Canon de rugăciune la Praznicul Înainteprăznuirii Botezului Domnului


Tropar la Praznicul Înainteprăznuirii Botezului Domnului, glasul al 4-lea:

Gătește-te Zabuloane, pune-te în rânduială Neftalime. Iordane, râule, oprește-te și săltând primește pe Stăpânul, Cel Ce vine să Se boteze. Bucură-te Adame, împreună cu strămoașa; nu vă ascundeți ca mai înainte în Rai. Că S-a arătat Cel Ce va văzut pe voi goi, ca să vă îmbrace în haina cea dintâi Hristos S-a arătat, vrând să înnoiască toată făptura.

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Să cântăm Domnului, Celui Ce a uscat cu Dumnezeiasca Sa Poruncă marea cea neumblată și cu valuri ai povățuit a trece pedestru prin ea pe poporul israelitean; căci cu slavă S-a preaslăvit.
Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Plecăciunea Cea Nespusă a Ziditorului, din Fecioară Strălucind mai înainte, lumea a luminat; și iarăși, Hristos Însuși altă Taină acum săvârșind, vine la Iordan spre uimitoarea înnoire a oamenilor.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Înaintemergătorul, slujind unui lucru înfricoșător la Iordan, se aude acum Glasul Cuvântului, Care, prin Duhul, îmbogățește cu Dumnezeirea pe Adam cel sărăcit; că Hristos vine să-l îmbogățească prin Duhul, cu darul Botezului.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

La apa Iordanului venind astăzi Domnul, a strigat către Ioan: nu te teme a Mă boteza; că am venit să mântuiesc pe Adam cel întâi zidit.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Înfricoșatu-s-a de nespurcatul trup cel asemenea cu sufletul al tinerilor celor curați, focul cel necontenit hrănit cu multă materie și s-a îndepărtat; iar văpaia cea pururi vie potolindu-se, tinerii cântare veșnică au cântat: pe Domnul lucrurile toate lăudați-L și-L preaînălțați, întru toți vecii.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Pe voi, atunci vă voi cunoaște vase alese ale Mele, când se va însemna întru voi pecetea darului Meu Strălucind Lumina Cea Întreită la Botez, a zis Hristos Cuvântul celor ce petrec în trândăvirea lenei; că prin Botez dăruiesc cale nouă de mântuire și viață slobodă.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Împotriva rânduielii firești este ceea ce se săvârșește acum; că acela ce este mai mic este binecuvântat de Cel Ce este mai mare. Pentru aceasta m-am temut a mă atinge cu mâna de capul Tău, a strigat Înaintemergătorul Mântuitorului. Că nu este îngăduit să se apropie iarba de foc. Tu, mai degrabă, mă sfințește pe mine, robul Tău.

Glasul al 2-lea. Irmosul: Poruncii tiranului…

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Scuturândsomnul lenei cel sufletesc, să strigăm cu privegherea inimii Celui Ce vine să curățească sufletele în apă: binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Domnului.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Din destul să fie întru noi fapta sufletului cu înalta cugetare la cele Dumnezeiești, ca după amândouă părțile arătându-ne luminați, să strigăm Celui ce curățește toate: binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Sporind talantul cu cuvântul lucrător, întru îndoită lucrare să-l aducem, credincioșii, cu credință, ca niște robi, Stăpânului, Celui Ce vine să Se boteze, spre înnoirea sufletelor.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

Poruncii tiranului cuvioșii trei tineri nesupunându-se și fiind aruncați în cuptor, au mărturisit pe Dumnezeu, cântând: binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Domnului.

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Mărit-ai, Hristoase, pe Născătoarea de Dumnezeu, care Te-a născut pe Tine; din care Te-ai Îmbrăcat cu Trup pătimitor, asemenea nouă, Ziditorul nostru și Dezlegătorul greșelilor noastre. Pe Aceasta fericind-o, toate neamurile, pe Tine Te slăvim.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Lepădând toată întinăciunea cea din patimi, înțelepțește să primim, cu vrednicie, cunoașterea Dumnezeiescului Botez. Că Ziditorul vine să dăruiască curățire minunată, botezându-Se în râul Iordanului și să arate tuturor schimbare nouă.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Căutând lui Hristos, Cel Ce S-a smerit de bunăvoie până a lua chip de rob, sub mâna Lui cea tare acum să ne smerim, cu duhul înălțându-ne, ca pe Acesta Ce vine să Se boteze, cu fapte bune să-L cinstim.

Irmos: Ceea ce în pântece ai încăput…

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Lepădând întinăciunea cea grea a păcatului, curați să ne arătăm Stăpânului, Cel Ce a curățit pe toți cu Dumnezeieștile râuri.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

De Hristos, Cel Ce vine să Se boteze în râul Iordanului, veniți să ne apropiem, curățindu-ne cu șuvoaiele lacrimilor.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Pe noi, cei ce am prăznuit cu magii și cu păstorii Nașterea Ta, Mântuitorule, primește-ne acum să Te cinstim pe Tine, Cel Ce vii să Te botezi.

Irmosul:

Ceea ce în pântece ai încăput pe Dumnezeu Cel Neîncăput și Bucurie lumii ai născut, pe tine te lăudăm, Preasfântă Fecioară.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Fluierele păstorești…

Dumnezeule Cel Nevăzut, Cuvinte Cel Necuprins, Care Te-ai născut din Tatăl mai presus de fire și de cuvânt și mai pe urmă Te-ai născut din Fecioară, neschimbând Ceea ce ai fost, mergi acum în șuvoaiele Iordanului să Te botezi cu Trupul; Cel Ce ai binevoit a mântui, ca un Dumnezeu, neamul omenesc.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s