….

This gallery contains 9 photos.

Gallery | Scrie un comentariu

Eu plec de-acum și toți mă părăsesc. De ce vrei Tu să spun că ești când, iată, eu însumi nu te mai găsesc? Nu Te mai pot găsi. Nu. Nici în mine și nici în alții. Nu ești pe pământ. Nu te mai pot găsi. Și singur sunt.

10601377_9dff9abc
Muntele Măslinilor
de Rainer Maria Rilke
 
Pe sub frunzișul palid el pătrunse,
înfrânt și pal, printre măslini, pe munte;
și aplecându-și prăfuita frunte,
în mâna lui fierbinte și-o ascunse.
 
Povestea lui fusese încheiată.
Eu plec de-acum și toți mă părăsesc.
De ce vrei Tu să spun că ești când, iată,
eu însumi nu te mai găsesc?
 
Nu Te mai pot găsi. Nu. Nici în mine
și nici în alții. Nu ești pe pământ.
Nu te mai pot găsi. Și singur sunt.
 
Sunt singur cu durerea întregii lumi în mine,
pe care-am vrut s-o potolesc prin Tine,
Tu care nu exiști. Ce grea rușine…
 
S-a spus apoi: un înger venit-a să-l aline…
De ce un înger? Noaptea a venit.
Nepăsătoare, crengile foșneau.
Discipolii prin somn se frământau.
De ce un înger? Noaptea a venit.
 
Și n-avea noaptea aceea nimic deosebit.
Era cum sunt atâtea nopți în viață,
cu câini ce dorm și crengi nepăsătoare.
O noapte dureroasă, o noapte oarecare
ce-așteaptă până iarăși se face dimineață.
 
Căci îngerii nu vin de obicei
la cei care se roagă cum el se tot rugase,
și pentru ei nu-s nopți miraculoase.
 
Pe-acei ce-și vor ei singuri pierzarea toți îi lasă,
și tații lor se leapădă de ei
și mamele îi izgonesc de-acasă.
 
(traducere de Al. Philippide)
Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Noaptea din Grădina Ghetsimani. Chiar să fi fost pe undeva un înger, Iisus nu l-a văzut

Originally posted on JURNAℓ SCOȚIAN:

În fiecare an, în săptămâna Patimilor Mântuitorului, recitesc poemul lui Rilke, „Muntele Măslinilor”, în traducerea lui Al. Philippide. În noaptea lăsată peste Grădina Ghetsimani până și cei mai apropiați ucenici adorm, în timp ce Iisus rămâne să înfrunte singur apropierea înfricoșătoare a morții. Nici în cele mai adânci pagini de hermeneutică biblică, singurătatea lui Iisus din Grădina Ghetsimani nu și-a găsit o înțelegere teologică mai profundă. Poemul lui Rilke e atât de cutremurător încât celor care nu au meditat îndestul la singurătatea omenească a lui Iisus, la părăsirea totală pe care a resimțit-o înaintea morții, li s-ar putea părea că se învecinează cu erezia. Iisus pare că se îndoiește până și de existența lui Dumnezeu-Tatăl, dar gândurile pe care i le atribuie cu îndrăzneală poetul nu sunt decât ecoul amplificat la maximum al strigătului de pe cruce, Eli, eli, lama sabahtani, „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?”.

View original 636 more words

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

IISUSE…

Din “Acatistier/Sinaxar – Sfinții Români”

Editie ingrijita si adaugita de Ierom. Ghelasie Gheorghe si monah Valerian Paslaru

Editura Platytera

Acatistul ÎNVIERII

Se citeşte de Ziua cea Mare a ÎNVIERII şi până la Înălţare. Poate fi citit şi ca un Acatist adresat direct MÂNTUITORULUI.

Condacul 1

Numai Tu, FIUL Lui DUMNEZEU, ai putut birui moartea păcatului şi aşa ÎNVIEREA ai Dăruit lumii, VEŞNICIA în care pe toate Le-ai Zidit şi în BUCURIA IUBIRII DUMNEZEIEŞTI iarăşi Le-ai întemeiat, de care şi noi ne ÎMPĂRTĂŞIM Cântând:

IISUSE, Cel ce ai ÎNVIAT din morţi, înviază şi Sufletele noastre! Continue reading

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Toate cugetele inimii mele, veniţi să ne închinăm Treimii

Din “Acatistier/Sinaxar – Sfinții Români”

Editie ingrijita si adaugita de Ierom. Ghelasie Gheorghe si monah Valerian Paslaru

Editura Platytera

Acatistul PREASFINTEI TREIMI

Oferim si noi un Acatist al PREASFINTEI TREIMI. Cel din Acatistierul mare este mai bogat şi mai lung. Rămâne la preferinţa fiecăruia. Se citeşte la Praznicul Cel Mare al PREASFINTEI TREIMI, a doua Zi după Pogorârea SFÂNTULUI DUH, şi de cei evlavioşi adesea, ca pravilă personală.

