Miercuri seara – Glasul al 2-lea: lărgime fără margini a dragostei

0023

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului Editura Doxologia

Miercuri seara – Glasul al 2-lea

Canonul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu.

Facere a lui Gheorghe al Nicomidiei

Cântarea 1. Glasul al 2-lea

Irmosul: «Veniţi popoare, să-I cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel ce a despărţit marea şi l-a trecut pe poporul pe care l-a slo­bozit din robia egiptenilor, că S-a proslăvit». Continuă lectura

Reclame
Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Marţi seara – Glasul al 2-lea: Bucuria lumii, pururea Fecioară, singura nădejde şi mângâiere

0048
din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului Editura Doxologia

Marţi seara – Glasul al 2-lea

Canonul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu.

 Facere a Monahiei Tecla

Cântarea 1, Glasul al 2-lea Irmosul:

«Celui ce marea cea neumblată şi cu valuri, cu dumnezeiasca Sa poruncă a uscat-o şi a trece pedestru prin ea pe poporul israelit l-a povăţuit, Domnului să-I cântăm căci cu slavă S-a preaslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Cununa neveştejită a laudelor tale acum o ţese Biserica în Duhul, Preacurată, şi-ţi aduce cu evlavie împreună cu Arhanghelul Gavriil, vestitorul nunţii, cântând „bucură-te” şi slăvindu-te după cuviinţă. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Tu închizi uşa la dormitor, dar prelungirea la ombilic, încă este după uşă, în camera mamei curioasă să gestioneze totul

Dacă tot spovedesc de vreo 25 de ani, aş putea scrie romane despre probleme, griji și ispite, despre familie și diversele derapaje.
De pildă:
-Vine o mama înflăcărată cu bujorii roşii, de crezi că s-a dărâmat pământul în jurul ei, şi spune :
— Părinte, am o problemă foarte importantă!
— Da bunică spuneți..
— Am un băiat, de când s-a căsătorit parca este vrăjit.
— Dar ce s-a întâmplat bunică?
— Uite aşa ascultă de soția lui orbește, și uite aşa îl toacă, ca pe ceapă, și el nu-i iese din cuvânt..Doamne Fereşte!!!
— Dar de cine ai vrea să asculte bunica, dacă nu de nevastă-sa?
— Da, dar eu l-am făcut, am toată autoritatea asupra lui, doar eu l-am crescut!
— Da, mata l-ai făcut, l-ai crescut, dar mata nu poţi să-i faci ce-i face nevasta lui, te rog frumos să înţelegi, și să nu vă depăşi atribuţia de mamă!
Doriți să-l vedeți despărţit şi cu grave probleme?
— Nu, dar vreau să asculte şi de mine!
— Pe mata te respectă ca mamă, iar pe soţie o iubeşte ca pe nevastă, înţelegeți odată lucrul ăsta..
ŞI NU AI CU CINE TE ÎNŢELEGE!
Băiatul ăla e vrăjit, pentru că el are intimitatea lui, soţia lui, pe umărul ei plânge, pe ea o sărută, cu ea stă în braţe, doar nu o să-i spună mamei lui ce probleme interioare are!
Şi totuși mama vrea să ştie tot, că biologic ea l-a nascut și crescut!
Nu vrea mama să taie cordonului ombilical dintre ea și fiu.
Tu închizi uşa la dormitor, dar prelungirea la ombilic, încă este după uşă, în camera mamei curioasă să gestioneze totul.

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Luni seara – Glasul al 2-lea: dumnezeiescul har al Mângâietorului vine în inimă, cu liniştea minţii, cu seninătatea cugetelor

0063

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului Editura Doxologia

Luni seara – Glasul al 2-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Andrei Criteanul

Cântarea 1. Glasul al 2-lea Irmosul:

«Veniţi popoare, să-I cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel ce a despărţit marea şi l-a trecut pe poporul pe care l-a slo­bozit din robia egiptenilor, că S-a proslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Este vremea plângerii, o, nenorocitule suflete! Iată, s-a deschis arena vieţii prezente pe care alergăm, şi noi dormim, vai, nouă! Deci să ne trezim acum şi să ne tânguim. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

de duminică

Imagine | Publicat pe de | Lasă un comentariu

Duminică seara – Glasul al 2-lea: Cel ce voieşte mila + Bucură-te, bolta înstelată a cerului, care porţi nerătăcite stelele şi planetele toate

89789C3B-DA42-4925-92ED-6B4C1EE8C136

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Duminică seara – Glasul al 2-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Ioan al Evhaitelor

