Luni seara – Glasul al 7-lea: îndrăgostit de bună cuviinţa ta

IMG_3346

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

 

Editura Doxologia

Luni seara – Glasul al 7-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a lui Clement

Cum se vede în următoarele tropare ale Născătoarei

Cântarea 1. Glasul al 7-lea

Irmosul: «Lui Dumnezeu Celui ce a ajutat lui Moise în Egipt de a scos pe Israel şi a scufundat pe Faraon în marea Roşie, cântare de biruinţă să-I cântăm că S-a preaslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Pe cel căzut în stricăciune prin neascultare, pe strămoşul Adam înnoindu-l, ai născut pe Dumnezeu, Fecioară fără prihană.

Mintea mea cea omorâtă, înviază-o prin energia vieţii celei întrupate din tine cu adevărat, Maică fară de prihană.

Slavă…

Cei ce te binecuvintează pe tine cu credinţă sunt binecuvân­taţi de Dumnezeu în chip vădit, căci tu singură ai rodit, Mireasa lui Dumnezeu, roada binecuvântării.

Şi acum…

Pleacă urechea ta cea iubitoare de bine către mine, cel ce mă rog ţie, Prealăudată, şi dăruieşte-mi izbăvire din ispite şi din ne­norociri.

Cântarea a 3-a

Irmosul: «întăritu-s-a în credinţă Biserica lui Hristos, pentru că neîn­cetat cu laude strigă cântând: Sfânt eşti, Doamne, şi pe Tine Te laudă duhul meu».

 

Pe tine, Fecioara, cort al mărturiei mai înainte Dumnezeu te-a arătat în chip dătătorului de lege în munte, căci te-ai tăcut cort al Celui ce pe toţi îi sfinţeşte.

A fost văzută venirea lui Dumnezeu celui nevăzut întru tine, Fecioară, în chip de negrăit, Curată, a Celui întrupat. Căci tu tron ai fost al împăratului a toate.

Slavă…

Pământ curat şi sfânt te cunoaştem pe tine, Fecioară, care ne-ai odrăslit nouă tără de sămânţă spicul cel minunat, care îi hrăneşte pe cei ce te fericesc pe tine cu credinţă şi cu dor.

Şi acum…

Dezlegare datoriilor dă-ne nouă, Curată Fecioară, cu rugă­ciunile tale de maică, ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul, Cel ce izbăveşte lumea din osândă.

 

Cântarea a 4-a

 Irmosul: «Auzit-am glasul tău şi m-am temut, înţeles-am lucrurile Tale şi m-am spăimântat, Doamne».

Auzitu-te-a pe tine Avacum, fără de prihană Fecioară, munte al Duhului strălucind în umbre, căci din tine Dumnezeu a fost văzut întrupat.

Minunată ftlându-te pe tine Mirele, strălucind de frumuseţe, întru tine S-a sălăşluit şi te-a tăcut pe tine Născătoare de Dumnezeu, Preacurată.

Poate poporul ortodocşilor să te laude pe tine, cea cu totul fără prihană, ca Maică a lui Dumnezeu, strigând împreună cu îngerul: Bucură-te!

Şi acum…

Ai schimbat, Stăpână, în binecuvântare blestemul lui Adam, născând nouă pe Hristos, către Care strigăm: Slavă puterii Tale, Doamne!

Cântarea a 5-a

Irmosul: «De noapte mânecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină eşti şi poruncile Tale s-au făcut vindecări robilor Tăi, Iubitorule de oameni».

 

Templu sfinţit al Atotţiitorului te-ai arătat, căci aflând pân­tecele tău mai curat decât cerurile, Stăpânul întru tine S-a să­lăşluit, Curată Maica lui Dumnezeu.

îndrăgostit de bună cuviinţa ta, Doamnă, de strălucirea fe­cioriei tale, de plăcuta şi dulcea ta frumuseţe, Stăpânul întru tine, Fecioară, S-a sălăşluit.

Slavă…

Cei ce te mărturisesc pe tine Născătoare de Dumnezeu, Maică Fecioară, să fie învredniciţi prin tine să dobândească desfătarea şi împărăţia cea veşnică, Preasfântă.

Şi acum…

Binecuvântată, slăvită Maică, nenuntită, sufletul meu cel omorât de păcate şi îngropat de neînfrânările patimilor înviază-l.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul: «Iona din pântecele iadului striga: Scoate din stricăciune viaţa mea. Iar noi strigăm ţie: Atotputernice Mântuitorule, miluieşte-ne pe noi!».

 

Frumuseţea sfinţilor îngeri, bucuria tuturor oamenilor, tu eşti, fară prihană Fecioară, ca ceea ce L-ai născut pe Dumnezeu, Cel mai înainte de veci.

Chivotul care a primit tablele legii te-a preînchipuit pe tine Născătoare de Dumnezeu, ca una care ai primit în pântecele tău pe Cuvântul lui Dumnezeu Care S-a întrupat pentru noi.

Slavă…

Pe Emanuel cel după fire îndoit, Născătoare de Dumnezeu, tu L-ai născut pe Cuvântul Cel mai presus de desăvârşire, pe Dumnezeu întrupat Care ne dăruieşte nouă izbăvire.

