dar să se roage nu de formă, nu numai să rostească rugăciunile, ci să comunice cu Dumnezeu, să-I împărtăşească toată bucuria sa, tot fiorul său, să-L lase pe Dumnezeu să lucreze în ea

Cum să educăm ortodox copilul: 300 de sfaturi înțelepte pentru părinți de la sfinți și mari duhovnici, trad. de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, București, 2011, p. 27-28 – Mitropolitul Antonie al Surojului


Eu ştiu un singur lucru: asupra copilului trebuie să se facă rugăciune. Femeia însărcinată trebuie să se roage, trebuie să se spovedească, să se împărtăşească, fiindcă tot ce se întâmplă cu ea se întâmplă şi cu copilul pe care ea îl aşteaptă.

Știinţa contemporană confirmă treptat lucrul în care Biserica crede de la început. În momentul când se zămisleşte o fiinţă omenească vie, în ea este deja toată deplinătatea umanităţii. Ea este deja om. Se poate spune că întruparea s-a săvârşit în acea clipă când Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria întruparea lui Hristos, şi ea i-a răspuns: „iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău” (Lc. 1, 38). Atunci a fost deja realizată toată deplinătatea întrupării. Acelaşi lucru se întâmplă şi în căsătorie. În procesul formării copilului în pântecele mamei, el poate să perceapă nu numai ce se întâmplă cu ea, ci şi ce se întâmplă în jurul ei. La el ajung sunetele, vibraţiile aerului, el devine prin mama sa parte a mediului înconjurător. De aceea, povăţuitorii bisericeşti o sfătuiesc pe mamă să se roage, dar să se roage nu de formă, nu numai să rostească rugăciunile, ci să comunice cu Dumnezeu, să-I împărtăşească toată bucuria sa, tot fiorul său, să-L lase pe Dumnezeu să lucreze în ea.

Ea se poate ruga cu voce tare, fiindcă sunetul rugăciunii acesteia ajunge, într-un mod de neînţeles pentru noi, la produsul de concepţie, la copilul care se formează treptat. Dacă rugăciunea este rostită cu evlavie, lin, atent, copilul participă deja la taina rugăciunii mamei. Acest lucru e uimitor! Iar când copilul se naşte, trebuie neapărat să se continue rugăciunea asupra lui, asupra leagănului, să i se cânte cântări bisericeşti, să se facă rugăciune cu cuvintele bisericeşti atunci când el încă nu înţelege cuvintele, dar prin sunetul glasului poate să perceapă deja dispoziţia sufletească rugătoare a părinţilor, iar prin aceasta poate să prindă viaţă faţă de sfera rugăciunii, faţă de sfera împărtăşirii de Dumnezeu.

 

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Dacă cineva ar vrea să interpreteze cuvânt cu cuvânt cele spuse, ar putea înțelege drept casă sufletul, bârnele de cedru, bărbăția, iar grinzile, celelalte virtuți amintite

Bârnele caselor noastre sunt cedrii; grinzile noastre sunt chiparoșii (Cântarea Cântărilor 1, 17)

[extras din Sf. Nil Ascetul, Tâlcuire la Cântarea Cântărilor (Col. Viața în Hristos, seria Mărgăritare, nr. 2), trad. Laura Enache, introd. de Tatiana Petrache, ediție îngrijită de pr. Dragoș Bahrim, Ed. Doxologia, Iași, 2014]

Bârnele caselor noastre sunt cedrii; grinzile noastre sunt chiparoșii (Cântarea Cântărilor 1, 17)

Dacă casa noastră este Biserica potrivit celui ce zice: ca să știi cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu[1], cei curajoși ai Bisericii sunt cedrii și cei care țin piept și resping cu vitejie ispitele venite de sus din văzduhuri de la duhurile răutății, ca nu cumva vreodată picăturile de ploaie ale iernii să arunce pe cineva afară dintr-o asemenea casă, bârnele sunt de cedru, pentru ca să nu poată suferi nimic de la ploile ispitelor aduse unele după altele, pentru că cedrul nu putrezește.

Iar grinzile din chiparoși sunt cei fixați în credință ca pe niște stâlpi, oferind casei, prin buna cuviință care vine de la celelalte virtuți, frumusețe și bună mireasmă, căci chiparosul este binemirositor. Grinzi, pe cât cred, sunt numite lemnele puse între stâlpi, din pricina faptului că două sunt puse la mică distanță una de alta, iar de jos împreunarea lor, ascunsă fiind de o scândură, se arată celor ce privesc ca o singură suprafață, formată de sus în mod necesar din grinzi, căci mijlocul se lasă gol, arătat prin unirea a trei grinzi. Așadar pe bună dreptate ar putea spune cineva că grinzile de chiparos îi închipuie pe înțelepții Bisericii și pe cei milostivi adunați într-una prin comuniunea dragostei. Căci ce poate fi mai împodobit sau mai plăcut și mai înmiresmat decât aceștia?