Cântarea 1. Glasul al 2-lea Irmosul:

«întru adânc a înecat de demult toată oastea lui Faraon pu­terea cea prea întrarmată; iar Cuvântul, întrupându-Se, a nimicit păcatul cel prea rău. Domnul cel Preaînalt, căci cu slavă S-a preaslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Pe mine, cel ce mai presus de firea cea cuvântătoare am pă­cătuit, ceea ce ai covârşit cu sfinţenia şi cuvioşia şi curăţia minţii ostile îngereşti, mântuieşte-mă, Fecioară, ca pe tine să te laud, pe cea Prealăudată. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Că îi învăţa pe ei ca Unul care are putere, iar nu cum îi învăţau cărturarii lor

0044

Ev. Matei 7, 24-29; 8, 1-4

Zis-a Domnul: Oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului înţelept care şi-a clădit casa pe stâncă. A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă.

Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. Și a căzut ploaia şi au venit râurile mari şi au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea și a căzut; şi căderea ei a fost mare.

Iar când Iisus a sfârșit cuvintele acestea, mulţimile erau uimite de învăţătura Lui. Că îi învăţa pe ei ca Unul care are putere, iar nu cum îi învăţau cărturarii lor.

Deci, coborându-Se El din munte, mulţimi multe au mers după El. Și, iată, un lepros, apropiindu-se, I se închina, zicând: Doamne, dacă voiești, poţi să mă curăţeşti!

Și Iisus, întinzând mâna, S-a atins de el, zicând: Voiesc, curăţeşte-te! Apoi îndată s-a curăţat lepra lui. Și i-a zis Iisus: Vezi, nu spune nimănui, ci mergi, arată-te preotului şi adu darul pe care l-a rânduit Moise, spre mărturie lor.

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Sâmbătă seara – Glasul 2: dar tu, vino degrab şi potoleşte furtuna. Bucură-te, mângâierea celor întristaţi

0047

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului Editura Doxologia

Sâmbătă seara – Glasul 2

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a lui Mitrofan, Mitropolitul Smirnei

[necorectata]

Ale căruia sunt şi cele ale Treimii din Octoih, purtând acest acrostih,

«Mitrofan te cântă pe tine, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu».

Cântarea 1, Glasul 2

Irmosul: «Intru adânc a înecat de demult toată oastea lui Faraon puterea cea prea întrarmată; iar Cuvântul, întrupându-Se, a nimicit pă­catul cel prea rău, Domnul cel Preaînalt, căci cu slavă S-a preaslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Luând chip din tine, după chipul nostru, soarele cel neapus pe tine cer cuvântător mai strălucit limpede te-a arătat. Pentru aceea, izbăveşte-mă pe mine din întunericul patimilor, ca să te laud pe tine cu dor, singură Maică Fecioară. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Vineri seara – Glasul 1: umple de har mintea mea

0045

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Vineri seara – Glasul 1

[necorectat]

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Facere a Sfântului Ioan Damaschin

Cântarea 1, Glasul 1

Irmosul: «Hristos se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi cu bucurie, popoare, lăudaţi-L, că S-a preaslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Pricina bucuriei, umple de har mintea mea şi luminează cu lu­mina ta sufletul meu şi cugetul, Curată, ca să strig ţie împreună cu Arhanghelul cântare de mulţumire, de Dumnezeu dăruită. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | 1 comentariu

Joi seara – Glasul 1: Mintea şi sufletul şi trupul şi restul simţurilor mele ţie ţi le încredinţez, Curată. Păzeşte-le

 

0021din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Joi seara – Glasul 1

[necorectat]

Canon de pocăinţă către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Andrei Criteanul

Cântarea 1, Glasul 1

Irmosul: «Cântare de biruinţă să cântăm toţi lui Dumnezeu, Cel ce a făcut minuni fără de seamă, cu braţ înalt şi a mântuit pe Israel, că S-a preaslăvit».

  Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | 1 comentariu

Cei mai buni oameni, sunt oamenii care dacă ar încerca să trăiască așa cum așteaptă lumea de la ei, ar muri.

Imagine | Publicat pe de | Lasă un comentariu

Mai taci în capul tău şi doar priveşte-l…

0075

~ Ana Barton

Copilul, mai des decât să te facă să te simţi mamă (tată)[…], te obligă să fii copil. Să-i semeni. Să laşi uşile deschise, nu crăpate-n uitare. Să dai spaima pe joacă, să dansezi în dimineţi, să mănânci cu amândouă mâinile îngheţată pe băţ, să priveşti prin nori de drag, nu a căutare, şi să nu te mai mişti a oprelişte. Să uiţi frica ocrotitorului. Să-nchizi ochii şi să fii mic, aşa cum e el, copilul care-ţi dă toată libertatea adunată-n lume. Aia pe care tare mult ai vrea să ştii s-o zbori.

