O căsnicie e mângâiere şi liman, dacă bărbatul face voia lui Dumnezeu

chrysostom12.gif

din “Studii omiletice asupra celor trei cuvantari despre casatorie

SFANTUL IOAN GURA DE AUR

Bucuresti, 1908

Şi nu este lucru neînsemnat o căsătorie bine înfiinţată: este izvor de nenumărate rele pentru cei ce nu se folosesc de ea cum trebue.După cum femeia este un ajutor, tot aşa adesea se face şi vrăşmaş.Şi după cum căsătoria este un liman (port) tot aşa aduce şi naufragiul, nu prin firea sa, dar prin sufletul acelora care se folosesc rău de ea. Continue reading
Posted in Căsătorie, Sf.Ioan Gură de Aur | Scrie un comentariu

Cuvânt către soţ

sf-ioan-gura-de-aur-frumoasa.jpg

Nu-ti striga niciodata sotia doar pe nume, ci insoteste-l pe acesta cu cuvinte de alint, de cinstire, cu multa dragoste…

Prefer-o pe ea inaintea celorlalti in orice imprejurare, atat pentru  frumusetea, cat si pentru dicernamantul ei, si laud-o – SFANTUL IOAN GURA DE AUR 

Posted in Sf.Ioan Gură de Aur, Sfaturi, Soţ/Soţie | Scrie un comentariu

Purtarea bărbaţilor

,,Păi atunci când îl văd pe bărbat cu aurării, înfrumuseţat, cu frizura aranjată, mirosind a parfum, îmbrăcat cu haine moi şi cu mersul de femeie, luând aminte la desfătări, cum aş mai putea să-l numesc bărbat pe unul ca acesta, care şi-a trădat nobleţea firii sale şi s-a potrivit firii femeieşti? Căci dacă Pavel nu o socoteşte vrednică să se numere printre cei vii pe o femeie care face asemenea lucruri, ci o scoate din ceata celor însufleţiţi şi o aşază cu cei morţi, zicând că cea care trăieşte în desfătări este moartă (I Tim., 5, 6), cum mai poate un bărbat care face acestea să mai fie numărat în ceata bărbaţilor, de vreme ce şi o femeie care face aşa ceva a pierdut viaţa ?” (Omilia aceluiaşi, rostită în biserica Sfintei Irina, despre râvna celor prezenţi la biserică şi despre uşurătatea celor care lipsesc şi despre cântare; şi că firea nu este pricină s-o oprească pe femeie de a apuca pe calea virtuţii, în vol. Cateheze maritale, p. 77 – SFÂNTUL IOAN GURA DE AUR)
Posted in Bărbat/Femeie, Sf.Ioan Gură de Aur | Scrie un comentariu

Joi seara – Glasul 1: Mintea şi sufletul şi trupul şi restul simţurilor mele ţie ţi le încredinţez, Curată. Păzeşte-le

DSC_2861

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Joi seara – Glasul 1

[necorectat]

Canon de pocăinţă către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Andrei Criteanul

Cântarea 1, Glasul 1

Irmosul: «Cântare de biruinţă să cântăm toţi lui Dumnezeu, Cel ce a făcut minuni fără de seamă, cu braţ înalt şi a mântuit pe Israel, că S-a preaslăvit».

  Continue reading

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

DUMNEZEU doreste ca voi doi sa impartasiti toate unul cu celalalt

2289m.jpg

din “Ghid pentru dobandirea armoniei in familiile ortodoxe”
de Pr John Mack

Cand va casatoriti, DUMNEZEU doreste ca voi doi sa impartasiti toate unul cu celalalt. Continue reading

Posted in Comunicare, Căsătorie, Ghid pentru dobandirea armoniei in familiile ortodoxe, Soţ/Soţie, Voia lui Dumnezeu | Un comentariu

