Vineri seara – Glasul al 5-lea: Potoleşte, Stăpână, plânsul şi lacrimile şi ostenelile şi umple de bucurie nenorocita mea inimă

1

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

 

Editura Doxologia

Vineri seara – Glasul al 5-lea

 

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Ioan Damaschinul

Cântarea 1.

Glasul al 5-lea

Irmosul:

«Mântuitorului Dumnezeu, Cel ce a călăuzit pe popor prin mare cu picioarele neudate, pe Faraon cu toată oastea înecând, Aceluia Unuia să-I cântăm, că S-a preaslăvit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Sfeşnic primitor de lumină, smeritul meu suflet cel întunecat de păcate luminează-l acum cu lumina ta, ca o bună, ca să-ţi cânt ţie cântare de mulţumire. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | 1 comentariu

Joi seara – Glasul al 5-lea: Vindecă chinurile mele şi tămăduieşte cu bunătatea ta rănile mele cele de mulţi ani, multe şi nevindecate

24

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

 

Editura Doxologia

Joi seara – Glasul al 5-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Ioan al Evhaitelor

Cântarea 1.

Glasul al 5-lea

Irmosul:

«Pe cal şi pe călăreţ în Marea Roşie i-a scufundat Hristos, Cel ce a sfărâmat războaiele cu braţ înalt, iar pe Israel l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Cuvinte de laudă şi cererea rugăciunii din săracă minte şi nevrednică gură, îndrăznind, îţi aduc ţie, dar tu, Fecioară, primeşte-le ca pe cei doi bani ai văduvei primiţi de Dumnezeu.

Alt rai te cunoaştem pe tine, înţelegător, fără de asemănare covârşind raiul cel din Eden, Marie, Preanevinovată, căci tu, Mireasa lui Dumnezeu, ai odrăslit muritorilor nestricăciunea.

Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | 1 comentariu

Canon de rugăciune la Praznicul Înainteprăznuirii Intrării în Biserică a Maicii Domnului

Canon derugăciune la Praznicul Înainteprăznuirii Intrării în Biserică a Maicii Domnului

Tropar la Praznicul Înainteprăznuirii Intrării în Biserică a Maicii Domnului, glasul al 4-lea:

Bucurie mai dinainte ne dăruieşte astăzi Sfânta Ana, odrăslind Rod ce alungă întristarea, pe Singura pururea Fecioară, pe care o şi aduce astăzi cu bucurie, făgăduiţele rugăciuni împlinindu-şi în Templul Domnului, ca pe Ceea ce este Biserică a Cuvântului lui Dumnezeu şi Maică Curată.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umple de Duhul Sfânt şi cuvânt voi răspunde Împărătesei Maici şi mă voi arăta luminat, prăznuind şi voi cânta Intrarea ei, bucurându-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În Sfânta Sfintelor, cea Preasfântă şi fără de prihană înainte merge a locui, ca să fie Biserică Sfinţită lui Dumnezeu, Celui Preasfânt şi înaintea ei merg tinerele fecioare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfatul cel mai dinainte de veci, al Dumnezeului nostru Celui mai înainte de veci, s-a împlinit, mai înainte mergând tu a fi hrănită în Sfânta Sfintelor, spre a fi Locaş Cuvântului, Fecioară cu totul fără de prihană.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeieştii tăi părinţi, pe tine, Ceea ce aveai să fii Născătoare de Dumnezeu, te-au dus să fii hrănită în Sfânta Sfintelor, împlinind rugăciunea cu care s-au rugat, Preacurată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dă putere, Stăpână, neputinţei inimii mele şi o întăreşte, că se clatină de patimi, ca să te fericească pe tine cu credinţă şi cu dragoste, cea pururea Fericită şi cu totul fără prihană.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i şi întru Dumnezeiască intrarea ta, cununilor măririi învredniceşte-i.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Începând a merge înaintea Fecioarei, fecioarele, făclii ţinând, au arătat lămurit ceea ce avea să fie. Că dintr-însa avea să se nască Luminarea cunoştinţei, care a dezlegat întunecarea înşelăciunii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Râvnind de demult cu Dumnezeiesc gând, Sfânta Ana a împlinit făgăduinţa şi te-a aşezat în Sfânta Sfintelor pe tine, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, care aveai să zămisleşti şi să naşti în Duh Minunat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Soarele şi-a întins razele, văzând pe Norul Luminii întins cu voia lui Dumnezeu înăuntru, în Sfânta Sfintelor, din care avea să plouă iertare celor înţeleniţi cu greşelile.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mă îndumnezeieşte Dumnezeu, sălăşluindu-Se întru tine pentru îndurare, Preacinstită Curată, pe mine, cel furat prin mâncare mai înainte de înşelăciunea şarpelui. Şi în locul stricăciunii iarăşi desfătare nestricăcioasă îmi dăruieşte.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Dumnezeiescul Sfat cel neurmat al Celui Preaînalt, al Întrupării Tale celei din Fecioară, proorocul Avacum înţelegându-l, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfinţite limbi mai înainte te-au vestit, Curată, că aveai să fii Locaş Firii Celei Neîncăpute. Pentru aceasta pe tine cetele fecioarelor te-au petrecut la cele Sfinte, făclii purtând.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Laudă au dobândit Sfinţii Ioachim cu Ana, împreună mergând şi ducându-te pe tine în Sfânta Sfintelor cu veselie; Ceea ce eşti Biserica lui Dumnezeu Preasfântă, Preacurată Stăpână, cu totul fără prihană.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dezleagă-se osândirea strămoşilor, că iată a înflorit Viţa care ne-a rodit nouă Strugurele Cel Nestricat, Cel Ce aduce vin de veselie marginilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine Una, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, Cuvântul, Ziditorul aflându-te, S-a sălăşluit în pântecele tău, lucrând a noastră mântuire cu harul, Preacurată, pentru mila cea negrăită.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Spăimântatu-s-au toate de cinstită Intrarea ta; că tu, Fecioară, Care nu ştii de nuntă, înăuntru ai intrat în Templul lui Dumnezeu, ca o Preacurată Biserică, tuturor celor ce te laudă pe tine, pace dăruindu-le.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Norii să răspândească dreptate astăzi; căci ca în cer se întinde Dumnezeiescul Nor în Biserica lui Dumnezeu, care picură Dulceaţa ce scoate toată amărăciunea sufletelor noastre.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Neobişnuită este zămislirea ta, neobişnuită este şi naşterea ta, neobişnuită este arătarea ta, Fecioară şi ducerea ta înăuntrul Templului. Neobişnuite şi uimitoare sunt toate ale tale, care covârşesc cuvântul şi gândul, Preacurată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine toată te-a sfinţit Preasfântul Duh, Ceea ce ai petrecut înăuntrul Bisericii şi te-ai hrănit cu hrană cerească, Mireasa Tatălui cea Preafrumoasă. Pentru aceasta ai fost şi Cuvântului Născătoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Spre tine toată nădejdea mea o pun, Fecioară, la îndurările tale alergând. Vătămării diavoleşti arată neîmpărtăşit sufletul meu cel căzut şi slăbit de înecările desfătărilor.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Cugetătorilor de Dumnezeu, săvârşind acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Hristos, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întărindu-se cu Dumnezeiescul har, Dumnezeieştii Părinţi ai Fecioarei pe aceasta, ca pe o Porumbiţă fără prihană, au adus-o cu dragoste în Sfânta Sfintelor a fi hrănită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înaintea ta, Ceea ce aveai să primeşti Lumina, care iese din lumină, fecioare cinstite, aprinzând făclii, au mers cu chip luminat la Dumnezeiescul Templu dănţuind.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cămara cea Plină de Mărire, Marea Glăsuire a proorocilor, Tronul cel Sfânt înăuntru în Sfânta Sfintelor se aşează, Împăratului tuturor gătită fiind.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Laud, Fecioară, zămislirea ta, laud naşterea ta cea de negrăit, laud Acoperământul tău, prin care scap de toată vătămarea, la limanul tău alergând.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