Tropar, glasul al VIII-lea:

Bine eşti cuvântat Cel întreit Sfânt, Doamne DUMNEZEUL nostru, Cel ce cu înţelepciunea Ta pe toată făptură ai zidit-o şi neamul omenesc cel căzut nu 1- ai părăsit, iar păcătoşilor celor ce se pocăiesc Viaţă Veşnică a le Dărui le-ai făgăduit, Iubitorule de oameni, slavă Ţie. (de 3 ori)

Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă… Şi acum…

Psalmul 50, apoi:

ÎNCHINARE PREASFINTEI TREIMI

Toate puterile sufletului meu, veniţi să ne închinăm Unuia DUMNEZEU în TREIME: TATĂLUI şi FIULUI şi SFÂNTULUI DUH.

Toate cugetele inimii mele, veniţi să ne închinăm Treimii Celei ce Se cinsteşte întru o Unime.

Toate simţirile trupului meu, veniţi să ne închinăm şi să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a zidit pe noi.

Cuvine-se cu adevărat a ne închina Ţie şi a te Slăvi şi a Mulţumi Ţie, Preasfântă şi de o fiinţă TREIME, pe Care toate Puterile Cereşti, Heruvimii şi Serafimii cu cântări întreite Te Laudă, toate Cetele Sfinţilor cu glasuri de mulţumire te Preaînalţă şi Căreia toată zidirea în Cer şi pe Pământ cu Cuviinţă Sfântă se închină.

Condac 1

CHIPULUI Celui mai de Taină, al PREASFINTEI TREIMI DUMNEZEIEŞTI, şi noi, Făptura şi Zidirea Ta, cu ÎNCHINAREA Bucuriei Veşnice ne plecăm şi aşa Cântarea noastră cu Cerul şi Pământul se Uneşte în strigarea necontenită:

PREASFÂNTĂ TREIME, miluieşte Zidirea Ta, pe care în Veci o IUBEŞTI! Continue reading

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Bucurați‐vă, inimi în dăruire

Acatistul Sfinților Duhovnici şi Ucenici
din CUVIOSUL GHELASIE ISIHASTUL, de Florin Caragiu

După obişnuitul început…

Condac 1:
Ce vă vom numi pe voi, sfinților duhovnici şi ucenici, căci ca
într‐o Icoană de mult preț ați zugrăvit cu viața iubirea dintre Tatăl
Ceresc şi Fiul Dumnezeiesc, în împreună învăpăierea dragostei de
Duh  Preasfânt.  Pentru  aceasta,  vă  aducem  acum  înainte  smeritul
nostru  prinos  de  închinare  şi  cu  mulțumire  cântăm:  Bucurați‐vă,
chipuri ale iubirii împlinite, întru slava SfinteiTreimi!

Icos 1:
Nu este odihnă în lume decât în icoana iubirii Fiului, inima
întru  care  Însuşi  Tatăl  Ceresc  îşi  odihneşte  binecuvântarea  şi
Preasfântul   Duh   bate   cu   negrăit   suspin,   chipul   prin   care
Dumnezeu şi creația se întâlnesc şi se unesc în Împărăția de Sus. Continue reading

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Iată-mă, DOAMNE, STAU Înaintea Ta

Iisus-Hristos-rugaciune-Ghetsimani

Acatistul RUGĂCIUNII neîncetate (alcătuit de Ierom. Ghelasie Gheorghe)

Motto:
Iată-mă, DOAMNE, înaintea Ta
STAU cu ÎNCHINARE!

Obişnuitul început…

Tropar, glas 1

Fericiţi cei ce STAU în ÎNCHINARE, şi RUGĂCIUNEA de TAINĂ o Caută ziua şi noaptea, ce străbate până la Cer şi aşa Pământul se face Raiul Cel Binecuvântat unde Omul a fost Creat să se Mântuiască.

Condac 1

O, TAINĂ Preafericită este a STA înaintea IUBIRII DUMNEZEIEŞTI, care se face ALTARUL, pe care se ADUCE ÎNCHINAREA ca DAR de Neîncetată RUGĂCIUNE: Iată-mă, DOAMNE, înaintea Ta, STAU cu ÎNCHINARE! Continue reading

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

cu adevărat

cu adevărat,

Fiul lui Dumnezeu a fost Omul acesta.

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

pentru ce M-ai părăsit?