Şi despre femeie …

waterhouse05.jpg

,,Plină de vigoare şi de dăruire este femeia: dacă înclină către răutate, lucrează mari rele, iar dacă se apucă de virtute, mai degrabă şi-ar da sufletul decât să renunţe la râvna şi dăruirea lăuntrică [προθεσις].” (Cinci cuvântări despre Ana şi Samuel, cuvântul IV, în vol. Omilii şi cuvântări despre educaţia copiilor…, p. 63 – Sfântul ioan Gura de Aur)

Posted in Bărbat/Femeie, Sf.Ioan Gură de Aur | Scrie un comentariu

Despre comunicare

 2289m.jpg

din “Ghid pentru dobandirea armoniei in familiile ortodoxe”
de Pr John Mack

A comunica inseamna mai mult decat a vorbi. Continue reading

Posted in Comunicare, Ghid pentru dobandirea armoniei in familiile ortodoxe | Scrie un comentariu

Când soţii sunt atât de strâns legaţi unul de altul, nimic nu-i va putea mâhni în viaţa aceasta, nimic nu le va putea surpa fericirea

din Cuvinte alese

de Sfantul Ioan Gura de Aur

85. Sfaturi soţilor creştini

Spuneţi tinerei voastre soţii cu glasul cel mai gingaş din lume: “Te-am luat, scumpă copilă, ca tovarăşă a vieţii mele, te-am chemat să împărţi cu mine sarcinile cele mai cinstitoare şi mai trebuitoare, naşterea de copii, îndrumarea unei case. Ce-ţi voi cere, aşadar?” Continue reading

Posted in Sf.Ioan Gură de Aur, Soţ/Soţie | Scrie un comentariu

Despre dragoste

din  “Flori alese din invatatura Sfantului Ioan Gura de Aur”
Editura Sf Mina – Iasi, 2004

Despre dragoste

1. Dragostea este capul, rădăcina, izvorul şi mama tuturor bunurilor…Aceasta este chipul ucenicilor Domnului, trăsătura deosebită a robilor lui Dumnezeu, semnul de recunoaştere al Apostolilor „Intru aceasta vor cunoaşte toţi că sînteţi ucenicii Mei” (Ioan 13,35). In care, spune-mi? Nu în puterea de a învia morţii, de a curăţa leproşii sau de a alunga demonii…, ci „dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13,35) (Contra anomeilor despre neputinţa de a înţelege pe Dumnezeu) (Omilia 1.1 în PG 48,701-702). Continue reading

Posted in Sf.Ioan Gură de Aur | Scrie un comentariu

Despre relaţia dintre bărbat şi femeie

file0498.jpg

Cuvantari despre viata de familie
Sfântul Ioan Gură de Aur
Traducere: Pr. Marcel Hanches
Editura “Invierea”
2005


Despre relaţia dintre bărbat şi femeie

(Migne, P. G. 61,211-224)

„Vă laud pe voi că de toate ale mele vă aduceţi aminte şi după cum v-am dat predaniile aşa le ţineţi” (I Corinteni 11, 2). Continue reading

Posted in Îmbrăcăminte, Bărbat/Femeie, Cuvântări despre viaţa de familie, Căsătorie, Hristos, Responsabilitate, Sf.Ioan Gură de Aur, Soţ/Soţie, Virtute, Voia lui Dumnezeu | 3 comentarii

Marţi seara – Glasul al 6-lea: Hristos este puterea mea

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

ceahlau

Marţi seara

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

 Facere a Sfântului Teofan Graptul, Episcopul Niceei

Cum se vede în următoarele tropare ale Maicii Domnului

Cântarea 1. Glasul al 6-lea Irmosul:

«Ca pe uscat umblând Israel cu picioarele prin adânc, pe Faraon prigonitorul văzându-l înecat, striga: Să cântăm lui Dumnezeu cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Pe uşa cea curată şi neumblată, pe locaşul curăţiei, pe cea fru­moasă între femei, pe Sfânta Stăpână, cu sfinte cântări să o slăvim.