De veselie astăzi lumea toată s-a umplut, întru Strălucitul praznic al Născătoarei de Dumnezeu, strigând: Acesta este Cortul cel Ceresc.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai Făcătorului. Ci, groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau cântând. Prealăudate, Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca pe un Soare Purtător de Lumină te-au primit înăuntru în Biserica cea Sfântă pe tine, Ceea ce ai strălucit Rază de mântuire marginilor, Curată Fecioară, care aveai să fii Biserică Preasfântă Fiului lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu mâinile bateţi toţi, văzând pe Ceea ce nu ştie de nuntă purtând semnele mântuirii. Căci cu mână de înger s-a hrănit, ca Ceea ce avea să nască, în chip Tainic pentru noi, Pâinea Cea Cerească.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toate sufletele drepţilor cele de dedesubt te-au binevestit şi mai înainte te-au arătat pe tine, Porumbiţă de aur, care porţi încetarea potopului celui înţelegător şi în Sfânta Sfintelor cu dreaptă credinţă ai dănţuit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca o Frumoasă pe Cel frumos ai născut, Care urâţenia noastră a întors-o la chipul cel dintâi, Fecioară cu totul fără de prihană, Căruia şi cântăm: Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Ascultă, Pruncă Fecioară Curată, să spună Gavriil voia Celui Preaînalt cea de demult adevărată: fii gata spre primirea lui Dumnezeu; că prin tine, Cel Necuprins cu oamenii va petrece. Pentru aceasta şi bucurându-mă strig: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ascultă şi înţelege, bătrânule Înţelepte Zaharie, Sfânta Ana a zis: cu voia lui Dumnezeu pe Această Pruncă Curată, ce o am, cu suflet voios o primeşte; că printr-însa va să fie mântuirea şi în Templul cel Sfânt du-o pe ea, strigând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Binecuvântat este Singur Domnul, strigat-a preotul; intrările vieţii acum lămurit le arată nouă, văzută făcând Cămara care a încăput pe Dumnezeu; întru Care vrea să locuiască Hristos, Împăratul a toate, către Care tot pământul strigă: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată, bătrânule preaînţelepte, a zis Sfânta Ana cu evlavie: pe Această Preabună Pruncă, pe care mi-a dat-o Dumnezeu, în chip strălucit primeşte-o şi prooroceşte că Singură va să aducă în fiinţă propovăduirile, cu care proorocii strigă: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Acum am cunoscut prealămurit, femeie, a zis înţelepţeşte bătrânul, că Pom răsare în mijlocul Templului, care va înflori cu adevărat Dumnezeiască Roadă, Care va aduce în Rai pe oamenii cei goniţi în stricăciune, care vor striga cu bucurie: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvânt de tăinuiri nespuse a zis luminat bătrânul sufletului tău, Pruncă Preacurată: acest Templu Dumnezeiesc vei locui; că, de înger fiind hrănită, pe Îngerul Sfatului Celui mare vei naşte, căruia îi cântă: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Glasul lui Gavriil cântăm ţie cu bucurie, Fecioară Curată: Bucură-te, Ceea ce Singură eşti Pricina bucuriei tuturor. Bucură-te, Curăţirea sufletelor, Ceea ce ai născut Curăţirea noastră şi Răscumpărarea noastră a celor ce cântăm Lui: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Tot neamul pământesc să salte cu duhul fiind luminat şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind Sfântă Intrarea în Templu a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu Curată, pururea Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată Muntele cel Sfânt al lui Dumnezeu, cu făclii luminoase înăuntru întru cele sfinte este adus, din care Piatra s-a tăiat şi capiştele şi chipurile cele demonice le-a zdrobit şi pe oameni, în locul acelora, îi face biserici şi locaşuri cinstite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Juratu-S-a Domnul şi acum a împlinit, dându-ne nouă din seminţia lui Iuda pe pururea Fecioara, din al cărei pântece a Răsărit Pomul vieţii, Care mântuieşte de mâncarea cea aducătoare de moarte pe cei ce s-au supus căderii prin mâncare şi au fost furaţi cu amăgirea şarpelui.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu gură luminoasă Sfânta Ana a strigat în Templul lui Dumnezeu: Ţie închin pe această Pruncă, pe care mi-ai dat-o, Stăpâne! Din care, pentru milostivirea cea negrăită, Purtător de Trup arătându-Te, vei mântui lumea pe care ai zidit-o. Măreşte-o pe Dânsa ca pe o Maică a Ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată, a luminat ziua mântuirii celor ce erau în noaptea celor cumplite; Uşa cea Cerească, deschizând uşile Bisericii, cu făclii este adusă înăuntru întru cele Sfinte, să fie hrănită de Sfântă Putere, spre a sta Locaş Sfânt lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Luminează, Curată, ochii sufletului meu, Ceea ce ai născut Lumina. Ca să nu mă acopere întunericul cel adânc al păcatului, nici să mă acopere adâncul deznădăjduirii, ci Însăţi pe mine mă miluieşte şi mă îndreptează la limanul voii lui Dumnezeu.

