Biblia

Sfânta Scriptură e călăuza cea mai sigură a vieţii creştine

BIBLIA ANANIA -> Aici

Să citim Biblia într-un an:

Duminica: LEGEA
Luni: ISTORIE
Marti: PSALMI
Miercuri: POEZIE
Joi: PROFETII
Vineri: EVANGHELII
Sambata: EPISTOLE

1. Saptamana I
Duminica: Facerea 1-3
Luni: Iosua Navi 1-5
Marti: Psalmi 1-2
Miercuri: Iov 1-2
Joi: Isaia 1-6
Vineri: Matei 1-2
Sambata: Romani 1-2

2. Saptamana II
Duminica: Facerea 4-7
Luni: Iosua Navi 6-10
Marti: Psalmi 3-5
Miercuri: Iov 3-4
Joi: Isaia 7-11
Vineri: Matei 3-4
Sambata: Romani 3-4

3. Saptamana III
Duminica: Facerea 8-11
Luni: Iosua Navi 11-15
Marti: Psalmi 6-8
Miercuri: Iov 5-6
Joi: Isaia 12-17
Vineri: Matei 5-7
Sambata: Romani 5-6

4. Saptamana IV

Duminica: Facerea 12-15
Luni: Iosua Navi 16-20
Marti: Psalmi 9-11
Miercuri: Iov 7-8
Joi: Isaia 18-22
Vineri: Matei 8-10
Sambata: Romani 7-8

5. Saptamana V
Duminica: Facerea 16-19
Luni: Iosua Navi 21-24
Marti: Psalmi 12-14
Miercuri: Iov 9-10
Joi: Isaia 23-28
Vineri: Matei 11-13
Sambata: Romani 9-10

6. Saptamana VI
Duminica: Facerea 20-23
Luni: Judecatori 1-6
Marti: Psalmi 15-17
Miercuri: Iov 11-12
Joi: Isaia 29-33
Vineri: Matei 14-16
Sambata: Romani 11-12

7. Saptamana VII
Duminica: Facerea 24-27
Luni: Judecatori 7-11
Marti: Psalmi 18-20
Miercuri: Iov 13-14
Joi: Isaia 34-39
Vineri: Matei 17-19
Sambata: Romani 13-14

8. Saptamana VIII
Duminica: Facerea 28-31
Luni: Judecatori 12-16
Marti: Psalmi 21-23
Miercuri: Iov 15-16
Joi: Isaia 40-44
Vineri: Matei 20-22
Sambata: Romani 15-16

9. Saptamana IX
Duminica: Facerea 32-35
Luni: Judecatori 17-21
Marti: Psalmi 24-26
Miercuri: Iov17-18
Joi: Isaia 45-50
Vineri: Matei 23-25
Sambata: 1 Corinteni 1-2

10. Saptamana X

Duminica: Facerea 36-39
Luni: Rut
Marti: Psalmi 27-29
Miercuri: Iov 19-20
Joi: Isaia 51-55
Vineri: Matei 26-28
Sambata: 1 Corinteni 3-4

11. Saptamana XI
Duminica: Facerea 40-43
Luni: 1 Regi 1-5
Marti: Psalmi 30-32
Miercuri: Iov 21-22
Joi: Isaia 56-61
Vineri: Marcu 1-2
Sambata: 1 Corinteni 5-6

12. Saptamana XII
Duminica: Facerea 44-47
Luni: 1 Regi 6-10
Marti: Psalmi 33-35
Miercuri: Iov 23-24
Joi: Isaia 62-66
Vineri: Marcu 3-4
Sambata: 1 Corinteni 7-8

13. Saptamana XII
Duminica: Facerea 48-50
Luni: 1 Regi 11-15
Marti: Psalmi 36-38
Miercuri: Iov25-26
Joi: Ieremia 1-6
Vineri: Marcu 5-6
Sambata: 1 Corinteni 9-10

14. Saptamana XIII
Duminica: Ex 1-4
Luni: 1 Regi 16-20
Marti: Psalmi 39-41
Miercuri: Iov 27-28
Joi: Ieremia 7-11
Vineri: Marcu 7-8
Sambata: 1 Corinteni 11-12

15. Saptamana XIV
Duminica: Ex 5-8
Luni: 1 Regi 21-25
Marti: Psalmi 42-44
Miercuri: Iov 29-30
Joi: Ieremia 12-16
Vineri: Marcu 9-10
Sambata: 1 Corinteni 13-14

