Canon de rugăciune la Praznicul Înainteprăznuirii Adormirii Maicii Domnului

Tropar la Praznicul Înainteprăznuirii Adormirii Maicii Domnului, glasul al 4-lea:

Popoare, înainte dănțuiți, din mâini bătând cu credință și cu dragoste vă adunați astăzi bucurându-vă și luminat cântați toți cu veselie. Că Maica lui Dumnezeu urmează să treacă de la cele pământești la cele de sus cu preamărire. Pe aceea cu cântări pururea să o mărim că este Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Să cântăm Domnului, Cel Ce a povățuit pe poporul Său prin Marea Roșie, cântare de biruință, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Adormirea Maicii Domnului

 

Luca 10, 38-42; 11, 27-28

Şi pe când mergeau ei, El a intrat într-un sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-a primit în casa ei. Şi ea avea o soră ce se numea Maria, care, aşezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Şi, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijeşti şi pentru multe te sileşti; Dar un lucru trebuie: căci Maria partea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea.

 

Şi când zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc.

Troparul praznicului, glasul I

Întru naştere Fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu Născătoare.. Mutatu-te-ai la viaţă fiind Maica Vieţii, şi cu rugîciunile Tale izbăveşti din moarte sufletele noastre.

Condacul praznicului, glasul al II-lea

Pe Născătoarea de Dumnezeu cea întru rugăciuni şi întru folosinţe neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul şi moartea nu au ţinut-o. Căci ca pe Maica Vieţii , la viaţă a mutat-o Cel ce S-a sălăşluit în pântecele Ei cel fecioresc.

Sfântul Grigorie Palama

Căci tu eşti lăcaş a toate harurile şi plinirea a toată bunătatea şi toată frumuseţea, chip şi icoană însufleţită a tot binele şi a toată bunătatea, ca una care singură te-ai învrednicit a primi întru tine harurile Duhului Sfânt.

Sfântul Nicolae Cabasila

Dar tu eşti tot binele pe care-l cunoaştem în această viaţă şi pe care îl puteam cunoaşte după plecarea noastră din cele de jos. Tu însăţi eşti cea care ai început pentru ceilalţi şi fericirea şi sfinţenia.

Sfântul Maxim Mărturisitorul

„Binecuvântează-mă, Doamne, cu dreapta Ta şi binecuvântează pe toţi cei ce Te slăvesc şi pomenesc Numele Tău şi Îţi aduc toate rugăciunile şi cererile lor!”

Sfântul Nicolae Velimirovici

Apă vie din inima ta va curge, Preacurată Fecioară,
Ca cei însetaţi pre Hristos să Il bea

Părintele Nicolae Steinhardt

Maica Domnului reprezintă în cer dulceaţa feminină şi nemărginita dragoste maternă.

Părintele Teofil Pârâian

De la ea ne-au rămas puţine cuvinte, dar foarte importante. In afară de cuvintele pe care le-a spus la Bunavestire: ,,Cum va fi mie aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?” (Luca l ,35) şi „Iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău ” (Le. 1,38), mai cunoaştem nişte cuvinte de preamărire a lui Dumnezeu spuse de Maica Domnului la vizita pe care i-a făcut-o Sfintei Elisabeta, când Sfânta Rlisabcta a numit-o pe Maica Domnului „maica Domnului meu ” (Luca l, 44). Apoi, ştim cuvintele pe care le-a spus la nunta din Cana Galileii:, ,Faceţi cum vă va spune El” (In. 2, 5) şi nişte cuvinte de mijlocire către Domnul Hristos, şi anume „ Nu mai au vin ” (In.2,3).

Părintele Ilarion Felea

În sufletele tuturor oamenilor zace, ascuns şi nelămurit, un dor de mai bine. Năzuim cu toţii spre ceva, căutăm o comoară ce ni se pare că am pierdut-o. Alergăm după un ideal care ne cheamă în chip negrăit; alergăm, ne zbuciumăm, dorim un bun suprem, fericirea veşnică în sânul împărăţiei lui Dumnezeu.