Eli, Eli, lama sabahtani? Adică: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Îşi băteau joc de El

Tot atunci au răstignit împreună cu Dânsul doi tâlhari, unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Sa. Iar trecătorii Îşi băteau joc de El, clătinând capetele lor şi zicând: Tu, cel ce dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi. Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce. Asemenea şi căpeteniile preoţilor împreună cu cărturarii şi cu bătrânii îşi băteau şi ei joc de Dânsul şi ziceau: pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu poate să se mântuiască? Dacă este împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce şi vom crede în El. S-a încrezut în Dumnezeu, să-L scape acum, dacă-L iubeşte; căci a zis: sunt Fiul lui Dumnezeu. În acelaşi chip Îl ocărau şi tâlharii cei răstigniţi împreună cu Dânsul.

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

si azi..la fel…

toate căpeteniile preoţilor şi bătrânii poporului au ţinut sfat împotriva lui Iisus, ca să-L omoare

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

tradarile si parasirile (ce) vin prin sarut

Iar vânzătorul le-a dat semn, zicând: pe care îl voi săruta eu, Acela este: să puneţi mâna pe El

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Şi fiind în mare durere

Părintele Meu, de este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta; însă nu cum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti. Atunci I s-a arătat un înger din cer, întărindu-L. Şi fiind în mare durere, cu mai mare stăruinţă se ruga; iar sudoarea Sa se făcuse ca picăturile mari de sânge şi picurau pe pământ.

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Iisus

Atunci le-a zis Iisus:

întristat este sufletul Meu până la moarte

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

v-am spălat vouă picioarele, datori sunteţi şi voi să vă spălaţi picioarele unul altuia

http://www.doxologia.ro/evanghelie/ev-matei-26-2-20-ioan-13-3-17-matei-26-21-39-luca-22-43-44-matei-26-40-75-27-1-2

Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul, v-am spălat vouă picioarele, datori sunteţi şi voi să vă spălaţi picioarele unul altuia, căci v-am dat pildă vouă pentru ca, precum v-am făcut Eu vouă, să faceţi şi voi. Adevărat, adevărat vă spun vouă: nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel care l-a trimis pe el. Dacă ştiţi acestea, fericiţi veţi fi când le veţi şi face.

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar

Fraţilor, eu am primit de la Domnul ceea ce v-am dat şi vouă: că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea. Căci de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiţi până când va veni. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie va fi vinovat faţă de trupul şi de sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului. De aceea, mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit. Că de ne-am fi judecat noi înşine, nu-m mai fi judecaţi. Dar Domnul ne judecă şi ne pedepseşte, ca să nu fim osândiţi împreună cu lumea.

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

noi ne facem un trup, ca sfânta dragoste cea întru Hristos să lege toate sufletele noastre + dacă ne lipseşte împăcarea, atunci, de am avea mii de fapte bune, toate acelea vor fi deşarte şi zadarnice

Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi

din “Omilii la Postul Mare”, de Sfantul Ioan Gura de Aur

„ Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu,
întru Mine petrece şi Eu întru el”
(In. 6, 56)

Despre Sfânta Cină

Noi avem de gând a ne apropia de masa cea prea sfântă, care umple pe fiecare de o sfială cucernică. Să ne apropiem dară de ea cu o conştiinţă curată. Să nu fie aici vreun Iuda, care poartă în inimă înşelăciunea împotriva aproapelui său, să nu fie vreun înrăutăţit, care ascunde în sufletul său otrava prihanei.

Aici se află de faţă Însuşi Hristos, spre a găti pentru noi această masă, căci nu omul a putut să prefacă pâinea şi vinul în trupul şi în sângele lui Hristos, ci preotul stă acolo numai spre a înfăţişa pe Hristos şi a săvârşi rugăciunea; numai harul şi puterea lui Dumnezeu lucrează acea prefacere. „Acesta este trupul Meu” (Lc. 22, 19). Aşa se rosteşte cuvântul, care aduce acea prefacere. Precum glasul acela, care a zis: „Creşteţi şi vă înmulţiţi, şi umpleţi pământul” (Fac. 1, 28), deşi era numai un cuvânt, dar a trecut în faptă, şi a înmulţit omenirea, aşa şi la Cina cea Sfântă glasul acesta al lui Dumnezeu înmulţeşte harul la toţi cei ce se împărtăşesc din ea cu vrednicie.

Continue reading

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Acatistul ÎMPĂCĂRII şi IERTĂRII celor învrăjbiţi

Acatistul ÎMPĂCĂRII şi IERTĂRII celor învrăjbiţi

Alcătuit cu osteneala Ierom. Ghelasie Gheorghe şi a Fratelui Vasile Dragoş Pâslaru (actualmente Valerian Monahul, n.n.), Sfânta Mănăstire Frăsinei, 2001.

Tropar

DOAMNE IISUSE DUMNEZEULE, Cela ce ai Creat Lumea cu IUBIREA Ta, Pecetluind în noi Viaţa cea fără de moarte, pe care noi o am stricat; dar cu RUGĂCIUNILE Prea Curatei MAICII Tale şi ale Sfinţilor, nădăjduim în MILOSTIVIREA Ta, să se Mântuiască Sufletele noastre.