Continue reading

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Luni seara – Glasul al 6-lea: întăreşte, Doamne, inima mea care se clatină

10414899_751859728187950_7834762525868726871_n

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Luni seara – Glasul al 6-lea

Canonul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Andrei Criteanul

Al căruia acrostih este

Ne vindecăm iarăşi pentru plânsul cel bun

Cântarea 1.

Glasul al 6-lea

Irmosul:

«Ajutător şi acoperitor S-a făcut mie spre mântuire; Acesta este Dumnezeul meu şi-L voi slăvi pe El, Dumnezeul Părintelui meu, şi-L voi înălţa pe El, căci cu slavă S-a preaslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Continue reading

Posted in Căsătorie | Un comentariu

Duminică seara – Glasul al 6-lea: Frica împresoară sufletul meu

toate

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Duminică seara – Glasul al 6-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Cu foarte multă străpungere… Facere a Sfântului loan al Evhaitelor

Cântarea 1. Glasul al 6-lea

Irmosul: «Ca pe uscat umblând Israel cu picioarele prin adânc, pe Faraon prigonitorul văzându-l înecat, striga: Să cântăm lui Dumnezeu cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi Continue reading

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Duminica 7 dupa Rusalii

healing_of_the_blind_man_jekel1.jpg

Duminica  7  dupa Rusalii

Apostolul

Romani 15, 1-7

1. Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi şi să nu căutăm plăcerea noastră.
2. Ci fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său, la ce este bine, spre zidire.
3. Că şi Hristos n-a căutat plăcerea Sa, ci, precum este scris: “Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine, au căzut asupra Mea”.
4. Căci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris spre învăţătura noastră, ca prin răbdarea şi mângâierea, care vin din Scripturi, să avem nădejde.
5. Iar Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alţii, după Iisus Hristos,
6. Pentru ca toţi laolaltă şi cu o singură gură să slăviţi pe Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos.
7. De aceea, primiţi-vă unii pe alţii, precum şi Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu.
8. Căci spun: Că Hristos S-a făcut slujitor al tăierii împrejur pentru adevărul lui Dumnezeu, ca să întărească făgăduinţele date părinţilor,
9. Iar neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru mila Lui, precum este scris: “Pentru aceasta Te voi lăuda între neamuri şi voi cânta numele Tău”.
10. Şi iarăşi zice Scriptura: “Veseliţi-vă, neamuri, cu poporul Lui”.
11. Şi iarăşi: “Lăudaţi pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L pe El toate popoarele”.
12. Şi iarăşi Isaia zice: “Şi Se va arăta rădăcina lui Iesei, Cel care Se ridică să domnească peste neamuri; întru Acela neamurile vor nădăjdui”.
13. Iar Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi de toată bucuria şi pacea în credinţă, ca să prisosească nădejdea voastră, prin puterea Duhului Sfânt.
14. Şi, fraţii mei, sunt încredinţat eu însumi despre voi, că şi voi sunteţi plini de bunătate, plini de toată cunoştinţa, putând să vă povăţuiţi unii pe alţii.
15. Şi v-am scris, fraţilor, mai cu îndrăzneală, în parte, ca să vă amintesc despre harul ce mi-a fost dat de Dumnezeu,

Evanghelia

Matei 9, 27-35

Vindecarea a doi orbi si a unui mut din Capernaum

27. Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David.
28. După ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne!
29. Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: După credinţa voastră, fie vouă!
30. Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie.
31. Iar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela.
32. Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon.
33. Şi fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa în Israel.
34. Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni.
35. Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor.

PREDICI SI OMILII 

SFANTUL IOAN GURA DE AUR – Dreapta şi reaua întrebuinţare a limbii

NICOLAE STEINHARDT – CE-I CREDINŢĂ, CE-I NECREDINŢĂ?

SFANTUL TEOFAN ZAVORATUL – Dumnezeu este pretutindeni, cuprinde şi ţine toate şi Se sălăşluieşte cu plăcere în sufle¬tele omeneşti; dar intră în ele nu cu sila, deşi este Atotputernic, ci chemându-le, căci nu voieşte să strice stăpânirea pe care i-a dat-o omului asupra voinţei sale.