Alexis Kniazev

Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni neadormită şi întru folosinţe nădejdea cea neschimbată, mormîntul şi moartea nu o au ţinut, căci pe Maica Vieţii la viaţă o a mutat, Cel ce s-a sălăşluit în pîntecele ei cel pururea feciorelnic

Canon de rugăciune la Praznicul Adormirii Maicii Domnului (1)

Canon de rugăciune la Praznicul Adormirii Maicii Domnului (2)

Acatistul Adormirii Maicii Domnul

 

Publicat în Sărbători | Lasă un comentariu

Sfântul Ierarh Nifon

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Marţi seara – Glasul al 8-lea: dăruieşte putere şi izbăvire tuturor celor necăjiţi şi întristaţi

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Marţi seara – Glasul al 8-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Mitrofan al Smirnei

Al căreia acrostih este «Acum a opta cântare cânt ţie, a lui Mitrofan»

Cântarea 1. Glasul al 8-lea Irmosul:

«Apa trecând-o ca pe uscat Israel, şi din robia Egiptului scă­pând, striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm».

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Izvor de rugăciuni cunoscându-te toţi, izvorând credincioşilor întărire sufletelor şi trupurilor, Născătoare de Dumnezeu, neîn­cetat te slăvim.

Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Luni seara – Glasul al 8-lea: să mă bucur, veselindu-mă de acestea toate

20

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Luni seara – Glasul al 8-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Facere a Sfântului Andrei Criteanul

Al căreia acrostih este: «Plânsul este pentru muritori har de la Dumnezeu»

Cântarea 1. Glasul al 8-lea Irmosul:

«Apa trecând-o ca pe uscat Israel, şi din robia Egiptului scăpând, striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Maica lui Dumnezeu, dă-mi viaţă de tânguire, strâmtă şi amară şi plină de lacrimi, ca să îmi spăl întinăciunea mea şi să mă înfăţişez curat înaintea Judecătorului. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Duminică seara – Glasul al 8-lea: Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu, bucuria mea

EF323139-B355-4F7B-A8F5-A5C6DD8182D4

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului


Editura Doxologia

Duminică seara – Glasul al 8-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Teofan al Niceei, Graptul

Cum se vede în următoarele tropare ale Născătoarei

Cântarea 1. Glasul al 8-lea Irmosul:

«Pe Faraon, cel ce era purtat în carele de război, l-a cufun­dat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de demult, lovind în chipul Crucii şi despărţind marea. Şi pe Israel cel fugărit, care mergea pe picioare, l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu».

Din buze necurate, primeşte laudă, Preanevinovată, cum a primit mai înainte Fiul tău şi Domnul Dumnezeul meu cei doi bani ai văduvei şi dezlegare datoriilor dă-mi mie, ca după datorie să te cinstesc pe tine. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Sâmbătă seara – Glasul al 8-lea : Strălucească acum asupra mea negrăită milostivirea ta

51

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editur Doxologia

Glasul al 8-lea

Sâmbătă seara

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Cuviosului Nicolae Cataschepinul

Cum se vede la următoarele tropare ale Născătoarei

Cântarea 1. Glasul al 8-lea Irmosul:

«Pe Faraon cel ce era purtat în carele de război, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de demult, lovind în chipul Crucii şi despărţind marea. Şi pe Israel cel fugărit, care mergea pe picioare, l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | 1 comentariu

Vineri seara – Glasul al 7-lea: care ai tors în minte adâncul înţelesurilor Duhului Sfânt

DSC_3022

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului


Editura Doxologia

Vineri seara- Glasul al 7-lea

 

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Ioan Damaschinul

Cântarea 1. Glasul al 7-lea Irmosul:

«Lui Dumnezeu, Cel ce a ajutat lui Moise în Egipt de a scos pe Israel şi a scufundat pe Faraon în marea Roşie, cântare de biruinţă să-I cântăm că S-a preaslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Cu dumnezeiască lumina ta, Preabună, luminează cugetele mele, ca să strig ţie cu credinţă cântare de mulţumire, Marie mult lăudată. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Acatistul Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla

Acatistul Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. alcătuit de Părintele Ghelasie

prăznuire, 7 august

Tropar (glas 8)

„Cele  pământeşti  părăsind  şi  jugul  cel  aspru  al  pustniciei  în peşterile  Schitului  Sihla  asupra  ta  luând,  te-ai  făcut  mireasa  lui Hristos,  fericită  Teodora.  Cu  Rugăciunea  pe  Îngeri  ajungând,  cu postul şi lacrimile pe diavoli arzând, ai biruit slăbiciunea firii ome-neşti şi pe  mulţi sihaştri din Carpaţi întrecând la cele Cereşti te-ai mutat,  lăsându-ne  nouă  mângâiere  peştera  şi  pilda  vieţuirii.  Sfântă Preacuvioasă  Maică  Teodora,  Roagă-te  să  se  Mântuiască  sufletele noastre”.

Condacul 1

Celei  Alese  din  Pământul  Strămoşesc  să  fii  Strălucirea  CREDINŢEI Celei Mari, şi noi îţi aducem Cinstirea Inimii noastre, Ţie, care eşti „FLOAREA de Munte” ÎNCHINATĂ Lui HRISTOS: Bucură-te,  Sfântă  Maică  Teodora,  Pământeana  cu  Chipul cel CUVIOS!

Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Acatistul Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla

sf_teodora_de_la_sihla_dox

Acatistul Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla

Condac 1:

Veniți, toți cei iubitori de Hristos, cu credință și cu evlavie la pomenirea Cuvioasei Maicii noastre Teodora, care în pustia Sihlei în mari nevoințe a petrecut și lumină sihaștrilor s-a făcut. Cu laude să slăvim pe Dumnezeu și să cinstim pe cuvioșii Lui, zicând: Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare!

Icos 1:

Îngerească râvnă din tinerețe având, Teodora, părinții și familia părăsind, departe de lume ai fugit și lui Hristos Dumnezeu cu mare evlavie ai slujit. Pentru care noi, smeriții, cu laude te cinstim:
Bucură-te, mlădiță sfântă care prin Sfântul Botez în Hristos te-ai altoit;
Bucură-te, Cuvioasă Teodora, care din copilărie lui Hristos Dumnezeu ai slujit;
Bucură-te, căci glasul Evangheliei Lui ai ascultat;
Bucură-te, că pentru dragostea Lui de lume te-ai depărtat;
Bucură-te, că slava veacului de acum ai trecut-o cu vederea;
Bucură-te, că spre slava lui Hristos ai alergat cu toată puterea;
Bucură-te, că necazurile veacului de acum pe tine nu te-au împiedicat;
Bucură-te, slugă credincioasă a Marelui Împărat;
Bucură-te, mlădiță tânără, cu rod preafrumos;
Bucură-te, mielușea blândă a lui Hristos;
Bucură-te, că poruncilor Evangheliei lui Hristos ai fost ascultătoare;
Bucură-te, a sfinților pustnici vrednică următoare;
Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare.

Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | 1 comentariu

Joi seara – Glasul al 7-lea: toate câte am cerut, Preabună, dăruieşte-mi mie

111

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului


Editura Doxologia

Joi seara – Glasul al 7-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Ioan al Evhaitelor

Cântarea 1. Glasul al 7-lea Irmosul:

«Cu voia Ta, Doamne, întru învârtoşarea pământului s-a schimbat firea apelor cea mai lesne curgătoare; pentru aceasta, neudat trecând Israel cu picioarele, cântă ţie cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Nona

Sinaxar 5 August

Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Nona, mama sfântului Grigorie cuvântatorul de Dumnezeu, care cu pace s-a savârsit.