Dar nu. Păi, dacă nu, atunci măcar priveşte-l şi nu te apropia de aripile lui. Ridică mâinile şi mângâie aerul a-mbrăţişare. Va şti că eşti. Mai mult nu vrea. Mai taci în capul tău şi doar priveşte-l…

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Nu poți sacrifica adevărul doar pentru că unii suferă din cauza lui. Nu așa se conduce o societate

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Miercuri seara – Glasul 1: La liniştea cea înţelegătoare ancorează-mă

54

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Miercuri seara – Glasul 1

[necorectat]

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Preasfinţitului Fotie, Patriarhul Constantinopolului

Al căreia acrostih este: «Cea dintâi rugăciune a lui Fotie către Preacurata Fecioară»

Cântarea 1, Glasul 1

Irmosul: «Dreapta Ta cea purtătoare de biruinţă, cu dumnezeiască cuviinţă întru tărie s-a preslăvit. Că aceasta, Nemuritorule, ca o atotputer­nică, pe potrivnici a zdrobit, făcând israelitenilor cale nouă prin adânc».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Uşă a luminii celei înţelegătoare, deschide-mi mie uşile pocă­inţei şi luminează mintea mea, alungând întunericul cel nepă­truns al păcatului şi al patimilor, Preanevinovată. Continuă lectura

Publicat în Canonul Ortodoxiei | Lasă un comentariu

Marţi seara – Glasul 1: Vindecă durerile sufletului meu

52

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Marţi seara – Glasul 1

[necorectat]

Canonul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Ioan al Evhaitelor, cel numit Mavropos

Cântarea 1. Glasul 1

Irmosul: «Cântare de biruinţă să cântăm toţi lui Dumnezeu, Cel ce a făcut minuni fără de seamă, cu braţ înalt, şi a mântuit pe Israel că S-a preaslăvit».

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Umple gura mea, Curată, de dumnezeiască laudă, ca să cânt slava ta, Prealăudată, şi să laud mare cuviinţa celui ce te preamăreşte pe tine cu cinste toată ziua. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

văzând Iisus mulţimile, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi părăsite

Ev. Matei 9, 36-38; 10, 1-8

În vremea aceea, văzând Iisus mulţimile, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi părăsite ca niște oi care n-au păstor.

Atunci a zis ucenicilor Lui: Secerişul e mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugați, deci, pe Domnul secerişului ca să scoată lucrători la secerişul Său. Şi, chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată afară şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă.

Iar numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: întâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu şi Ioan, fratele lui; Filip şi Bartolomeu, Toma şi Matei vameşul, Iacov al lui Alfeu şi Levi, ce se zice Tadeu; Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut.

Pe aceştia doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le şi zicând: În calea păgânilor să nu mergeţi şi în vreo cetate de samarineni să nu intraţi; ci, mai degrabă, mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui Israel.

Și, mergând, propovăduiţi, zicând: S-a apropiat Împărăţia cerurilor! 

Tămăduiţi pe cei bolnavi, curăţiţi pe cei leproşi, înviaţi pe cei morţi, pe diavoli scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să daţi.

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Să vă ajute Domnul să n-aveţi despărţire în nimic

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Mântuirea în viața de familie, Editura Cartea Ortodoxă, București, 2004, p. 4

Domnul să vă binecuvânteze pentru a începe felul de viaţă pe care dintotdeauna l-aţi văzut ca fiind cel mai bun pentru dumneavoastră. Iată, Domnul vă împlineşte dorinţa inimii. Căsătoria are o mulţime de mângâieri, dar e şi însoţită de numeroase griji şi necazuri, deosebit de adânci câteodată. Să vă gândiţi la asta, încât atunci când vă veţi lovi de aşa ceva, să nu fiţi luată pe neaşteptate.

Acum sunteţi doi. În doi bucuriile sunt mai puternice, iar necazurile se rabdă mai uşor. Să vă ajute Domnul să n-aveţi despărţire în nimic, ci toate să le aveţi de obşte ‒ o singură inimă şi un singur drum în viaţă.

Cu privire la hainele de mireasă… în locul dumneavoastră aş face cum vor ceilalţi, fără să mă gândesc. Hainele sunt pentru ceilalţi, nu pentru dumneavoastră. N-au decât să vă gătească aşa cum vor. Fericire deplină vă doresc!