PR. TEOFIL PARAIAN – De la cunoscători la martori ai Domnului Hristos

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Duminica 7 dupa Rusalii_CE-I CREDINŢĂ, CE-I NECREDINŢĂ?

Originally posted on Părintele Nicolae Steinhardt:

Din „Dăruind vei dobândi”
Nicolae Steinhardt

CE-I CREDINŢĂ, CE-I NECREDINŢĂ?

Matei 9, 27-35

Din textul acesta evanghelic se desprind, cred, patru idei principale:

1. Punerea la probă a credinţei;

2. Însăşi problema credinţei; ce-i credinţa, ce-i necredinţa?;

3. Porunca   ne-vestirii    minunilor,    singura    poruncă dumnezeiască pe care suntem încuviinţaţi (de nu şi obligaţi) să nu o luăm în seamă, să o călcăm;

4. Problema răutăţii absolute, a răutăţii îndârjite, împietrite, ferecate în sine.

Reluând:

View original 1,756 more words

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Sâmbătă seara – Glasul al 6-lea: Ştii, prealăudată Maică a Dumnezeului celui viu, multa du­rere a inimii mele, pentru aceea, cu dumnezeiasca ta milă, încinge-mă cu haina bucuriei

stanile

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Glasul al 6-lea

Sâmbătă seara – Glasul al 6-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a lui ManuiI, marele retor

Al cărui acrostih: «Primeşte, Curată, tânguirea sufletului meu»

Cântarea 1. Glasul al 6-lea Irmosul:

«Pe Cel ce oarecând a acoperit cu valul mării pe prigonitorul tiran, sub pământ L-au îngropat fiii celor mântuiţi; iar noi cu fecioarele să cântăm Domnului, căci cu slavă S-a preaslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Ştii, prealăudată Maică a Dumnezeului celui viu, multa du­rere a inimii mele, pentru aceea, cu dumnezeiasca ta milă, încinge-mă cu haina bucuriei, ca să te măresc pe tine, cea cu adevărat preaslăvită. Continue reading

Posted in Căsătorie | Scrie un comentariu

Ai văzut măiestria lui Dumnezeu?

din “Scrisori catre Cuvioasa Olimpiada diaconita”

de Sfantul Ioan Gura de Aur

Ai văzut măiestria lui Dumnezeu?

Ai văzut înţelepciunea Lui?

Ai văzut minunea Lui? Ai văzut iubirea Lui de oameni şi purtarea Lui de grijă?

Nu te tulbura, dar, nu te nelinişti, ci continuă să mulţumeşti mereu lui Dumnezeu pentru toate, să-L slăveşti, să-L rogi, să-I ceri. De se năpustesc asupra-ţi mii de tulburări şi mii de necazuri, de vin în faţa ta furtuni, nimic să nu te tulbure. Dumnezeu iese întru întâmpinarea noastră chiar când totul ne duce la pieire.

Dumnezeu poate să scoale şi pe cei căzuţi, poate să întoarcă şi pe cei rătăciţi, poate să îndrepte pe cei ce se poticnesc, poate să scape de păcate pe cei se sunt plini de mii şi mii de păcate, poate să facă drepţi, poate să dea viaţă celor morti, poate să facă mai strălucitoare pe cele dărâmate, poate să înnoiască pe cele învechite.

Dacă aduce la existenţă pe cele ce nu sunt, dacă dăruieşte fiinţa celor ce nicicând n-au fiinţa, apoi cu mult mai mult va îndrepta pe cele ce sunt şi-au fost.