Originara din Capadocia si crescuta în credinta ortodoxa, sfânta Nona s-a casatorit cu Grogorie, magistrat din Nazianz si membru al unei secte din acea vreme. Prin rabdare si rugaciune ea a reusit sa-l converteasca pe barbatul ei la credinta ortodoxa, dupa care acesta a devenit episcop al orasului, timp de 45 de ani. Din aceasta casatorie li s-au nascut trei copii: sfânta Gorgonia (praznuita la 23 februarie), sfântul Cezarie (praznuit la 9 martie) si mai ales sfântul Grigorie Teologul (praznuit la 25 ianuarie), care i-a fost daruit de Dumnezeu în raspuns la rugaciunile ei. Continuă lectura

Publicat în Sfinţi căsătoriţi | Lasă un comentariu

Canon de rugăciune la Praznicul Schimbării la Faţă a Domnului (1)

Schimbarea_la_fata_Telita

Troparul Schimbării la Faţă a Domnului, glasul al 7-lea:

Schimbatu-Te-ai la Faţă în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor Tăi Slava Ta, pe cât li se putea. Strălucească şi nouă, păcătoşilor, lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă Ţie.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Cetele israeliteneşti, cu picioare neudate trecând Marea Roşie şi în adâncul cel umed pe călăreţii vrăjmaşi voievozi văzându-i cufundaţi, cu bucurie au cântat: să cântăm Dumnezeului nostru că S-a preaslăvit. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Canon de rugăciune la Praznicul Schimbării la Faţă a Domnului (2)

Troparul Schimbării la Faţă a Domnului, glasul al 7-lea:

Schimbatu-Te-ai la Faţă în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor Tăi Slava Ta, pe cât li se putea. Strălucească şi nouă, păcătoşilor, lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă Ţie.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând israeliteanul, grăia: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Canon de rugăciune la Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului

Tropar la Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului, glasul al 4-lea:

Schimbarea la Faţă a lui Hristos mai înainte să o întâmpinăm, luminat praznuind cele mai înainte de prăznuire, credincioşilor şi să strigăm: sosit-a ziua dumnezeieştii veselii; Stăpânul se suie în Muntele Taborului, Frumuseţea Dumnezeirii Sale să o strălucească.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împăratesei Maice; şi mă voi arăta luminat praznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

recomandare

https://www.librarie.net/p/288894/canoane-la-dumnezeiasca-schimbare-la-fata-a-mantuitorului/nia=355

116869524_643672453022685_7310886800189638658_n

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

SFÂNTA SCHIMBARE LA FAȚĂ A DOMNULUI

Schimbarea_la_fata_Telita

ÎN ŞASE ZİLE ALE LUNİİ AUGUST, SFÂNTA BİSERİCĂ PRĂZNUİEŞTE SFÂNTA SCHIMBARE LA FAȚĂ A DOMNULUI, DUMNEZEULUI ŞI MÂNTUİTORULUİ nostru İİSUS HRISTOS

din Marele Sinaxar               

                Sfânta Schimbare la Faţă („metamorphosis”) de fapt s-a petrecut în februarie, cu patruzecі de zіle înaіnte de Patіmă. Dacă am fі prăznuіt această sărbătoare la vremea respectіvă, ar fi fost nevoie să o sărbătorim în timpul Postului Mare, iar atunci  – potrivit obiceiului –  un astfel de praznic ar ține opt zile. Aşa că praznicul a fost mutat de către Părinții Bisericii în luna August din următoarele pricini: de vreme ce Schimbarea la Față a avut loc cu patruzeci de zile înainte de Patimă şi de Cruce, alegând a şasea zi a lunii August ar fi cu patruzeci de zile înainte de Praznicul Înălțării Preacinstitei Cruci, sărbătorit de Biserică în a patrusprezecea zi a lunii Septembrie. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Canon la Schimbarea la Față a Mântuitorului