SEDELNA Praznicului Înainteprăznuirii Intrării în Biserică a Maicii Domnului, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Cinstita Intrare a Fecioarei, astăzi mai înainte prăznuind-o luminat credincioşii, cu cântări de Dumnezeu grăitoare pe dânsa să o lăudăm neîncetat, ca pe Ceea ce este cu totul fără prihană.

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Prăznuirea Intrării în Biserică a Preasfintei Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria

dscn0830

Din „Proloagele de la Ohrida”

Sfantul Nicolae Velimirovici

21 noiembrie

•    Prăznuirea Intrării în Biserică a Preasfintei Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria

Împlinind Preasfînta Fecioară Maria vîrsta de trei ani, sfinţii ei părinţi Ioachim şi Ana au adus-o pe ea de la Nazaret la Ierusalim spre a o închina slujbei Templului, aşa cum făgăduiseră lui Dumnezeu mai înainte de naşterea ei.

De la Nazaret la Ierusalim se mergea cale de trei zile, dar Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana calea aceasta nu le-a părut deloc împovărătoare, căci ei mergeau să împlinească o lucrare foarte plăcută lui Dumnezeu. Continuă lectura

Publicat în Diverse | Lasă un comentariu

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Proloagele de la Ohrida)

• Prăznuirea intrării în Biserică a Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria

Împlinind Preasfînta Fecioară Maria vîrsta de trei ani, sfinţii ei părinţi loachim şi Ana au adus-o pe ea de la Nazaret la Ierusalim spre a o închina slujbei Templului, aşa cum făgăduiseră lui Dumnezeu mai înainte de naşterea ei. De la Nazaret la Ierusalim se mergea cale de trei zile, dar Sfinţilor Părinţi loachim şi Ana calea aceasta nu le-a părut deloc împovărătoare, căci ei mergeau să împlinească o lucrare foarte plăcută lui Dumnezeu. La Ierusalim s-au strîns multe rudenii ale Sfinţilor Părinţi care au dorit să fie de faţă la această mare sărbătoare, la care nevăzut participau cu bucurie şi îngerii cei din cer. Procesiunea de mergere la Templu era condusă de fecioare ce purtau în mîini făclii aprinse. După ele venea Preasfînta Fecioară, avînd de o parte pe tatăl său iar de cealaltă, pe maica sa. Fecioara era îmbrăcată în strai de o bogăţie şi strălucire imperiale, aşa cum se şi cuvenea „Fiicei împăratului şi Miresei lui Dumnezeu” (cf. Psalmul 44: 13-15).

Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

la Intrarea in Biserica a Maicii Domnului

din „Viaţa Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria”

Editura Doxologia

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

(✝) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

untitled

http://www.doxologia.ro/intrarea-biserica-maicii-domnului

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Miercuri seara – Glasul al 5-lea: cu nectarul iertării adapă inima mea. Curăteşte-mă, Curată, cu rugăciunile tale, de toată josnicia.Umple-mi inima mea de bucurie şi de dulceaţă

5

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

 

Editura Doxologia

Miercuri seara – Glasul al 5-lea

Canon către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Mitrofan al Smirnei

Al căruia acrostih: «A! cincilea Canon către tine, Fecioară, al lui Mitrofan»

Cântarea 1.

Glasul al 5-lea

Irmosul:

«Pe cal şi pe călăreţ în Marea Roşie i-a scufundat Hristos, Cel ce a sfărâmat războaiele cu braţ înalt, iar pe Israel l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Toate neamurile oamenilor te laudă pe tine precum odi­nioară mai dinainte ai vestit în chip proorocesc, aşadar, şi pe mine primeşte-mă cântăreţ al tău, Stăpână, şi mă luminează şi mă înţelepţeşte.