Şi acum…

Cu pâraiele cele duhovniceşti adapi pe toţi, ceea ce verşi ca un izvor milă, pururea Fecioară, pentru aceea îndură-te şi de mine şi mă miluieşte.

 

Sedealna. Glasul al 7-lea

Covărşit-a puterile

Ocrotitoarea creştinilor tu eşti şi izbăveşti din ispite pe cei ce alear­gă la tine, Născătoare de Dumnezeu, pentru aceasta ţie strigăm: Nu îi trece cu vederea pe cei ce te laudă pe tine.

Cântarea a 7-a

Irmosul: «Cuvioşii tineri în cuptorul cel cu foc aruncaţi fiind, focul în rouă l-au prefăcut prin cântare astfel strigând: Bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri».

 

Pe tinerii cei din cuptorul cel cu foc naşterea ta i-a mântuit oarecând, iar acum inântuieşte-ne şi pe noi, Preanevinovată, prin venirea Lui cea mai presus de cuvânt, pe noi, cei ce strigăm: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Pe Adam cel osândit şi de moarte stăpânit, al doilea Adam, Preacurată, miluindu-i prin tine, iarăşi l-a chemat, pe cel ce strigă: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă…

David, strămoşul lui Dumnezeu, scrie slava ta, Fecioară, şi prooroceşte că tu eşti împărăteasa lăpturilor stând de-a dreapta Dumnezeului părinţilor noştri, cu totul fără de prihană.

Şi acum…

Naşterea ta cea necuprinsă, Fecioară, o slăvim, prin care din moarte ne-am izbăvit, născându-ne prin ea întru nestricăciune, noi cei ce strigăm: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a

Irmosul: «Pe împăratul slavei, Cel Unul fără de început… ».

 

Cuptorul patimilor mă arde, Fecioară, şi cu focul plăcerilor mă mistuie, dar venind tu, cu roua milei tale stinge-l, dând sufle­tului meu răcorire.

împodobită fiind cu felurite virtuţi, templu strălucit al Celui Preaînalt te ştim pe tine, Preasfântă Fecioară, cu evlavie lăudân- du-te şi preaînălţându-te întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl…

 

în două firi, pe Unul din Sfânta Treime, în chip cuvenit lui Dumnezeu, fără sămânţă bărbătească, L-ai născut, Maica lui Dumnezeu, pe Mântuitorul lumii, pentru aceea noi, credincioşii, cu dor te preaînălţăm întru toţi vecii.

Şi acum…

Stăpânul cel necuprins al tuturor pe Care cerurile nu Il cu­prind, Maica lui Dumnezeu, a fost cuprins în pântecele tău, Fecioară. Pentru aceea pe tine noi, credincioşii, cu dor te prea­înălţăm întru toţi vecii.

Să lăudăm …

 Irmosul: «Pe împăratul slavei, Cel Unul fără de început, pe Care îl binecuvintează puterile cerurilor şi de Care se cutremură cetele îngerilor, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţati-L întru toţi vecii».

Cântarea a 9-a

Irmosul: «Prealăudată, cea mai înaltă decât cerurile, care fară sămânţă ai zămislit pe Cuvântul cel fără de început, si ai născut oamenilor pe Dumnezeu întrupat, pe tine, toţi credincioşii cu cântări pururea te mărim».

Naşterea ta cea mai presus de fire, Născătoare de Dumnezeu, îi uimeşte pe îngeri şi îi spăimântează pe oameni, căci tuturor este negrăită şi necuprinsă, pe care, lăudând-o cu evlavie, o slăvim.

Se miluieşte acum prin tine toată firea omenească cea cu ade­vărat unită după ipostas cu Cuvântul şi făcându-se dumnezeu prin dar, Fecioară, pentru aceea toţi pururea pe tine te mărim.

Slavă…

Tunicile morţii şi ale stricăciunii le-ai îndepărtat, Fecioară, născând oamenilor tunica mântuirii, pe Dumnezeu întrupat, pentru aceea toţi pe tine pururea te mărim.

Şi acum…

Tu ai fost, Născătoare de Dumnezeu, în chip mai presus de fire sălaş cu adevărat al împăratului a toate şi chivot de aur al legii, avându-L înlăuntru pe Dătătorul de lege, pe Dumnezeu cel întrupat.

Prosomii. Glasul al 7-lea

Nu vom mai fi opriţi

Bucură-te, zori care ai adus în lume pe soarele cel mare care îi luminează pe cei ce şed în întuneric, Curată.

Bucură-te, juncă, ceea ce ai născut pe viţelul cel tară prihană Care a unit cele cereşti cu cele pământeşti.

Bucură-te, templu, de Dumnezeu împodobit, al lui Hristos Dumnezeu; bucură-te, ancora credinţei; bucură-te, frumuseţe mult dorită.

Mulţime multă de nenorociri înviforează sufietul meu, din toate, Născătoare de Dumnezeu, arată-mă pe mine slobod.

Acest articol a fost publicat în Căsătorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s