Schimbarea_la_fata_Telita

http://www.parohiacopou.ro/schimbatu-te-ai-la-fata-munte-hristoase-dumnezeule

Canon la Schimbarea la Față a Mântuitorului, Glasul I
Facere a lui Matei Kamariotis (1400-1489)
Cântarea 1
Irmosul: Hristos se naște…

Hristos în muntele Tabor urcă schimbându-Se la față înaintea cuvioșilor ucenici, arătând strălucirea feței și culoarea veșmintelor fulgerând mai albă decât zăpada. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Hozevitul

Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Hozevitul, alcătuit de Părintele Ghelasie

prăznuire, 5 august

După obişnuitul început se zice:

Tropar (glas 1)

„Pe tine, Sfinte Părinte, te cinstim, căci lăsând lumea şi patria  ta ai luat Crucea, urmând  lui HRISTOS, şi în  Valea Iordanului, în  peşteră  pustnicească,  la  Hozeva,  nevoindu-te,  te-ai  mutat  la  Cel  dorit.  Pentru  aceasta,  împreună  cu  Îngerii  se  bucură, Preacuvioase  Părinte Ioane, duhul tău”.

Tropar (glas 1)

Lăsând lumea ai  luat CRUCEA URMÂND Lui HRISTOS, că  şi în pustnicie, în Hozeva, te-ai nevoit, ca să găseşti pe Cel DORIT,  Căruia  Roagă-te  şi  pentru  noi,  să  ne  DĂRUIASCĂ  Pace  şi  Mare Milă.

Condacul 1

Chipul  CUVIOŞIEI  este  Marea  Taină  a  Îngerescului  Chip Pământesc,  Lumea  şi  DUMNEZEU  care  în  CHIPUL  RAIULUI  se UNESC  şi  pe  HRISTOS  ÎNTRUPEAZĂ  şi  CHIPUL  ÎMPLINIRII săvârşesc. ASEMĂNAREA acestuia şi tu fiind, cu Cinstire, Cântăm: Bucură-te,   Sfinte   Ioane   Hozevitul,   ROMÂNUL   cel   cu Chipul Sfinţilor CUVIOŞI!

Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Miercuri seara – Glasul al 7-lea: Gura mişcându-şi spre laudă Proorocul, şi-a umplut-o de Duhul

46

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

Editura Doxologia

Miercuri seara – Glasul al 7-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Andrei Criteanul

Cântarea 1. Glasul al 7-lea Irmosul:

«Cu voia Ta, Doamne, întru învârtoşarea pământului s-a schimbat firea apelor cea mai lesne curgătoare; pentru aceasta, neudat trecând Israel cu picioarele, cântă tie cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Marţi seara – Glasul al 7-lea: Auzit-am taina rânduielii Tale, Hristoase

0062

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

Editura Doxologia

Marţi seara – Glasul al 7-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Mitrofan al Smirnei

Al căruia acrostih este: «Pe Stăpâna tuturor o binecuvintez acum de şapte ori»

Cântarea 1. Glasul al 7-lea Irmosul:

«Cu voia Ta, Doamne, întru învârtoşarea pământului s-a schimbat firea apelor cea mai lesne curgătoare; pentru aceasta, neudat trecând Israel cu picioarele, cântă ţie cântare de biruinţă».

Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | 1 comentariu

recomandări

https://www.librarie.net/p/381431/p-s-b-vol-18-omilii-la-evanghelia-dupa-ioan-volumul-2/nia=355

https://www.librarie.net/p/279723/p-s-b-vol-xv-omilii-la-evanghelia-dupa-ioan-volumul-i/nia=355

116694348_704952663414699_6752966080342851430_n

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Luni seara – Glasul al 7-lea: îndrăgostit de bună cuviinţa ta

IMG_3346

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

 

Editura Doxologia

Luni seara – Glasul al 7-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a lui Clement