Zdrobit-ai boldul morţii, păcatul cel lumesc, Fecioară, ceea ce ai născut viaţa cea adevărată prin care, Stăpână, degrabă toceşte săgeţile cele ascuţite ale patimilor mele.

Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | 1 comentariu

Marţi seara – Glasul al 5-lea: întoarce jalea în bucurie, plânsul schimbă-l în veselie, tân­guirea în voioşie acum

 

61765403_10216698525034286_7999397050024198144_o_10216698524914283

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului Editura Doxologia

Marţi seara – Glasul al 5-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Teofan al Niceei, Graptul

Cum se vede în celelalte stihiri

Cântarea 1.

Glasul al 5-lea

Irmosul:

«Pe cal şi pe călăreţ în Marea Roşie i-a scufundat Hristos, Cel ce a sfărâmat războaiele cu braţ înalt, iar pe Israel l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Preabinecuvântată Marie, Preacurată, pe cei ce cu credinţă şi cu dor te laudă pe tine ca Maica lui Dumnezeu mântuieşte-i cu rugăciunile tale din patimi şi din necazuri şi din păcate.

Continuă lectura

Publicat în Căsătorie, Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului | Etichetat | 2 comentarii

Luni seara – Glasul al 5-lea: Risipeşte, Curată, norii întristărilor din sufletul meu şi lumi­nează-mă cu razele bucuriei

61839219_10216698503473747_8665735735367696384_o_10216698503353744

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

Editura Doxologia

Luni seara – Glasul al 5-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Facere a Sfântului Marcu al Efesului, Evghenicul

Cântarea 1.

Glasul al 5-lea

Irmosul:

«Pe cal şi pe călăreţ în Marea Roşie i-a scufundat Hristos, Cel ce a sfărâmat războaiele cu braţ înalt, iar pe Israel l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Plec genunchiul meu ţie, Stăpână, eu, ticălosul, şi cer acum dumnezeiescul tău ajutor. Dezleagă chinul sufletului, risipeşte norii deznădejdii cu rugăciunile tale, mângâierea celor întristaţi.

Continuă lectura

Publicat în Căsătorie, Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului | Etichetat | 2 comentarii

Duminică seara – Glasul al 5-lea: fii mie cale

14

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului Editura Doxologia

Duminică seara – la glasul 5

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Facere a Sfântului Andrei Criteanul

Cântarea 1. Glasul al 5-lea Irmosul:

«Pe cal şi pe călăreţ în Marea Roşie i-a scufundat Hristos, Cel ce a sfărâmat războaiele cu braţ înalt, iar pe Israel l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Datori suntem, Curată, fără încetare a-ţi cânta ţie şi a chema pururea ajutorul tău, pe care îndură-te să-l trimiţi rugătorilor tăi, ca să fim izbăviţi de cel ce se luptă cu noi.

Apă capului meu cine va da, Preacurată, dacă nu-mi vei deşerta lacrimile ochilor şi nu îmi vei da mie să plâng sufletul meu pe care l-am omorât cu păcatele? Continuă lectura

Publicat în Căsătorie, Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului | Etichetat | Lasă un comentariu

de la sine

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Sâmbătă seara – Glasul al 5-lea: Umple de veselie

SIM_2653

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

Editura Doxologia

Sâmbătă seara – Glasul al 5-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a celui între sfinţi Părintele nostru Ignatie, Patriarhul Constantinopolului

Al cărei acrostih este: «A cincea rugăciune către Preasfânta Fecioară a lui Ignatie»

Cântarea 1. Glasul al 5-lea

Irmosul: «Pe cal şi pe călăreţ în Marea Roşie i-a scufundat Hristos, Cel ce a sfărâmat războaiele cu braţ înalt, iar pe Israel l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Hristos Începătorul liniştei

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

13 noiembrie – Pomenirea Sfântului Ioan Gură de Aur

20141125-002

Sinaxar 13 Noiembrie

Sinaxar 13 Noiembrie În această lună, în ziua a treisprezecea, pomenirea celui dintre sfinţi, Părintele nostru Ioan Gură de Aur (Hrisostomul), arhiepiscopul Constantinopolului. Sf. Ioan […]