Pe bună dreptate grinzi sunt numite profețiile petrecerii de acum a creștinismului, împodobite cu propovăduirea apostolică. Căci acestea se arată acum că ascund întreg eșafodajul profetic. Căci acei cedri din Liban sunt ai sinagogii iudaice, iar chiparoșii sunt cei despre care se spune către Biserică profetic: în loc de spin va crește chiparosul[2]. Căci spini și mărăcini sunt cele iudaice comparate cu cele de acum. La fel și Pavel socotea dreptatea din lege pagubă, ca să dobândească pe Hristos[3]. Și David zicând: În locul părinților tăi s-au născut ție fii[4], este de acord cu ideea de spin și de chiparos. Căci Biserica era maică a părinților de atunci, dar printr-un har nou a întrecut vechea petrecere și a luat pe învățători drept ucenici, din pricina cuvioșiei vieții și exactitatea învățăturilor. Dacă cineva ar vrea să interpreteze cuvânt cu cuvânt cele spuse, ar putea înțelege drept casă sufletul, bârnele de cedru, bărbăția, iar grinzile, celelalte virtuți amintite. Căci sunt ușor de vătămat dacă bărbăția care stă deasupra tuturor nu le-ar ține și le-ar păstra pe ele.

[1] I Tim. 3, 15.

[2] Is. 55, 13.

[3] Cf. Filip. 3, 8-9.

[4] Ps. 44, 17.

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Oare Dumnezeu suferă mai puțin decât tine pentru făpturile Sale? De ce să te neliniștești?

Neliniștea pentru noi înșine este puțină credință, iar neliniștea pentru aproapele este durere. Adevărata suferință pentru durerea celorlalți este însoțită de rugăciune și urmată de dumnezeiasca mângâiere. De aceea, să te rogi cât de mult poți, după care să le lași pe toate în mâinile lui Dumnezeu și să te liniștești. Oare Dumnezeu suferă mai puțin decât tine pentru făpturile Sale? De ce să te neliniștești?
Cuviosul Paisie Aghioritul (1924-1994).

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Joi seara – Glasul al 7-lea: toate câte am cerut, Preabună, dăruieşte-mi mie + Vindecă zdrobirea sufletului meu + Picură-mi picăturile milei

DSC_0694

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Joi seara – Glasul al 7-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Ioan al Evhaitelor

Cântarea 1. Glasul al 7-lea Irmosul:

«Cu voia Ta, Doamne, întru învârtoşarea pământului s-a schimbat firea apelor cea mai lesne curgătoare; pentru aceasta, neudat trecând Israel cu picioarele, cântă ţie cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi Continuarea

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Nici o femeie din lume nu va suferi atât de mult ca propria ta soţie din pricina cuvintelor tăioa­se ori necugetate care ţi-au scăpat de pe buze

Cum să întemeiem o familie ortodoxă, 250 de sfaturi înţelepte pentru soţ şi soţie de la sfinţi şi mari duhovnici, Traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2011, p. 114

În dragoste este nevoie de o delicateţe deosebită. Poţi fi sincer şi devotat şi totuşi în cuvintele şi în faptele tale să nu fie destul din acea tandreţe care cucereşte inimile. Iată un sfat: nu îţi afişa proasta dispoziţie şi sentimentele ofensate, nu vorbi cu mânie, nu te purta urât. Nici o femeie din lume nu va suferi atât de mult ca propria ta soţie din pricina cuvintelor tăioa­se ori necugetate care ţi-au scăpat de pe buze. Dintre toate lucrurile din lume, cel mai de temut să îţi fie tocmai s-o amărăşti. Dragostea nu-ţi dă dreptul să te porţi grosolan cu cel pe care-l iubeşti. Cu cât sunt mai strânse relaţiile dintre voi, cu atât mai rău doare inima de la orice privire, ton, gest sau vorbă care arată iritare ori sunt pur şi simplu necugetate. (Sfânta Muceniţa Alexandra, împărăteasa Rusiei)

 

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Maica Domnului Hodegetria Dexiokratoussa – Cipru