Aşa s-a urzit Biserica: prin încercări şi vremi de nelinişte; cei care se poticniseră mai înainte s-au îndreptat mai târziu; cei care s-au rătăcit s-au întors pe drumul cel bun, iar cele ce fuseseră dărâmate s-au zidit mai măreţ. De aceea când Pavel a cerut lui Dumnezeu să predice cuvântul în tihnă, Atotînţeleptul şi Atotpriceputul Dumnezeu nu i-a făcut pe placul ucenicului, cu toate desele lui rugăciuni, nu a îngăduit, ci a zis: „Destul îţi este harul Meu; căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune”.

Posted in Sf.Ioan Gură de Aur | 2 comentarii

Da sfatul tau, dar hotararea sa fie a barbatului. Caci pentru barbatul intristat limanul cel mai bun e sotia

imagine1Olympiada[1]

Către Olimpiada

Sfantul Grigorie din Nazianz
POEM-INDEMN CATRE OLIMPIADA
[Carmina II, 2, 6]

din “Scrisori catre Olimpiada diaconita”, Sfantul Ioan Gura de Aur

Copilul meu, acest dar iti trimit
eu, Grigorie: indemnul unui parinte este darul cel mai bun. Nu aurul amestecat cu pietre pretioase,
podoaba femeilor nobile, Olimpiada, nici culorile
sa nu impodobeasca un chip imparatesc cu rusinoasa gratie, fiindca ele aduc peste chip un chip ce duce la pierzanie.

Iar vesmintele de purpura, aurite,stralucitoare si sclipitoare, sa fie pentru cele carora nu le ajunge slava unei vieti
chiar si pentru ochii inchisi. Purtarea este cea mai aleasa floare, infipta in pamant, nezdruncinata, pentru cea cu buna faima. Cinsteste intai de toate pe Dumnezeu, apoi pe sotul tau,
ochiul vietii tale, arbitrul sfatului tau,

pe care singur sa-1 iubesti, caruia singur sa-i incalzesti inima;
cu atat mai mult cu cat el insusi te iubeste cu doruri line, avand o afectiune neimpartita, sub lanturile acelorasi sentimente.
Indrazneala sa nu ai atat cat sa urmeze de aici pofta barbatului, ci cat se cuvine, fiindca exista o saturare de toate.
Exista o saturare a tuturor, dar pofta nesaturata e mai buna.
Femeie fiind, nu te impinge spre infumurare barbateasca.
Nu-ti afirma peste tot neamul nobil, nici nu te trufi cu eleganta vesmintelor,
nici cu intelepciunea: caci intelepciunea sta in a te supune asezamintelor conjugale. Continue reading

Posted in Sfaturi, Soţ/Soţie | 7 comentarii

Despre deprimare cu Sfântul Ioan Gură de Aur

imagine_simplu

SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR – DEPRIMAREA (remedii)

„Dar cu cât mai năprasnică e furtuna, cu atât mai mare e şi premiul, dacă o vei suporta necontenit cu mulţumire şi cu curajul cuvenit, cum o şi suportaţi. Fiindcă atunci când suflă un vânt puternic, dacă ridică pânzele peste măsură, cârmacii răstoarnă barca; dar dacă o fac cu măsură şi cum se cuvine, conduc cu multă siguranţă. Continue reading

Posted in Sf.Ioan Gură de Aur | Scrie un comentariu

Se căsătoreşte Olimpiada

img2

din “Vulturul ranit – Viata Sf Grigorie Teologul”

de Stelianos Papadopoulos

Editura Bizantina


Se căsătoreşte Olimpiada

Asemenea probleme erau obişnuite. Se întrista şi făcea tot ce-i stătea în putinţă. Se mai petreceau, însă, şi lucruri plăcute. La Constantinopol, la conacul lui Avlavie, trăia mica Olimpiada, fiică a preabogatului Seleucie şi a Alexandrei. Părinţii îi muriseră devreme iar tutorele Olimpiadei, Vitalian, încredinţase copila Teodosiei, soţia lui Avlavie, adică surorii înţeleptului episcop Amfilohie al Iconiului, verişoară primară a lui Grigorie. Continue reading

Posted in Căsătorie | 4 comentarii