16. Saptamana XV
Duminica: Ex 9-12
Luni: 1 Regi 26-31
Marti: Psalmi 45-47
Miercuri: Iov 31-32
Joi: Ieremia 17-21
Vineri: Marcu 11-12
Sambata: 1 Corinteni 15-16

17. Saptamana XVI
Duminica: Ex 13-16
Luni: 2 Regi 1-4
Marti: Psalmi 48-50
Miercuri: Iov 33-34
Joi: Ieremia 22-26
Vineri:Marcu 13-14
Sambata: 2 Corinteni 1-3

18. Saptamana XVIII
Duminica: Ex 17-20
Luni: 2 Regi 5-9
Marti: Psalmi 51-53
Miercuri: Iov 35-36
Joi: Ieremia 27-31
Vineri: Marcu 15-16
Sambata: 2 Corinteni 4-5

19. Saptamana XIX
Duminica: Ex 21-24
Luni: 2 Regi 10-14
Marti: Psalmi 54-56
Miercuri: Iov 37-38
Joi: Ieremia 32-36
Vineri: Luca 1-2
Sambata: 2 Corinteni 6-8

20. Saptamana XX
Duminica: Ex 25-28
Luni: 2 Regi 15-19
Marti: Psalmi 57-59
Miercuri: Iov 39-40
Joi: Ieremia 37-41
Vineri: Luca 3-4
Sambata: 2 Corinteni 9-10

21. Saptamana XXI
Duminica: Ex 29-32
Luni: 2 Regi 20-24
Marti: Psalmi 60-62
Miercuri: Iov 41-42
Joi: Ieremia 42-46
Vineri:Luca 5-6
Sambata: 2 Corinteni 11-13

22. Saptamana XXII
Duminica: Ex 33-36
Luni: 3 Regi 1-4
Marti: Psalmi 63-65
Miercuri: Proverbe 1
Joi: Ieremia 47-52
Vineri: Luca 7-8
Sambata: Galateni 1-3

23. Saptamana XXIII
Duminica: Ex 37-40
Luni: 3 Regi 5-9
Marti: Psalmi 66-68
Miercuri: Proverbe 2-3
Joi: Plangeri
Vineri: Luca 9-10
Sambata: Galateni 4-6

24. Saptamana XXIV
Duminica: Leviticul 1-3
Luni: 3 Regi 10-13
Marti: Psalmi 69-71
Miercuri: Proverbe 4
Joi: Iezechiel 1-6
Vineri:Luca 11- 12
Sambata: Efeseni 1-3

25. Saptamana XXV
Duminica: Leviticul 4-6
Luni: 3 Regi 14-18
Marti: Psalmi 72-74
Miercuri: Proverbe 5-6
Joi: Iezechiel 7-12
Vineri: Luca 13-14
Efeseni 4-6

26. Saptamana XXVI
Duminica: Leviticul 7-9
Luni: 3 Regi 19-22
Marti: Psalmi 75-77
Miercuri: Proverbe 7
Joi: Iezechiel 13-18
Vineri: Luca 15-16
Sambata: Filipeni 1-2

27. Saptamana XXVII
Duminica: Leviticul 10-12
Luni: 4 Regi  1-5
Marti: Psalmi 78-80
Miercuri: Proverbe 8-9
Joi: Iezechiel 19-24
Vineri: Luca 17-18
Sambata: Filipeni 3-4

28. Saptamana XXVIII
Duminica: Leviticul 13-15
Luni: 4 Regi  6-10
Marti: Psalmi 81-83
Miercuri: Proverbe 10
Joi: Iezechiel 25-30
Vineri:Luca 19-20
Sambata: Coloseni 1-2

29. Saptamana XXIX
Duminica: Leviticul 16-18
Luni: 4 Regi  11-15
Marti: Psalmi 84-86
Miercuri: Proverbe 11-12
Joi: Iezechiel 31-36
Vineri: Luca 21-22
Coloseni 3-4

30. Saptamana XXX
Duminica: Leviticul 19-21
Luni: 4 Regi  16-20
Marti: Psalmi 87-89
Miercuri: Proverbe 13
Joi: Iezechiel 37-42
Vineri: Luca 23-24
Sambata: 1 Tesaloniceni 1-3

31. Saptamana XXXI
Duminica: Leviticul 22-24
Luni: 4 Regi  21-25
Marti: Psalmi 90-92
Miercuri: Proverbe 14-15
Joi: Iezechiel 43-48
Vineri: Ioan 1-2
Sambata: 1 Tesaloniceni 4-5

32. Saptamana XXXII
Duminica: Leviticul 25-27
Luni: 1 Paralipomena 1-4
Marti: Psalmi 93-95
Miercuri: Proverbe 16
Joi: Daniel 1-6
Vineri: Ioan 3-4
Sambata: 2 Tesaloniceni 4-5

33. Saptamana XXXIII

Duminica: Numerii 1-3
Luni: 1 Paralipomena 5-9
Marti: Psalmi 96-98
Miercuri: Proverbe 17-18
Joi: Daniel 7-12
Vineri: Ioan 5-6
Sambata: 1 Timotei 1-3

34. Saptamana XXXIV
Duminica: Numerii 4-6
Luni: 1 Paralipomena10-14
Marti: Psalmi 99-101
Miercuri: Proverbe 19
Joi: Osea 1-7
Vineri: Ioan 7-9
Sambata: 1 Timotei 4-6

35. Saptamana XXXV
Duminica: Numerii 7-9
Luni: 1 Paralipomena 15-19
Marti: Psalmi 102-104
Miercuri: Proverbe 20-21
Joi: Osea 8-14
Vineri: Ioan 10-12
Sambata: 2 Timotei 1-2

36. Saptamana XXXVI
Duminica: Numerii 10-12
Luni: 1 Paralipomena 20-24
Marti: Psalmi 105-107
Miercuri: Proverbe 22
Joi: Ioil
Vineri: Ioan 13-15
Sambata: 2 Timotei 3-4

37. Saptamana XXXVII
Duminica: Numerii 13-15
Luni: 1 Paralipomena 25-29
Marti: Psalmi 108-110
Miercuri: Proverbe 23-24
Joi: Amos 1-4
Vineri: Ioan 16-18
Sambata: Tit

38. Saptamana XXXVIII
Duminica: Numerii 16-18
Luni: 2 Paralipomena 1-5
Marti: Psalmi 111-113
Miercuri: Proverbe 25
Joi: Amos 5-9
Vineri: Ioan 19-21
Sambata: Filimon

39. Saptamana XXXIX
Duminica: Numerii 19-21
Luni: 2 Paralipomena 6-10
Marti: Psalmi 114-116
Miercuri: Proverbe 26-27
Joi: Avdie
Vineri: Faptele Apostolilor 1-2
Sambata: Evrei 1-4

40. Saptamana XXXX
Duminica: Numerii 22-24
Luni: 2 Paralipomena11-15
Marti: Psalmi 117-118
Miercuri: Proverbe 28
Joi: Iona
Vineri: Faptele Apostolilor 3-4
Sambata: Evrei 5-7

41. Saptamana XXXXI
Duminica: Numerii 25-27
Luni: 2 Paralipomena16-20
Marti: Psalmi 119
Miercuri: Proverbe 29-30
Joi: Miheia
Vineri: Faptele Apostolilor 5-6
Sambata: Evrei 8-10

42. Saptamana XXXXII
Duminica: Numerii 28-30
Luni: 2 Paralipomena21-24
Marti: Psalmi 120-121
Miercuri: Proverbe 31
Joi: Naum
Vineri: Faptele Apostolilor 7-8
Sambata: Evrei 11-13

43. Saptamana XXXXIII
Duminica: Numerii 31-33
Luni: 2 Paralipomena25-28
Marti: Psalmi 122-124
Miercuri: Ecclesiastul 1-2
Joi: Avacum
Vineri: Faptele Apostolilor 9-10
Sambata: Iacov 1-3

44. Saptamana XXXXIV
Duminica: Numerii 34-36
Luni: 2 Paralipomena 29-32
Marti: Psalmi 125-127
Miercuri: Ecclesiastul 3-4
Joi: Sofonie
Vineri:Faptele Apostolilor 11-12
Sambata: Iacov 4-5

45. Saptamana XXXXV

Duminica: Deuteronomul 1-3
Luni: 2 Paralipomena33-36
Marti: Psalmi 128-130
Miercuri: Ecclesiastul 5-6
Joi: Agheu
Vineri:Faptele Apostolilor 13-14
Sambata: 1 Petru 1-3

46. Saptamana XXXXVI
Duminica: Deuteronomul 4-6
Luni: Ezdra 1-5
Marti: Psalmi 131-133
Miercuri: Ecclesiastul 7-8
Joi: Zaharia 1-7
Vineri:Faptele Apostolilor 15-16
Sambata: 1 Petru 4-5