Cum se vede în următoarele tropare ale Născătoarei

Cântarea 1. Glasul al 7-lea

Irmosul: «Lui Dumnezeu Celui ce a ajutat lui Moise în Egipt de a scos pe Israel şi a scufundat pe Faraon în marea Roşie, cântare de biruinţă să-I cântăm că S-a preaslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Sâmbătă seara – Glasul al 7-lea: şi opreşti bolile şi dai veselie celor ce te laudă pe tine

Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Sâmbătă seara – Glasul al 7-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Ioan al Evhaitelor

[mai tre corectat]

Cântarea 1. Glasul al 7-lea

Irmosul: «Cu voia Ta, Doamne, întru învârtoşarea pământului s-a schimbat firea apelor cea mai lesne curgătoare; pentru aceasta, neudat trecând Israel cu picioarele, cântă ţie cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Prihană nu este întru tine, Preanevinovată Fecioară. Fru­moasă şi cu totul Iară nici o pată eşti, Stăpână, precum a zis oarecând Solomon, cântându-te în Cântarea Cântărilor, cea aproape de Făcătorul tău.

Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Comentarii la Cartea Cântarea Cântărilor – 8

CAPITOLUL 8

1: O, tu, de mi-ai fi fost un frate

hrănit la sânul maicii mele,

să te sărut în văzul tuturor

şi nimeni să mă poată defăima!

O, tude mi-ai fi fost un frate: „Kaahprecum un frate. În Septuaginta fără ka (precum). Acest vers accentuează încă o dată dragostea curată. Dorinţa fetei este ca mirele să-l poată avea ca frate, de a-i fi mereu aproape fără eros”[1].

„Theodoret al Cyrului (Interpretatio) porneşte în explicarea acestui verset de la faptul că fratele şi sora împart ceva în comun. Ceea ce împart ei în acest caz este darul Duhului Sfânt, pe care credinciosul îl primeşte la botez. Pentru a demonstra legătura de frate şi soră dintre El şi om, Hristos, în dragostea Sa, luând natura umană, a dorit să fie hrănit la aceiaşi sâni cu omul. ♦ Pentru Beda Venerabilul (Expositio) cei care vorbesc aici sunt credincioşii din Vechiul Testament. Ei doresc să-L vadă pe Hristos întrupat şi să audă cuvintele adresate ucenicilor, adică să vadă lucrurile pe care le-au profeţit devenind realitate în persoana lui Hristos. Mama nu se referă la Fecioara Maria, ci la natura umană, mama tuturor. ♦ Honorius din Autun (Expositio) vede în acest verset o prefigurare a bucuriei şi a fericirii din viaţa viitoare. Acolo mireasa Îl va vedea pe Hristos ca frate al ei, care a făcut-o soră, moştenitoare împreună cu El a Împărăţiei. Biserica Îl va vedea înlăuntrul slavei pe Fratele ei, pe care L-a văzut doar afară, în trup uman. Acolo, ea, care a fost aici obiect al dispreţului din partea oamenilor, va fi egală cu îngerii. ♦ Unii au identificat mama cu Înţelepciunea veşnică, iar hrănirea la sânii mamei, ca o experimentare a lucrurilor cereşti prin Vechiul şi Noul Testament. O altă explicaţie a fost că mama este Ierusalimul ceresc, iar sânii ei reprezintă vinul cel nou pe care Hristos a promis că îl va bea cu noi în Împărăţia cerurilor; această dorinţă este aşadar o rugăciune pentru grăbirea celei de-a doua veniri”[2]. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Comentarii la Cartea Cântarea Cântărilor – 7

 

CAPITOLUL 7

1a: – Întoarce-te, te-ntoarce, Sulamito,

întoarce-te, ca noi să te privim!

Ce oare veţi vedea la Sulamita

când vine dănţuind cu două cete?

