Marţi seara – Glasul al 2-lea: Bucuria lumii, pururea Fecioară, singura nădejde şi mângâiere

60284586_10216550709218983_9192735270628229120_o_10216550709138981

 

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului Editura Doxologia

Marţi seara – Glasul al 2-lea

Canonul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu.

 Facere a Monahiei Tecla

Cântarea 1, Glasul al 2-lea Irmosul:

«Celui ce marea cea neumblată şi cu valuri, cu dumnezeiasca Sa poruncă a uscat-o şi a trece pedestru prin ea pe poporul israelit l-a povăţuit, Domnului să-I cântăm căci cu slavă S-a preaslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Cununa neveştejită a laudelor tale acum o ţese Biserica în Duhul, Preacurată, şi-ţi aduce cu evlavie împreună cu Arhanghelul Gavriil, vestitorul nunţii, cântând „bucură-te” şi slăvindu-te după cuviinţă.

Lucrând via cea purtătoare de viaţă, Maica lui Dumnezeu, Prealăudată, pe Hristos Domnul, pământ sfânt al Tatălui ai fost văzută mai presus de cuget, de Dumnezeu dăruită, şi ai adăpat lumea, Curată, cu băutura vieţii celei dumnezeieşti.

Slavă…

Tu ai născut, Nepătată, pe Hristos Cârmuitorul şi Domnul, Mântuitorul, ca pe un liman liniştit, izbăvind de amarnica furtună toată lumea învăluită cumplit de valurile păcatelor şi primejduită.

Şi acum…

Cetate de scăpare şi de mântuire pe tine toţi credincioşii cunoscându-te, Marie, Maica lui Dumnezeu, ţie ne rugăm cu căldură, primeşte rugăciunile credincioşilor tăi rugători şi dezleagă-i pe toţi de osânda păcatelor.

Cântarea a 3-a

Irmosul:

«întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel ce prin lemn ai omorât păcatul, şi frica de Tine sădeşte-o în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine».

început blestemului lui Dumnezeu s-a făcut oamenilor înşe­larea Evei. Dar Sfânta Născătoare de Dumnezeu iarăşi L-a atras pe Dumnezeu la noi.

Părintele ceresc naşte întru tine comoara vieţii, Prealăudată, şi bucură lumea cu binecuvântarea, bucurie venind de la El tuturor.

Slavă…

Din Ana, bucuria neamului, ai înflorit şi ai născut, Fecioară, pe împăratul şi se bucură împreună de naşterea ta femeile dezlegate de blestemul cel de mai înainte.

Şi acum…

Rugul cel din Sinai a preînchipuit, Fecioară, străină naşterea ta, căci tu primind focul dumnezeirii, pântecele tău nu s-a ars.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

«Auzit-am, Doamne, vestea iconomiei Tale şi Te-am preaslăvit, numai pe Tine, Iubitorule de oameni».

Iacob scară pe tine, cu dumnezeiască cuviinţă, mai dinainte te-a văzut, Fecioară, pe care Dumnezeu a întărit-o pe înălţimi.

Pogorârea îngerilor cea către noi mai dinainte a arătat venirea Cuvântului la noi prin tine, Prealăudată.

Slavă…

Pântecele tău cel fără de prihană fericit este, Fecioară, căci prin el toţi am aflat viaţă.

în taină te lăudăm pe tine, Maica lui Dumnezeu, cu glasurile Ortodoxiei pe care păzeşte-o în Biserică prin rugăciunile tale.

Cântarea a 5-a Irmosul:

«Dătătorule de lumină şi Făcătorule al veacurilor, Doamne, întru lumina poruncilor Tale îndreptează-ne pe noi, că afară de Tine alt Dumnezeu nu ştim».

Pe tine mai cinstită decât chivotul legii te lăudăm, căci pe Zi­ditorul şi Dumnezeul tuturor ca o tablă a legii L-ai purtat, Prea­lăudată, Născătoare de Dumnezeu, Marie.

Pe tine, tron al lui Dumnezeu Cuvântul te propovăduim, Năs­cătoare de Dumnezeu, pe care Dumnezeu şezând, ca un muritor este văzut de mine, arătându-te pe tine mai înaltă decât Heruvimii.

Slavă…

Ai dezlegat tot neamul din amara robie, Fecioară, şi prin li­bertatea lui Hristos neamul femeiesc l-ai cinstit prin dumne­zeiască naşterea ta.

Şi acum…

Fecioara a născut Fiu şi femeile în chip vădit bună îndrăznire împotriva vrăjmaşului au dobândit, iar tinerele îi urmează ei, nevoindu-se în feciorie.

Cântarea a 6-a Irmosul:

«Intru adâncul greşelilor fiind învăluit, chem adâncul cel ne­istovit al milostivirii Tale; scoate-mă din stricăciune, Dumnezeule».

Bucuria lumii, pururea Fecioară; bucură-te, strigăm ţie îm­preună cu îngerul cu credinţă, învredniceşte-ne de bucuria ta şi risipeşte întristarea noastră.

Cer mai înalt decât cerurile ai fost văzută, Mireasa lui Dum­nezeu, prin dumnezeiască slava ta, căci întru tine Dumnezeu întreg stând, este văzut de mine.

Slavă…

Cunoscându-te pe tine limpede, Maică pururea Fecioară, locaş al neîncetatei bucurii, bucură-te, îţi strigăm. Căci ţie singură se cuvine închinare, Preacurată.