Pomenirea Sfîntului Ioan Hrisostom

12/11/2015 // 0 Comments

din PROLOAGELE DE LA OHRIDA de Sf Nicolae Velimirovici 13 noiembrie •    Pomenirea Sfîntului Ioan Hrisostom [Gură de Aur], Patriarhul Constantinopolului Sfîntul Ioan Gură de […]

Cugetare

din PROLOAGELE DE LA OHRIDA de Sf Nicolae Velimirovici 13 noiembrie •    Pomenirea Sfîntului Ioan Hrisostom [Gură de Aur], Patriarhul Constantinopolului Cugetare Răsplata şi pedeapsa! […]

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Ieșiti din mijlocul lor și vă osebiți

Părintele Calistrat-facebook

– Atunci când îți alegi prieteni, alege-ți prieteni care nu vorbesc de rău pe nimeni. Căci atunci, el nu va vorbi de rău nici de tine!
– Dacă prietenul tău vorbește de rău și de alții, într-o zi va vorbi de rău și de tine.
– Dacă prietenul tau înșeală și pe alții, într-o zi te va înșela și pe tine. Dacă prietenul tău face rău altora, într-o zi îți va face rău și ție!

– și este o zicală care spune așa: „Când te-ai înșelat prima dată a fost din neștiință și din lipsă de învățătură!
– Dar când ai fost amagit și a doua oară și a treia oară, și a patra oară și a zecea oară și ai avut amărăciuni dupa amărăciuni, sau trădări dupa trădări, încercări dupa încercări și tu nu ai învățat nimic din ele, tu singur ești vinovat! Tu nu ți-ai însușit lecția de viață cuvenită!

Ispitirea din partea lumii – Contactul cu lumea exterioară!

În lumea exterioară găsim oameni buni și foarte buni, oameni de calitate și de foarte bună calitate, dar găsim și oameni de slabă calitate, de foarte slabă calitate, răi și foarte rai. Și atunci, proverbul popular ne îndeamnă și ne explică: „Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești.”

Dacă te-ai însoțit cu un păcătos, ai să înveți să păcătuiești și tu! Te-ai însoțit cu un clevetitor, ai să începi să bârfești și tu! Așadar, este foate simplu!

De aceea, „Ieșiti din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul”(II Cor. 6,16) Cu cei ce sunt în duh să trăiască în duh, și cei ce sunt în trup să trăiască în trup! Așadar, nu te amesteca cu omul gâlcevitor și nu te amesteca cu omul otrăvitor în cuvinte!

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Luni seara – Glasul al 4-lea: Izvor curgător eşti şi mângâiere pentru cei întristaţi

61557955_10216647101508730_268164967549632512_o_10216647101388727

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului
Editura Doxologia

Luni seara – Glasul al 4-lea

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a lui Mitrofan al Smirnei

Al cărui acrostih este: «Al patrulea Canon al lui Mitrofan Fecioarei»

Cântarea 1. Glasul al 4-lea Irmosul:

«Noianul mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalic în pustiu a biruit».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Cu adevărat ai născut pe Dumnezeu şi Domnul şi tu singură ai fost numită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pentru aceea cu credinţă te cinstim şi după datorie te slăvim pe tine. Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Duminică seara – Glasul al 4-lea: tu eşti veselia lumii, bucuria noastră

0060

din Noul Theotokarion. Canoanele Aghiorite ala Maicii Domnului

 

Editura Doxologia

Duminică seara – Glasul al 4-lea

 

[necorectat]

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Facere a Sfântului Ioan al Evhaitelor

Cântarea 1. Glasul al 4-lea

Irmosul: «Pe cârmuitorii cei tari, pe cele trei părţi ale sufletului, întru adâncul nepătimirii îneacă-i, Te rog, Cel ce Te-ai născut din Fecioară; pentru ca Ţie, ca într-o alăută, întru omorârea trupului, să cânt cântare de biruinţă».

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi Continuă lectura

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

Sfântul Nicolae

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu

și acum…

Publicat în Căsătorie | Lasă un comentariu