Sulamita. Asupra acestui nume (citit uneori ca Sunamita) s-au făcut foarte multe speculaţii, dintre care cea mai apropiată de adevăr pare aceea care-i atribuie o formă feminină a numelui lui Solomon, adică, într-un fel, aceea care oferă (sau aducepace[1]dănţuind cu două cete: Sulamita este invocată şi aşteptată ca o dansatoare care, potrivit unor obiceiuri orientale, îşi unduieşte graţiile în fruntea a două cete lăturalnice. Întrebarea (incertă ca obârşie) provoacă descrierea care urmează, în care corpul Sulamitei e prezentat de jos în sus, de la picioare la cap”[2]. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Comentarii la Cartea Cântarea Cântărilor – 6

CAPITOLUL 6

 

1: – Und-ţi-a plecat iubitul,

o, tu, cea mai frumoasă-ntre femei,

frăţânul tău încotro s-a-ndreptat

să-l căutăm cu tine laolaltă?

„Visul s-a terminat; ceea ce în vis apare devine realitate. Apar crinii, balsamurile, grădina. Această strofă pare un intermezzo; unii socot aceasta o strofă de legătură între două poezii diferite. Însă începând un capitol nou, întrebarea din partea fiicelor Ierusalimului primeşte o semnificaţie mai adâncă prin răspunsul ce urmează”[1]. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Ciornă autComentarii la Cartea Cântarea Cântărilor – 5

CAPITOLUL 5

1: – Intrat-am în grădina mea,

o, sora mea, mireasa mea,

şi smirna mi-am cules-o cu aromele,

mâncat-am pâinea mea cu mierea mea

şi vinul meu mi l-am băut

şi laptele, al meu.

(Mâncaţi, prieteni, luaţi şi beţi

şi îmbătaţi-vă, fârtaţi!…)

Intrat-am în grădina mea: Iubitul anticipează, prin vis şi dorinţă, consumarea nupţiilor”[1]Aplicate Mirelui Hristos, versurile capătă de îndată alt accent, unirea prin nuntă cu mireasa trecând întâi prin moarte: „Despre această grădină a Golgotei[2] – căci era o grădină locul în care a fost răstignit – am vorbit mai dinainte miresei Mele în Cântarea Cântărilor şi i-am spus: Am intrat în grădina Mea, sora Mea mireasă! – Şi ce iei de acolo?  – Am cules smirna mea. În adevăr, Domnul a băut vin amestecat cu smirnă şi oţet[3]. După ce le-a luat pe acestea a spus: Săvârşitu-s-a! Taina s-a împlinit”[4]. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Comentarii la Cântarea Cântărilor – IV: Tu inima din mine mi-ai robit-o

aaa

Preluat de AICI

Comentarii la Cântarea Cântărilor – 4

CAPITOLUL 4

1: – Vezi tu, iubito, cât eşti de frumoasă?
Frumoasă-mi eşti

cu ochii tăi ca două porumbiţe

sub vălul tău de nuntă,

cu părul tău ca un ciopor de capre

mijind, şerpuitor, pe Galaad; Continuă lectura

Publicat în Cântarea Cântărilor | 1 comentariu

IUBIREA ŞI TAINA IUBIRII

din „Taina iubirii” , Paul Evdokimov

LINIILE ARMONICE ALE IUBIRII

Oblomov, eroul romancierului rus Goncearov, întrebat „Ce faci în viaţă?”, răspunde, uimit şi chiar ofensat de o asemenea întrebare: „Cum ce fac?! O iubesc pe Olga!…” Iată o fulgerătoare evidenţă, al cărei conţinut rămâne totuşi indicibil; cel mult, atunci când se ajunge la adevărurile primare, putem încerca să spunem cum, dar niciodată de ce şi nici ce. Pur şi simplu: „Se iubeau unul pe celălalt fiindcă totul dorea să fie aşa: pământul de dedesubt, cerul de deasupra, norii şi copacii…” (Pasternak, Doctorul Jivago) sau „Fiindcă era el, fiindcă era ea” (Tristari).

Continuă lectura

Publicat în Căsătorie, Iubire, Nunta, Taina iubirii | Lasă un comentariu