Şi acum…

Astăzi firea femeiască se bucură, astăzi întristarea încetează, astăzi a înflorit bucuria că Maria a născut bucuria, pe Mântuitorul şi Domnul.

Sedealna, Glasul al 2-lea Ceea ce eşti izvorul milei

Trândăvia cea cumplită a sufletului meu şi împietrirea inimii mele, Maica lui Dumnezeu, binevoind, tămăduieşte-o cu rugăciu­nile tale, de partea celor mântuiţi mă învredniceşte, izbăvindu-mă de tot felul de osânde, singura nădejde şi mângâiere.

Cântarea a 7-a Irmosul:

«Chipul cel de aur în câmpul Deira fiind cinstit, cei trei ti­neri au defăimat porunca cea prea fără de Dumnezeu; şi fiind aruncaţi în mijlocul focului, răcorindu-se cântau: Bine eşti cu­vântat, Dumnezeul părinţilor noştri».

Lâna lui Ghedeon oarecând a preînchipuit dumnezeiasca pogorâre întru tine a Cuvântului lui Dumnezeu; ai primit zămis­lirea ca roua, Fecioară, pentru aceea toţi strigăm ţie: Binecuvântat este rodul pântecelui tău, Curată.

Noi şi înfricoşătoare şi vrednice de crezare şi adevărate sunt toate tainele tale, Marie, Maica Dumnezeului nostru, că întru tine noi toţi am fost împăcaţi cu Dumnezeu şi Stăpânul şi toţi împreună îţi cântăm: Binecuvântat este rodul pântecelui tău, Curată.

Slavă…

Mai înainte Ghedeon profeţind lămurit dumnezeiasca ta naştere, aduce un urcior plin cu rouă stoarsă din lână. Căci dumnezeirea întreagă întru tine s-a sălăşluit, Nepătată: Binecuvântat este rodul pântecelui tău, Curată.

Şi acum…

Născându-L pe Dumnezeu, pe Mântuitorul tuturor, te-ai făcut, Fecioară, îndreptare celor căzuţi, înnoire păcătoşilor, nădejde celor deznădăjduiţi şi ajutor celor ce cântă: Binecuvântat este rodul pântecelui tău, Curată.

Cântarea a 8-a Irmosul:

«Pe Dumnezeu, Cel ce în cuptorul cel cu foc… ».

Rai nou te-ai arătat, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, odrăslind fără sămânţă nu pomul morţii, ci pomul vieţii, pe Domnul, de a Cărui viaţă nemuritoare ne desfătăm toţi.

Nimeni care a dobândit nădejdile credinţei în tine a orto­docşilor nu s-a pierdut, Marie, Maica lui Dumnezeu, numai cei ce din pizmă se leapădă de cinstirea chipului frumuseţii tale.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Toată Biserica se minunează de naşterea ta, Născătoare de Dumnezeu, că toţi păcătoşii şi săracii se mântuiesc, toţi cei care scapă la tine cu dorire, căci a venit Hristos ca prin tine pe oa­meni să îi mântuiască.

Să lăudăm… Irmosul

«Pe Dumnezeu, pe Cel ce în cuptorul cel cu foc la tinerii evrei S-a pogorât şi văpaia în rouă a prefăcut, lăudaţi toate lu­crurile ca pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii».

Cântarea a 9-a Irmosul:

«Ceea ce pe luminătorul Dumnezeu cel ce a răsărit mai înainte de soare, Care la noi trupeşte a venit, din pântecele cel fecioresc în chip de negrăit L-ai întrupat, Binecuvântată, Preacurată Năs­cătoare de Dumnezeu; pe tine te mărim».

Pleacă urechea ta, Fecioară, ca să cânt, Prealăudată, prin cuvinte de laudă naşterea ta şi ca pe darul văduvei primind lau­dele buzelor mele, cere iertarea păcatelor mele.

Străluceşte dumnezeiasca ta frumuseţe, fulgeră strălucirea cu­răţiei tale şi scânteiază naşterea ta. Căci Dumnezeu şi Făcătorul soarelui şi al întregii făpturi din tine S-a născut, pentru aceea toţi te mărim.

Slavă…

Ca pe o floare a curăţiei şi ca pe toiagul fecioriei şi ca Maică a lui Dumnezeu în cântări te cinstim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, şi te rugăm în glas de laudă în feciorie ne întăreşte şi în curăţie ne păzeşte.

Şi acum…

Trupul şi sufletul tău, Fecioară, păzindu-l neîntinat, Impăratul Hristos a iubit frumuseţea ta şi Maică a întrupării Lui te-a arătat, Marie preaslăvită, iconomisind mântuirea mea.

Prosomii, Glasul al 2-lea Casa Efratului…

Bucură-te, tronul lui Dumnezeu, Stăpână Marie, slava creşti­nilor, lauda fecioarelor, Mireasă care ai picurat soarele.

Bucură-te, ceea ce ai izvorât bucurie lumii, Preasfântă Fe­cioară, strălucire neobişnuită a muritorilor şi a îngerilor.

Bucură-te, Curată, vas al mirului ceresc, floarea nestricăciunii; bucură-te, trandafir şi crin care bine îi înmiresmezi pe toţi.

Stăpâne Iisuse, pace lumii dăruieşte cu rugăciunile Maicii Tale, ale Stăpânei Fecioarei şi ale tuturor sfinţilor tăi.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s