Condac 1

Vaiet şi amar este plânsul lui Cain care şi-a omorât pe Fratele său şi păcatul cel blestemat şi pe noi ucigaşi încearcă să ne facă: DOAMNE DUMNEZEULE, izbăveşte-mă, să nu fiu şi eu ca şi Cain, un ucigaş al Fratelui meu!

Icos 1

Pentru ce să urăsc pe Fratele (Sora) meu, pentru ce să-l duşmănesc, chiar dacă îmi stă împotrivă? Este blestemul uciderii lui Cain, ne pândeşte să ne înghită şi pe noi.

DOAMNE, izbăveşte-mă de grozavul păcat al uciderii;
DOAMNE, să mă înfricoşeze blestemul lui Cain;
DOAMNE, să aud Vaietul plânsului morţii;
DOAMNE, să mă opresc şi să iert pe Fratele meu;
DOAMNE, chiar dacă mi-a greşit, să-l iert;
DOAMNE, dacă eu i-am greşit, să mă ierte;
DOAMNE, DUMNEZEULE, izbăveşte-mă, să nu fiu şi eu ca şi Cain, un ucigaş al Fratelui meu!

Continue reading

Posted in Căsătorie | Un comentariu

persoane….

Va iert pe toti aceia care m-ati folosit, ascunși dupa o masca a bunelor intentii și a dragostei.

Va iert pe toti aceia care mi-ati luat cate ceva, fie ca au fost lucruri, vise, planuri sau oameni dragi.

Va iert pe toti aceia care m-ati mintit, care m-ati inșelat și care m-ati tradat.

Va iert pe toti aceia care pentru o perioada de timp mi-ati luat increderea și curajul de a iubi.

Va iert pe toti aceia care m-ati abandonat fara nicio explicatie, atunci cand nu ati mai avut nevoie de mine.

Va iert pe toti aceia care m-ati amagit cu promisiuni, ca mai apoi, intr-o zi sa imi luati toate visele.

Va iert pe toti aceia care m-ati parasit, uneori in cele mai grele momente ale vietii mele.

Va iert pe toti aceia care m-ati impovarat cu griji, cu regrete și cu dureri nemeritate.

Va iert pe toti aceia care ati incercat sa ma schimbati și sa imi luati libertatea de a fi eu.

Va iert pe toti aceia care mi-ati luat liniștea și care m-ati impovarat cu nopti pline de framantari și de lacrimi.

Va iert pe aceia care ati fost indiferenti la durerile mele și pe toti cei care m-ati neindreptatit.

Va iert pe toti aceia incapabili sa ma cunoașteti, care m-ati judecat dupa prejudecati proprii și m-ati denigrat.

Va iert pe aceia care ati facut din durerile și necazurile mele, bucuria voastra și motive de barfe.

Va iert, pentru ca vreau sa imi eliberez sufletul și mintea de voi. Nu sunteti demni de gandurile mele și nici nu va voi permite sa imi otraviti sufletul.

Va iert și va uit.

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Cuvant la Sfânta si Marea Luni: Tu eşti Mie totul, frate împreună moştenitor, prieten, membru

Cuvant la Sfânta si Marea Luni

din “Omilii la Postul Mare”, de Sf Ioan Gura de Aur

Cuvant
despre Evanghelia de la Matei,
care se citeşte în Sfânta si Marea Luni, la Liturghie
(Mt. 24, 3-35)

După ce Hristos a vorbit despre nenorocirea ce avea să vie asupra Ierusalimului şi despre aceea că Apostolii vor birui toate piedicile, iar Evanghelia se va predica în toată lumea, se întoarce iarăşi la descrierea ticăloşiei ce va veni peste iudei, pe când ucenicii vor predica strălucit Evanghelia în toată lumea. „Atunci cei din Iudeea să fugă la munţi”. Atunci, când ? Când acestea se vor întâmpla, când urâciunea pustiirii va fi în locul cel sfânt. El prin aceasta înţelege, oastea romană. Atunci, zice el, să fugiţi, căci nu va fi nici o nădejde de mântuire. Altădată iudeii din războaie grele se ridicaseră, ca în timpurile lui Sanherib şi ale lui Antioh. Oastea lor fusese împrăştiată, templul cucerit; însă s-au ridicat macabeii împotriva vrăjmaşului şi a urmat o deplină schimbare. Dar pentru ca ei să nu aştepte şi acum ceva asemenea, le curmă toată nădejdea. Abia viaţa singură, zice El, vor putea ei să-si mântuiască. De aceea, cei ce se vor afla pe acoperământul casei, să nu se mai pogoare în casă spre a-şi lua hainele. El prin aceasta le arată nenorocirea de care nu vor putea scăpa şi prin care oricine se  va afla acolo neapărat va pieri.

Continue reading

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu