesc în dragoste, smerenie, nerăutate şi răbdare, în înfrânare, curăţie şi ascultare, în sârguinţă la lucru.

Toate sunt vis şi deşertăciune, în afară de dragoste.

La botezul săvârşit la familia Vişneacov m-am bâlbâit din cauza unei frici drăceşti. Mă tem de duhul necredinţei, al tăgăduirii şi al neseriozităţii pe care-1 au ofiţerii şi laicii. Fiul lui Vişneacov, ofiţer din gardă, a fost naş. Dar exact într-o astfel de situaţie e nevoie de calm şi de tărie, de bunăcuviinţa proprie cinului nostru. Puterea adevărurilor de credinţă ne obligă la aceasta.

întăreşte, Doamne, după marea milă şi îndelunga Ta răbdare, liniştea şi pacea pe care mi le-ai dat după furtuna şi tulburarea stârnite de vizita pe care mi-a făcut-o ieromonahul Eugen de la Lavra Troiţei – Sfintei Treimi -Serghiev, de lângă Moscova, care era băut şi vorbea mult, zicând chiar şi cuvinte necuviincioase. Aprinzându-se de mânie, sora mea Ana Constantinovna – care ar fi trebuit să-1 respecte, cel puţin pentru vârstă şi pentru rang – s-a aruncat asupra lui cu ameninţări şi cuvinte jignitoare. O, Doamne, de-ai înţelepţi-o şi-ai învăţa-o Tu însuşi, căci pe mine nu mă ascultă! Miluieşte-ne pe noi, Doamne! Rău¬tatea este de la diavol, de aceea nu o sufăr. Te rog pe Tine, Doamne, dezrădăcineaz-o din temelie şi din mine, şi din ceilalţi!

Venind acasă, soţia mi-a dat bineţe. Este lucrarea Harului lui Dumnezeu. îţi mulţumesc, Doamne!

Părerea mea despre ieromonahul Eugen… Este foarte necioplit, îi plac vinul şi femeile, îi place să se laude. Singur se laudă cu nesupunerea faţă de egumenul său, Damaschin. în plus, e certăreţ. A numit-o ticăloasă pe Ana Constantinovna pentru replicile ei. Doamne, nu-mi mai scoate în cale asemenea oameni, să nu mai văd un aseme¬nea monah!

în această ceartă, mi-a revenit şi mie partea de vină. De ce nu am luat apărarea celei ofensate? De ce nu l-am alungat pe monah? Dar cum să-1 alung pe oaspete?! Bine era să-1 evite ea, ca să nu se certe.

O, suflete al meu, împotriva duşmanilor şi a casnicilor tăi, înarmează-te cu dragostea şi cu răbdarea. Nu fii tu însuţi duşmănos, aşa cum ai fost până acum!

îmi respect soţia pentru dragostea statornică pe care o are pentru mine, în toată această atmosferă instabilă a vieţii noastre de familie.

îmi pare rău de cumnata mea Ana, pentru metehnele ei dobândite din copilărie: îi desconsideră pe cei din jur şi e nesociabilă. Se socoteşte mai presus şi mai bună decât toţi. Nimeni nu se compară cu ea! Să nu îndrăznească cineva să o jignească!

Sunt îndatorat familiei Nesviţki: trebuie să-i respect şi să-i iubesc pe toţi membrii ei, să trăiesc în pace cu ei, bine slujindu-le, să-i preţuiesc şi să se reverse din casa mea, ca dintr-un izvor, dragoste către toţi.

M-am destăinuit din suflet soţiei mele, făcându-o să verse lacrimi. Şi mie mi s-a înmuiat inima, cu mila lui Dumnezeu. Este bine să ne deschidem sufletele unul în faţa celuilalt. Oare nu pe aceasta se bazează spovedania?

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s