Maica Domnului Hodegetria Dexiokratoussa

Image | Posted on by | Scrie un comentariu

Miercuri seara – Glasul al 7-lea: Gura mişcându-şi spre laudă Proorocul, şi-a umplut-o de Duhul

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

DSC_0218

Miercuri seara – Glasul al 7-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Andrei Criteanul

Cântarea 1. Glasul al 7-lea Irmosul:

«Cu voia Ta, Doamne, întru învârtoşarea pământului s-a schimbat firea apelor cea mai lesne curgătoare; pentru aceasta, neudat trecând Israel cu picioarele, cântă tie cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Continuarea

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Căci nimic, nimic nu este mai tare decât femeia evlavioasă şi înţeleaptă, spre a potoli şi a modela sufletul lui prin cele care ea vrea

Căci nimic, nimic nu este mai tare decât femeia evlavioasă şi înţeleaptă, spre a potoli şi a modela sufletul soțului prin cele care ea vrea.

Pe când femeia, şezând în casă, ca într-o şcoală de filozofie, şi adunându-şi mintea în sine va putea să ia aminte la rugăciuni şi la citiri şi la cealaltă filosofie. Şi precum cei ce locuiesc în pustietăţi nu au nimic care să-i îngreuieze, aşa şi ea, fiind pururea înlăuntrul casei, poate necontenit să se bucure de linişte.

Iar dacă, uneori, ar avea neapărată trebuinţă chiar să şi iasă, nici atunci nu-i va fi această umblare până acolo unde trebuie să meargă pricină de tulburări. Căci venirea până aici, la biserică, sau trebuinţa de a-şi îngriji trupul la baie sunt ieşiri absolut necesare pentru femei. Dar cel mai mult timp ea şade în casă şi poate şi ea să filosofeze, dar şi, primindu-l pe bărbat, să-l domolească, dacă e tulburat, să-l potolească, să taie de la el gândurile sălbatice şi cele de prisos. Şi aşa, iarăşi să-l trimită înapoi, eliberat de relele câte le-a adus din for şi încărcat cu bunătăţile câte le-a învăţat de acasă.

Căci nimic, nimic nu este mai tare decât femeia evlavioasă şi înţeleaptă, spre a potoli şi a modela sufletul lui prin cele care ea vrea. Căci nu-i rabdă bărbatul aşa nici pe prieteni, nici pe dascăli, nici pe stăpânitori, cum o îngăduie pe îndemnătoarea şi sfătuitoarea care locuieşte împreună cu el. Căci îndemnul ei are şi oarecare plăcere, din pricină că el iubeşte foarte pe împreună-sfătuitoarea sa.

Şi vă pot spune de mulţi bărbaţi aspri şi neîncovoiaţi, care au fost domoliţi astfel. Căci aceasta (femeia) este şi părtaşă a mesei şi a patului, şi a facerii de copii, şi a vorbelor, şi a lucrurilor de taină, şi a intrărilor, şi a ieşirilor, şi a multor altor lucruri, fiind legată întru toate de el şi atât de lipită de el, precum capul este legat în chip firesc de trup. Şi, dacă este înţeleaptă şi grijulie, peste toate va călca şi le va birui, pentru grija faţă de soţul ei.

De aceea, o îndemn să facă lucrul acesta şi să-l sfătuiască cele de trebuinţă pe bărbat. Căci, după cum spre virtute, aşa şi spre răutate, are multă putere să-l îndemne.

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântări despre viața de familie, traducere Pr. Marcel Hancheș, Editura Învierea, Timișoara, 2005, p. 82-83)

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Marţi seara – Glasul al 7-lea: Auzit-am taina rânduielii Tale, Hristoase

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

crop - DSC_0472

Marţi seara – Glasul al 7-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Mitrofan al Smirnei

Al căruia acrostih este: «Pe Stăpâna tuturor o binecuvintez acum de şapte ori»

Cântarea 1. Glasul al 7-lea Irmosul:

«Cu voia Ta, Doamne, întru învârtoşarea pământului s-a schimbat firea apelor cea mai lesne curgătoare; pentru aceasta, neudat trecând Israel cu picioarele, cântă ţie cântare de biruinţă».

Continuarea

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

de vânzare: căciulițe, ciupici, șosete, șaluri, etc – împletite sau croșetate

1 2 3

4

pot fi facute si alte modele, marimi

comenzi: AICI  sau   florin_albu11@yahoo.com

:)

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Părintele vostru ştie însă că voi aveţi nevoie de acestea

În vremea aceea, când învăţa Iisus, cineva a zis către El din mulţime: Învăţătorule, zi fratelui meu să împartă cu mine moştenirea. Dar Iisus i-a răspuns: omule, cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi? Apoi a zis către ei: păziţi-vă şi vă feriţi de lăcomia de avere, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul ce-l are din avuţiile sale.