47. Saptamana XXXXVII
Duminica: Deuteronomul 7-9
Luni: Ezdra 6-10
Marti: Psalmi 134-136
Miercuri: Ecclesiastul 9-10
Joi: Zaharia 8-14
Vineri:Faptele Apostolilor 17-18
Sambata: 1 Ioan 1-2

48. Saptamana XXXXVIII
Duminica: Deuteronomul 10-12
Luni: Neemia 1-4
Marti: Psalmi 137-139
Miercuri: Ecclesiastul 11-12
Joi: Maleahi
Vineri: Faptele Apostolilor 19-20
Sambata: 1 Ioan 3-4

49. Saptamana XXXXIX
Duminica: Deuteronomul 13-15
Luni: Neemia 5-9
Marti: Psalmi 140-142
Miercuri: Cântarea Cântărilor 1-2
Joi: Apocalipsa 1-6
Vineri: Faptele Apostolilor 21-22
Sambata: 1 Ioan 5

50. Saptamana L
Duminica: Deuteronomul 16-18
Luni: Neemia 10-13
Marti: Psalmi 143-145
Miercuri: Cântarea Cântărilor 3-4
Joi: Apocalipsa 7-11
Vineri: Faptele Apostolilor 23-24
Sambata: 2 Ioan

51. Saptamana LI
Duminica: Deuteronomul 19-21
Luni: Estera 1-5
Marti: Psalmi 146-148
Miercuri: Cântarea Cântărilor 5-6
Joi: Apocalipsa 12-17
Vineri: Faptele Apostolilor 25-26
Sambata: 3 Ioan

52. Saptamana LII
Duminica: Deuteronomul 22-24
Luni: Estera 6-10
Marti: Psalmi 149-150
Miercuri: Cântarea Cântărilor 7-8
Joi: Apocalipsa 18-22
Vineri:Faptele Apostolilor 27-28
Sambata: Iuda


PS: lipsesc din acest Tabel:

Tobit
Iudita
Baruh
Ieremia
3 tineri
III Ezdra
Solomon
Ecclesiasticul
Susanei
Ist. Balaurului
I Macabei
II Macabei
III Macabei
Manase
+
II Petru

14 răspunsuri la Biblia

 1. paulina zice:

  fac o mare greseala plang zi de zi si am o mare depresie care imi genereaza stari de sinucidere…..citesc rugaciuni ptr ca domnul iisus hristos sa ma ajute sa scap de chinul ce il am in suflet….iubesc un barbat casatorit…as dori un sfat ca sa pot trece mai usor peste aceasta situatie…va multumesc

 2. Miron Stelian Daniel zice:

  Sora Paulina,

  Nu sunt preot si nici vreun sfint. Sunt si eu un om chinuit de patimi trupesti. Ca barbat, stiinta ne informeaza, impulsurile sexuale sunt mult mai puternice, deci ispita este mult mai intensa. Fiind ispitit (dar nu cazut) indraznesc a-ti spune citeva cuvinte.
  La voi femeile predomina emotia. Din ce ai scris nu stiu daca doresti acel barbat ca emotie sau trupeste. Poate il doresti in ambele feluri.
  Ca unul ce am suferit si sufar de patima trupului, iti spun doar de experienta mea, fara sa am pretentia ca te va ajuta cu ceva. La mine mult ajuta spovedania saptaminala la un preot sporit duhovniceste, si, faptul ca am un canon de care ma tin (atit cit ma ajuta puterile). Preotul meu duhovnic m-a invatat ca solutiile la patima trupeasca sunt doua: ferirea de ispita, deci in cazul tau este ferirea de a-l mai vedea si auzi (in orice mod) si rugaciunea catre Dumnezeu pentru ca sa iti dea putere si intelepciune. Rugaciunea trebuie sa fie a ta proprie in primul rind, iar in subsidiar (dar nu de mai mica importanta) trebuie sa fie pomenirea la Proscomidie (mergi la preoti sporiti duhovniceste si plateste slujbe).
  Gindeste-te la aceasta problema strict duhovnicesc. Pentru fiecare pacat este un demon specializat in a te ispiti si dobori. Lupta ta nu este cu tine si cu dorinta ta, acestea sunt doar reflectii ale razboiului tau nevazut, este cu acest (acesti) demoni. Iar cu acestia doar cu Sfintele Taine ale Bisericii poti lupta. Singura nu ai nici o sansa. Demonul curviei (preacurviei) este unul care are cel mai mare succes in a trage oamenii la iad. De aceea a murit Hristos pe cruce si a inviat, pentru ca noi sa avem posibilitatea de a ne induhovnici cu ajutorul Harului primit prin Sfintele Taine. Doar induhovniciti fiind putem lupta impotriva celui rau. Spovedeste-te saptaminal la un preot sporit duhovniceste, iar, cind vei fi vrednica, impartaseste-te, roaga-te mult, posteste cu masura (pentru ca trupul satul are dorinte trupesti) si plateste cit de multe pomeniri la Proscomidie poti. Daca acel barbat este activ in a te ispiti, pe pomelnic plateste sa fie pomenit si el. Iar pe acel pomelnic scrie: ”pentru ferirea de ispita si pentru necaderea in pacat”.
  Eu de cind sunt casatorit nu am cedat ispitelor. Nu pentru ca as fi vreun mare traitor in voia lui Dumnezeu. Singura explicatie pe care mi-o dau, este aceea ca Marea Mila a lui Dumnezeu ma tine intru trezvie si astfel imi este mai usor.
  Sper ca cuvintul unui pacatos sa iti fie de folos. Numai la Dumnezeu este rezolvarea ta. Cu cit te vei apropia mai mult de el, cu atit vei fi mai linistita in toate.
  Dumnezeu sa te ajute!

 3. ioana zice:

  Intrucat ceea ce ati scris ma priveste direct,trecand prin aproximativ aceleasi stari,permitet-mi sa scriu niste ganduri (intrebari),pe aceasta tema:daca,casatorit fiind,problemele iau o amploare de nedescris,celalalt sot nemairespectand nimic din ceea ce are sfant o casnicie,daca eu ca sotie am indurat mult timp acest climat si constat ca nu se schimba nimic,daca intr-o zi imi apare in viata un om care la randul sau are sau a avut parte de aceeasi experinta si sufletele noastre se gasesc?VORBESC AICI DE TRAIRI ALE SUFLETULUI NU ALE TRUPULUI!Bineinteles ca nu putem desparti sufletul de trup si ca mai mult ca sigur exista si o atractie a trupului,dar mai presus de aceasta,exista o afinitate dincolo de cuvinte,ceva ce pare ca ar fi chiar de la Domnul?Oare Dumnezeu nu ingaduie o iubire curata,o dragoste care nu se bazeaza neaparat pe sex?Eu nu cred ca EL poate ingadui ca un om bun sa se chinuie toata viata..Dar se poate intampla sa existe ceva ,asa cum am mai spus deasupra perceptiilor stabilite deja:trup,constiinta.etc. Ce facem atunci?Ne rugam la Domnul sa le aseze cum crede ca e mai bine,sa ne lumineze mintea sa facem voia lui si am convingerea ca Dumnezeu nu ne vrea tristi si nefericiti.Sau,mai bine traim singuri,decat sa pacatuim zi de zi traind langa un om cu care nu mai avem nimic in comun.

 4. bietcalator zice:

  sunt de aceeasi parere cu ioana, mi-as permite chiar sa continui ideea ei, cu urmatoarele: daca doua persoane care au trecut printr-un sir de relatii nefericite, sunt foarte indrepattite sa isi caute linistea in alta parte, si ma refer aici nu doar la o alta persoana decat prima sotie, sot, ci chiar in alta religie. Adica daca ei se cunosc si doresc sa isi refaca viata, intr-un fel tot trebuie sa o faca nu?? si cel mai avantajos atat pentru ei cat mai ales pentru cei din jurul acestora e ca unul sa cedeze, si sa porneasca la un drum impreuna indiferent catre care religie sau confesiune se vor afla. zic ca e mai avantajos , si nu ma refer la vreun castig, adica poate da , ar fi un castig al linistii sufletesti, al unei vieti de familie intregite, decat sa stai ca un tap singur intr-o religie si sa crezi ca asa vrea Dzeu cu tine, sau poate si mai rau sa te incapatanezi, si nici macar in cadrul unei confesiuni sa nu fii, atunci credeti-ma ca e IAD atat pentru el cat si pentru cei din jurul sau

 5. florina zice:

  Draga Paulina:doresc din dragoste crestineasca sa iti dau un sfat…. poate aveti un duhovnic si atunci va sfatuiti cu el…daca nu aveti trebuie sa va cautati,caci el e instrumentul lui Dumnezeu.Cu nadejde,credinta si dragoste veti biuri!Sa fiti tare!Nu exista pacat care sa biruiasca mila lui Dumnezeu!Iar Parintele Arsenie Boca spune:”Ceea ce poate Dumnezeu cu puterea ,poate Maica Domnului cu rugaciunea”.Sa va ajute Dumnezeu!