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Mai târziu, vom înţelege că din toate am fi putut trage un folos imens: smerită cugetare

Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru necaz m-ai desfătat! (Psalmul 4, 1). Iarna, din pricina gerului năprasnic, trunchiul copacului crapă pe dinăuntru, iar în nopţile geroase, aceste rupturi pricinuite de ger scot sunete destul de nefireşti. Deşi ar părea că gerul îl vatămă, el nu face altceva decât să-I despice şi să-l desfacă pe dinăuntru, pentru a forma crăpături care primăvara sunt plinite cu noi fibre, pline de sevă, prin care copacii se umplu iarăşi de viaţă şi se dezvoltă, aducând rod de frumuseţe.

În curgerea vieţii lui pământeşti, omul întâlneşte nenumărate piedici aproape de netrecut: necaz, suferinţă, durere… Toate acestea se regăsesc, deşi ne este greu s-o acceptăm, în pronia lui Dumnezeu. Psalmistul spune: „Întru necaz M-ai chemat și te-am cercat la apa certării” (Psalmul 80, 6). Dumnezeu îngăduie să ajungem la „apa certării”, dar nu ca să ne înece, ci dimpotrivă, ca să ne înveţe să înotăm. Deşi ne este foarte greu să acceptăm suferinţa în viaţa noastră, ea este aceea care rupe şi desface egoismul din noi (precum gerul face cu trunchiul copacului), lărgindu-ne inima spre a-L primi pe Dumnezeu. Este adevărat că acest proces de creştere este unul dureros, dar precum Însuşi Dumnezeu-Cuvântul Și-a asumat această cruce a durerii, asemenea şi noi suntem chemaţi să ne purtăm crucea, astfel încât inima noastră să devină o inimă mare, care să poată cuprinde toată lumea, agonisindu-şi o nouă calitate: mărinimia.

Sfântul Luca al Crimeei spunea într-o scrisoare că: „Toate întâmplările din vieţile noastre fac parte dintr-o iconomie a lui Dumnezeu cu noi, necunoscută nouă pe deplin. Acum nu le înţelegem tâlcul, dar mai târziu le vom înţelege. Acum ni se pare că suntem nedreptăţiţi, trişaţi, batjocoriţi şi aşa mai departe. Mai târziu, vom înţelege că din toate am fi putut trage un folos imens: smerită cugetare. Smeritu-m-am şi m-am mântuit, spunea Psalmistul”. În astfel de momente ale vieţii noastre, când întunericul şi deznădejdea pun stăpânire pe noi, nu ne rămâne decât să aşteptăm, asemenea copacilor, primăvara: primăvara duhovnicească ce oblojeşte rănile provocate de iubirea de sine şi ne aduce rod de bucurie. „În necaz am chemat pe Domnul şi m-a auzit şi m-a scos întru desfătare” (Psalmul 117, 5).

(Ieromonah Luca Mirea, Crâmpeie de gând și cuvânt, Editura Predania, Bucuresti, p. 15)

Ieromonahul Luca Mirea Cuvinte duhovniceşti

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Luni seara – Glasul 1: Cel ce ai înălţat fruntea noastră

55

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Luni seara – Glasul 1

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Iosif Imnograful

Cântarea 1. Glasul 1 Irmosul:

«Hristos se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţati-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi cu bucurie, popoare, lăudaţi-L, că S-a preaslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Creştinilor scăpare, celor căzuţi îndreptare tu eşti, Preacura­tă, jertfelnic de împăcare pentru cei căzuţi; izbăveşte-mă pe mine de înfricoşătoarea judecată şi de focul cel nestins, dăruindu-mi viata cea veşnică. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | 1 comentariu

Duminică seară – Glasul 1: Umple de veselie inima mea

0064

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Duminică seară Glasul 1

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Andrei Criteanul

Al cărei acrostih este:

«Primeşte, Fecioară, părga plânsurilor mele. Da»

Cântarea 1. Glasul 1

Irmosul: «Dreapta ta cea purtătoare de biruinţă, cu dumnezeiască cuviinţă întru tărie s-a preaslăvit; că aceasta, Nemuritorule, ca o atotpu­ternică, pe potrivnici i-a zdrobit, lăcând israelitenilor cale nouă, prin adânc».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Vino, suflete, ca pârga plânsurilor să o aducem astăzi Născă­toarei de Dumnezeu, căci ea a izbăvit neamul omenesc din bles­temul lui Adam şi ne-a dăruit nouă binecuvântarea şi bucuria. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | 1 comentariu