Pentru aceasta zic vouă: nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră, ce veţi mânca; nici pentru trupul vostru, cu ce vă veţi îmbrăca. Căci viaţa este mai mult decât hrana, şi trupul decât haina. Uitaţi-vă la corbi, că nici nu seamănă, nici nu seceră; ei n-au cămară, nici hambare, şi Dumnezeu îi hrăneşte; cu cât mai de preţ sunteţi voi decât păsările! Şi cine dintre voi, oricât şi-ar pune el mintea, poate să adauge la statura sa un cot? Deci, dacă nu puteţi să faceţi nici ce este mai puţin, ce vă mai îngrijiţi de celelalte? Priviţi la crini cum cresc: nici nu torc, nici nu ţes. Totuşi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea sa, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Şi de vreme ce iarba, care este astăzi în câmp, iar mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu aşa o îmbracă, cu cât mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Nici voi deci să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea; şi să nu fiţi neliniştiţi din pricina aceasta, căci după toate acestea se străduiesc păgânii lumii acesteia. Părintele vostru ştie însă că voi aveţi nevoie de acestea. Aşadar, Împărăţia lui Dumnezeu şi toate acestea se vor adăuga vouă.

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Luni seara – Glasul al 7-lea: îndrăgostit de bună cuviinţa ta

DSC_1827_resize

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Luni seara – Glasul al 7-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a lui Clement

Cum se vede în următoarele tropare ale Născătoarei

Cântarea 1. Glasul al 7-lea

Irmosul: «Lui Dumnezeu Celui ce a ajutat lui Moise în Egipt de a scos pe Israel şi a scufundat pe Faraon în marea Roşie, cântare de biruinţă să-I cântăm că S-a preaslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Continuarea

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Duminică seara – Glasul al 7-lea: Pleacă urechea ta cea iubitoare de bine spre mine

1008489_191504371015762_1578281053_o

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Duminică seara – Glasul al 7-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Andrei Criteanul

[mai tre corectat]

Al căruia acrostih este: «Cum voi trece cu vederea al şaptelea plâns?»

Cântarea 1. Glasul al 7-lea

 Irmosul: «Cu voia Ta, Doamne, întru învârtoşarea pământului s-a schimbat firea apelor cea mai lesne curgătoare; pentru aceasta, neudat trecând Israel cu picioarele, cântă ţie cântare de biruinţă».

 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

 

Mă cutremur de osânda hotărârii, Fecioară, căci mai înainte de pedeapsă faptele mele amarnic mă osândesc, pentru aceasta mai înainte de a primi cercarea cercetării ce mă aşteaptă, mân­tuieşte-mă. Continuarea

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Sâmbătă seara – Glasul al 7-lea: Râuri de vindecări izvorăşti, Născătoare de Dumnezeu, Fe­cioară, şi opreşti bolile şi dai veselie celor ce te laudă pe tine

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

DSC_1984

Sâmbătă seara – Glasul al 7-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Ioan al Evhaitelor

[mai tre corectat]

Cântarea 1. Glasul al 7-lea

Irmosul: «Cu voia Ta, Doamne, întru învârtoşarea pământului s-a schimbat firea apelor cea mai lesne curgătoare; pentru aceasta, neudat trecând Israel cu picioarele, cântă ţie cântare de biruinţă».

 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

 

Prihană nu este întru tine, Preanevinovată Fecioară. Fru­moasă şi cu totul Iară nici o pată eşti, Stăpână, precum a zis oarecând Solomon, cântându-te în Cântarea Cântărilor, cea aproape de Făcătorul tău. Continuarea

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Anunț vânzare: obiective 24-70mm f/2-8G + 70-200mm f/2-8G + filtre protectie

Vand set 24-70mm f/2-8G + 70-200mm f/2-8G + filtre protectie

Garantie: da,
Data achizitie: 03/02/2012,
Pret: 8900 LEI,
Date de contact:
Judet: Bacau,
Localitate: Bacau,
Email: arhmiki@gmail.com,
Telefon: 0744431057

24-70mm f/2.8G ED VR AF-S Nikkor (3000 lei la vanzare separat):
stare buna tehnica si estetica
semne uzura: 2 firicele de praf, inel de zoom mai lenes ca atunci cand era nou, parasolar cu o zgarietura
+ filtru protectie Marumi