 6. florina zice:

  RUG.SF.DIMITRIE AL ROSTOVULUI:VINO LUMINA MEA SI LUMINEAZA-MI INTUNERICUL;VINO VIATA MEA SI INVIAZA-MA DIN MORTI;VINO VINDECATORUL MEU SI VINDECA-MI RANILE MELE;VINO FLACARA A IUBIRII CERESTI SI ARDE SPINII PACATELOR MELE ,INFLACARANDU-MI INIMA CU FLACARA IUBIRII TALE;VINO STAPANUL MEU SI SEZI PE TRONUL INIMIII MELE SI STAPANESTE ACOLO FIINDCA DOAR TU ESTI STAPANUL SI DOMNUL MEU AMIN

 7. florina zice:

  „PRAVILA MAICII DOMNULUI „A FOST DATA DE CHIAR MAICA SFANTA SFANTULUI SERAFIM DE SAROV,SI CONSTA IN ROSTIREA DE 150 DE ORI A RUGACIUNII „NASCATOARE DE DUMNEZEU”,DE 15 ORI „TATAL NOSTRU” SI DE 15 ORI „USA MILOSTIVIRII”.FIE CA MAICA DOMNULUI SI SFANTUL SERAFIM SA MIJLOCEASCA NEINCETAT PENTRU NOI!

 8. florina zice:

  CASATORIA SI MONAHISMUL SUNT CEI DOI VERSANTI AI TABORULUI;UNUL SI CELALALT AU ACEEASI CULME:DUHUL SFANT”(PAUL EVDOKIMOV).

 9. florina zice:

  IN NASTERILE TRUPESTI NUMAI TRUPUL SUFERA DUREREA; IN NASTERILE DUHOVNICESTI,DURERILE NU MUNCESC PANTECELE ,CI SFASIE TARIA SUFLETULUI.(SF.IOAN GURA DE AUR).

 10. florina zice:

  PARINTELE ILIE MOLDOVAN DE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE DIN SIBIU SPUNEA ASA DE FRUMOS”FIECARE COPIL E UN RAM DIN PARADIS,O RAZA DIN LUMEA INGERILOR”.

 11. florina zice:

  „IUBIREA ESTE LUMINA CARE IZVORAND DIN MISTERULSFINTEI TREIMI SE REVARSA IN CASCADE ASUPRA LUMII,CUPRIZAND ACEASTA LUME,IN CIRCUITUL SLAVEI DIVINE,PENTRU A SE INTOARCE INAPOI LA OBARSIE.ACESTE RAZE ALE IUBIRII DIVINE,REVARSANDU-SE PESTE LUME, O INUNDA IN BUNATATE,IN FRUMUSETE SI INTELEPCIUNE”(PR.PROF.DR.ILIE MOLDOVAN)

 12. florina zice:

  RECOMAND DIN DRAGOSTE CRESTINEACA CARTILE PARINTELUI ILIE MOLDOVAN (2 VOLUME) „ADEVARUL SI FRUMUSETEA CASATORIEI”.FOARTE FRUMOASE….

 13. amme zice:

  Iertare ca ma bag aiurea in conversatia voastra,eu spun sa va rugati neincetat,Dumnezeu va va da mai mult decat va asteptati,aveti rabdare,cei care asteapta sunt supravietuitorii …si eu am trecut prin aceleasi stari acum catva timp,si cunosc bine sentimentul,rugati va nu va lasati,si petreceti mult timp la Vecernie,duceti va la Manastiri,veti gasi pace si raspuns la intrebari….Doamne ajuta si ne lumineaza

 14. Bertean Dorin zice:

  Buna!Am o intrebare:Acest blog se refera la religia ortodoxa?Pentru ca daca se refera la religia ortodoxa e o problema in ceea ce scrie mai sus referitor la cartile ce lipsesc din Biblie.Cartile acelea numai sectarii le-au scos afara,deci prin urmare as dori sa va dau un sfat si anume sa modificati cititul Bibliei dupa cea ortodoxa care contine si acele carti.Asta daca blogul este pentru ortodocsi,daca nu…pacat.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s