70-200mm f/2.8G AF-S ED VRII ((6200 lei la vanzare separat))
stare excelenta tehnica si estetica
foarte putin folosit
+ filtru protectie Marumi

in garantie pana la 03.02.2015
ambalate in tocuri si cutiile originale
se pot testa in Bacau
nu sunt la schimb

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Vineri seara – Glasul al 6-lea: Umple smerită inima mea, Buno, cu harul tău

DSC_2386

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Vineri seara – Glasul al 6-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Ioan Damaschinul

Cântarea 1. Glasul al 6-lea

Irmosul: «Ajutător şi acoperitor S-a făcut mie spre mântuire; Acesta este Dumnezeul meu şi-L voi slăvi pe El, Dumnezeul Părintelui meu, şi-L voi înălţa pe El, căci cu slavă S-a preaslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi 

Umple smerită inima mea, Buno, cu harul tău, ca să-ţi strig ţie cu glas de bucurie: Bucură-te, Fecioară nenuntită; bucură-te, Maica vieţii; bucură-te, lauda îngerilor. Continuarea

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

pentru ca noi, fie că veghem, fie că dormim, cu El împreună să vieţuim

Fraţilor, mângâiaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte.

Iar despre ani şi despre vremuri nu aveţi nevoie să vă scriem, căci voi înşivă ştiţi bine că ziua Domnului vine aşa, ca un fur noaptea. Atunci când vor zice: pace şi linişte, atunci, fără de veste, va veni peste ei pieirea, ca şi durerile peste cea însărcinată, şi scăpare nu vor avea. Voi însă, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, ca să vă apuce ziua aceea ca un fur. Căci voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca şi ceilalţi, ci să priveghem şi să fim treji. Fiindcă cei ce dorm, noaptea dorm; şi cei ce se îmbată, noaptea se îmbată. Dar noi, fiind ai zilei, să fim treji, îmbrăcându-ne în platoşa credinţei şi a dragostei şi punând coiful nădejdii de mântuire; că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Care a murit pentru noi, pentru ca noi, fie că veghem, fie că dormim, cu El împreună să vieţuim.

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

păziţi-vă de aluatul fariseilor, care este făţărnicia

Zis-a Domnul iudeilor care veniseră la Dânsul: vai vouă, cărturarilor şi fariseilor! Pentru că voi zidiţi mormintele proorocilor, pe care părinţii voştri i-au ucis. Aşadar, voi mărturisiţi şi încuviinţaţi faptele părinţilor voştri, pentru că ei i-au omorât, iar voi le zidiţi mormintele. De aceea şi înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: voi trimite la ei prooroci şi apostoli, şi dintre ei vor ucide şi vor prigoni, pentru ca să se ceară de la neamul acesta sângele tuturor proorocilor, care s-a vărsat de când s-a întemeiat lumea: de la sângele lui Abel, până la sângele lui Zaharia, care a fost ucis între altar şi templu. Adevărat vă spun vouă: că se va cere de la neamul acesta. Vai şi vouă, învăţătorilor de lege, pentru că aţi luat cheia cunoştinţei: voi înşivă nu aţi intrat, iar pe cei care au voit să intre, i-aţi oprit. Şi zicând El acestea, au început cărturarii şi fariseii să se mânie tare pe El şi să-I stea mult împotrivă, pândind şi căutând să prindă ceva din gura Lui, ca să-I găsească vină.

Şi adunându-se mulţime mare de oameni, încât se călcau unii pe alţii, Iisus a început să spună mai întâi ucenicilor Săi: păziţi-vă de aluatul fariseilor, care este făţărnicia.

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Joi seara – Glasul al 6-lea: păzind înseninată inima mea

din carpati 03

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editur Doxologia

Joi seara – Glasul al 6-lea

Canonul Presfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Cuviosului Părintelui nostru Pavel, Episcop de Amorio în Frigia

Al căreia acrostih este: «Dă-mi, Fecioară, lacrimi de pocăinţă»

Cântarea 1.

Glasul al 6-lea

Irmosul:

«Ca pe uscat umblând Israel cu picioarele prin adânc, pe Faraon prigonitorul văzându-l înecat, striga: Să cântăm lui Dumnezeu cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Stăpână, primeşte plânsul din inimă întinată, Preanevino­vată, şi din buze spurcate şi spală-mă de întinăciunea patimilor şi a cumplitelor păcate, ca să te slăvesc pe tine.

Continuarea

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

copilași

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu